УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Валерій Ільїн Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Ukraine
  • Сергій Рогозний м. Київ, Ukraine
  • Олена Ільїна Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

орендні відносини, технічне забезпечення, обліково-аналітичне забезпечення, ефективність, фінансова стійкість

Анотація

Вступ. Можливості істотного підвищення ефективності аграрного підприємства в сучасних умовах динамічного розвитку технологічного прогресу визначаються забезпеченням технічних умов впровадження новаторських рішень в технології виробництва. Розвиток орендних відносин є більш доступним засобом підтримки технічного забезпечення аграрного підприємства, але потребує ретельного обліку процесів з метою концентрації конкурентних переваг в рамках власної господарської діяльності. Методи. Дослідження проводилися на основі використання монографічного, абстрактно-логічного та історичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. За результатами дослідження функціонального навантаження бухгалтерського обліку в рамках розвитку орендних відносин встановлено необхідність інтеграції в обліково-аналітичне забезпечення аграрних підприємств балансової функції обліку при обґрунтуванні перспективності орендних відносин. У даному конкретному випадку наголошуємо на необхідності відслідковування граничного масштабу залучення орендованого майна у виробничий процес аграрного підприємства з метою обмеження фінансових ризиків, пов’язаних із порушеннями фінансової стійкості аграрних підприємств. Для виконання цієї функції сформована необхідність розробки засобів аналітичної підтримки управлінських рішень щодо управління майном аграрного підприємства. Перспективи. У ході проведення наукового дослідження визначено, що специфіка організації засобів механізації виробничих процесів аграрних підприємств може стати істотним фактором ідентифікації об’єкту орендних відносин. Компліментарний характер сільськогосподарських знарядь з жорстким зв’язком до системної продуктивності істотним чином впливає на ефективність техніко-технологічної системи аграрних підприємств. Інформація рахунків бухгалтерського обліку утворює нормотворчу функцію в плануванні технічного парку та визначатиме стратегію розвитку орендних відносин. Таким чином, безперервний процес розвитку економіки та її нинішній стан вимагають проведення подальших досліджень, спрямованих на удосконалення функції обліково-аналітичного забезпечення орендних відносин при формуванні технічного забезпечення аграрного підприємства.

Біографії авторів

Валерій Ільїн , Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Сергій Рогозний , м. Київ

аудитор, консультант з МСФЗ
керівник комітету з фінансів, член Ради ФПБАУ

Олена Ільїна, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Byba, V.V., & Makhicheva, P.V. (2017). Materialno-tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine]. Ekonomika i rehion [Economy and Region], 5(66). 69–74 [in Ukr.].

Valuiev, B.I. (2001). Teoriia bukhhalterskoho obliku [Accounting theory]. Odesa: ODEU: «Prynt-Maister».

Dankevych, A.E. (2015). Rozvytok orendnykh zemelnykh vidnosyn v umovakh korporatyzatsii [Development of lease land relations in the context of corporatization]. Hlobalni ta natsionalni protsesy ekonomiky [Global and National Economic Processes], 8, 377–382. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/79.pdf/ [in Uk.].

Kirejcev, G.G. (1992). Funkcii ucheta v mehanizme upravlenija selskohozjajstvennym proizvodstvom [Accounting functions in the mechanism of agricultural production management]. Kyiv : USHA.

Kolos, Z.V. (2014). Udoskonalennia materialno-tekhnichnoho zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Improvement of material and technical support of agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu [Collection of Scientific Works of the Tavrichesky State Agrotechnological University], 3 (27), 79–82 [in Ukr.].

Kostenko, O.M. (2008). Oblik i analiz yak osnovni funktsii oblikovo-analitychnoi systemy upravlinnia [Accounting and analysis as the main functions of the accounting and analytical management system]. Ahroinkom [Agroinkom], 5-6, 113-115. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2008_5- 6_27 [in Ukr.].

Mesel-Veseliak, V.Ya., & Fedorov, M. M. (2016). Stratehichni napriamy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Strategic directions of development of the agricultural sector of the Ukrainian economy]. Ekonomika APK [Economy of APK], 6, 37-49. [in Ukr.].

Nazarenko, O.V. (2006). Orendni zemelni vidnosyny ta mekhanizm ikh udoskonalennia v rynkovykh umovakh. Unpublished doctoral dissertation. Kharkiv.

Pidlisetskyi, H.M. (2008). Ekonomichni problemy tekhnichnoho zabezpechennia silskoho hospodarstva [Economic problems of technical support of Agriculture]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], 11, 81–87 [in Ukr.].

Samoilyk, Yu.V. (2014). Materialno-tekhnichne zabezpechennia APK: tendentsii, mekhanizmy, perspektyvy [Material and technical support of the agro-industrial complex: trends, mechanisms, prospects]. Ekonomika i rehion [Economy and Region], 4(47), 17–22 [in Ukr.].

Sopko, V.V. (2006). Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in enterprise management]. Kyiv : KNEU.

Chernovol, O.M. (2009). Kontrolni funktsii bukhhalterskoho obliku ta vnutrishnohospodarskoho kontroliu yak funktsii upravlinnia [Control functions of accounting and on-farm control as management functions]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Works of Kirovohrad National Technical University. Economic Sciences], 15, 304-309. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_50 [in Ukr.].

Shvets, V.H. (2003). Teoriia bukhhalterskoho obliku [Accounting theory]. Kyiv : «Znannia-Pres».

Shebanin, V.S., Cherven, I.I., Shebanina, O.V., & Kareba, M.I. (2010). Zmitsnennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Strengthening and effective use of the resource potential of agricultural enterprises]. Mykolaiv : MDAU.

Shebanina, O.V. (2011). Orendni zemelni vidnosyny: suchasnyi stan ta osnovni napriamy udoskonalennia [Rental land relations: current state and main directions of improvement]. Ekonomika APK [Economy of APK], 7, 7–13 [in Ukr.].

Yukhymenko, O.M. (2010). Rozvytok orendnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky [Development of lease relations in the agricultural sector of the economy]. Ekonomika APK [Economy of APK], 1, 18-21 [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Ільїн , В., Рогозний , С., & Ільїна, . О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, 1(3-4), 28–37. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254397

Номер

Розділ

Статті