КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Олександра Хохуляк Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Ukraine

Ключові слова:

територія, громада, стратегія, планування, розвиток, концепція, принципи

Анотація

Вступ. Враховуючи дефіцит фінансових ресурсів у об’єднаних територіальних громадах на реалізацію запланованих програмних заходів, необхідно відзначити актуальність формування ефективних інструментів стратегування. Наявність такого інструментарію дозволить територіальним громадам сформувати найбільш обґрунтовані та ймовірні сценарії розвитку, що стане драйвером зростання економіки. Зважаючи на ускладнення процесу управління новосформованими об’єднаними територіальними системами необхідним є розробка нових методів та концептуальних принципів стратегічного планування. Це своєю чергою викликає актуальність формування комплексного інструментарію планування, що забезпечував би об'єктивну оцінку прогнозу різних аспектів розвитку територіальних громад. Методи. Дослідження сформовано, ґрунтуючись на використанні діалектичного методу пізнання – для вивчення процесу планування розвитку об’єднаних територіальних громад та методу системного аналізу – для встановлення структурних зв’язків між елементами досліджуваної системи стратегічного планування. Результати. Обґрунтовано необхідність формування стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад на основі міжрівневої інтеграції системи державного управління, що враховують галузеві та просторові пріоритети на національному, регіональному та місцевому рівні. Сформована структурно-функціональна схема стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, що включає сукупність взаємопов’язаних елементів та механізм їх взаємодії. Обґрунтовані концептуальні принципи стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад. Визначені особливості структури стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад на різних рівнях управління в Україні. Перспективи. Визначення концептуальних засад ефективного функціонування системи стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад дає змогу координувати та узгоджувати плани, інтереси держави, регіону та громади на певній території; визначати ресурсні можливості й резерви та обґрунтовувати їх використання. Реалізація пропозицій стосовно структурно-функціональної схеми стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад дозволить здійснити оцінку ефективності муніципального управління та відобразити причинно-наслідкові зв'язки показників ефективності взаємопов’язаних елементів від процесу розробки та реалізації стратегічних завдань із цільовими орієнтирами стратегії соціально-економічного розвитку території.

Біографія автора

Олександра Хохуляк, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

к.е.н., доцент, доцент кафедри зеленої економіки та економіки природокористування

Посилання

Berdanova, O.V., Vakulenko, V.M., Valentiuk, I.V., & Tkachuk, A.F. (2017). Stratehichne planuvannia rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady [Strategic planning for the development of a united territorial community]. Kyiv: NADU.

Hreshchuk, H.I. (2018). Rozvytok systemy planuvannia staloho vykorystannia ta okhorony silskohospodarskykh zemel [Development of the system of planning of sustainable use and protection of agricultural lands]. AhroSvit [AgroWorld], 24, 23–30. [in Ukr.].

Dorosh, O.S. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady terytorialnoho planuvannia zemlekorystuvannia: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of territorial planning of land use: monograph]. Kherson: Hrin D.S.

Ievtushenko, O.N., Yemelianov, V.M., & Andriiash, V.I. (2016). Munitsypalnyi menedzhment: pidruchnyk [Municipal management: textbook]. Mykolaiv.

Isaieva N. (2015). Shliakhy vdoskonalennia systemy stratehichnoho planuvannia v Ukraini na suchasnomu etapi [Ways to improve the system of strategic planning in Ukraine at the present stage]. Ekonomichnyi visnyk [Economic Bulletin], 4, 88–96. Retrieved from https://ev.nmu.org.ua/docs/2015/4/EV20154_088-096.pdf.

Partysypatyvne stratehichne planuvannia v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. Posibnyk dlia obiednanykh terytorialnykh hromad [Participatory strategic planning in local governments. Guide for united territorial communities]. (2017). Varshava: Fond Rozvytku Mistsevoi Demokratii.

Pastukh, K. (2011). Stratehichne planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. [Strategic planning for the development of territorial communities]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia [Scientific Bulletin: Public Administration], 1 (7), 195–215. [in Ukr.].

Romaniuk, S.A. (2019). Teoriia ta praktyka stratehichnoho upravlinnia [Theory and practice of strategic management]. Kyiv: NADU.

Solosina M. I. (2018). Strategicheskoye planirovaniye na munitsipalnom urovne: protsess, instrumentariy analiza i organizatsionnyye mekhanizmy. Candidate's thesis. Moscow.

Bertalnffy, L. Von. (1968). General system theory. Foundations, development, applications. New York: George Braziller.

Bontempo, P.C., Moscardini, S.B., & Salles, J.A.A. (2015). Comparative Analysis Between the Institutional Development Plan and Strategic Planning Methodologies: The Case of the Federal Institute of Education at Minas Gerais–Brazil. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 962-966.

Porter, M.E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, MacMillan.

Rehor, P. (2015). How to Improve Strategic Planning of Municipal Organizations in Czech Republic? Procedia Economics and Finance, 34, 521-527.

Scherr, S.J., Shames, S., & Friedman, R. (2013). Defining integrated landscape management for policy makers. Ecoagriculture Policy Focus, 10. Washington, DC: EcoAgriculture Partners.

Dziemianowicz, Wojciech, Szmigiel-Rawska, Katarzyna, Nowicka, Paulina, & Dąbrowska, Anna. Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR, 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Хохуляк, . О. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економічний дискурс, 1(1-2), 79–86. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254437

Номер

Розділ

Статті