МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Наталія Стельмах Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

судово-бухгалтерська експертиза, методика, сільське господарство

Анотація

Вступ. Методичне забезпечення судових експертиз формують відповідні методики, які розробляються фахівцями науково-дослідних інститутів судових експертиз та підлягають атестації і державній реєстрації в Реєстрі методик проведення судових експертиз. Аналіз даного методичного забезпечення виявив, що не дивлячись на високий рівень економічної злочинності, саме в аграрній сфері (в частині порушення правил землекористування) жодна з методик не містить питань судово-бухгалтерської експертизи сільськогосподарської діяльності. Методи. При проведенні дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів і явищ у їх взаємозв'язку й розвитку; монографічний – при формулюванні мети, завдань, предмета і об’єкта дослідження. На етапі збору, оформлення, реєстрації, систематизації і обробки інформації для проведення досліджень був використаний індуктивний метод, а у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний. Результати. У статті розглянуто стан методичного забезпечення судово-бухгалтерських експертиз в Україні, процедуру реєстрації нових методик, що забезпечать здійснення фахових експертиз в аграрній сфері. Перспективи: На основі здійснених досліджень, пропонуємо сформувати методику судово-бухгалтерської експертизи в аграрному секторі, що буде враховувати галузеві особливості господарської діяльності даних підприємств.

Біографія автора

Наталія Стельмах , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

к.е.н., доцент кафедри аудиту

Посилання

Mykhailov, M.H. (Eds.). (2008). Bukhhalterskyi finansovyi oblik v silskomu hospodarskykh pidpryiemstvakh

: navchalnyi posibnyk [Financial accounting in agricultural enterprises: textbook]. Kyiv : Tsentr uchb. lit.

Shlyakhov, A.R. (1979). Sudebnaya ekspertiza: organizatsiya i provedeniye [Forensic examination:

organization and conduct]. Moscow : Yuridicheskaya literatura.

Plesovskikh, Yu.G. (2005). Sudebno-ekspertnoye issledovaniye: metodologiya, metodika, metod [Forensic

research: methodology, methodology, method]. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii [Proceedings of the Irkutsk State Academy of Economics], 3-4, 77–79.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Poriadku atestatsii ta derzhavnoi reiestratsii

metodyk provedennia sudovykh ekspertyz : vid 02.07.2008 r. №595 : stanom na 6 trav. 2020 r. Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-п#Text.

Zakon Ukrainy Pro sudovu ekspertyzu : vid 25.02.1994 r. №4038-XII : stanom na 1 sich. 2022 r. Retrieved

from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

Ostapiuk, N.A. (2004). Tekhnolohiia sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy. [Technology of forensic

accounting]. M.I. Tuhan-Baranovskyi – vydatnyi vchenyi-ekonomist. Spadshchyna ta novatsii : Mizhnar. nauk.-prakt. konf. : materialy. Donetsk, 75-77.

Osoblyvosti silskoho hospodarstva yak haluzi. Pidru4niki. Retrieved from

http://pidruchniki.com/1298010836230/ekonomika/osoblivosti_silskogo_gospodarstva_galuzi.

Ostapiuk, N.A. (2004). Metodyka doslidzhennia zahalnykh obiektiv sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy

[Methods of research of general objects of forensic accounting examination]. Druha mizhnar. nauk.-prakt. konf. : materialy. Cherkasy, 107-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Стельмах , Н. (2022). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економічний дискурс, 1(3-4), 57–63. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254434

Номер

Розділ

Статті