ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РИНКУ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Юлія Ярмоленко Академія праці, соціальних відносин та туризму, Ukraine
  • Тетяна Іващенко Академія праці, соціальних відносин та туризму, Ukraine
  • Людмила Гуляєва Академія праці, соціальних відносин та туризму, Ukraine
  • Тетяна Мацьоха ІТ компанія UDS, Ukraine

Ключові слова:

праця, людський капітал, людський потенціал, ринок, трудові ресурси, робоча сила, трудовий потенціал

Анотація

Вступ. Питання організації та регулювання ринку праці у сучасних умовах набувають все більшої актуальності та потребують теоретичних та методологічних досліджень економічних категорій, які пов’язані з цим процесом. У період планової економіки основними поняттями, які характеризували сферу трудових відносин, були «трудові ресурси», «робоча сила», «трудовий потенціал». Поняття «людський капітал» вважалося неприйнятним для радянської економіки. У той же час ця економічна категорія отримала широко вжитку в економічних дослідження зарубіжних авторів. Останнім часом і вітчизняні науковці активізували свої дослідження у цьому напрямі. Саме питанням взаємозв’язку між різними економічними категоріями стосовно ринку праці й присвячена дана стаття. Методи. Під час роботи над статтею використовувалися такі методи, як: діалектичний метод пізнання  економічних процесів, методи наукового абстрагування, аналізу і синтезу, узагальнення, структурно-функціонального та порівняльного аналізу, формалізації та монографічний. Результати. У ході дослідження було визначено сутність категорії «людський капітал», виявлені його особливості та обґрунтоване місце цього поняття у системі економічних категорій ринку праці. Перспективи. Вивчення категорії «людський капітал» є досить актуальним і потребує подальших зусиль науковців і практиків. Це є доволі перспективним і важливим напрямом досліджень як в теоретичному, так і практичному розрізі. Саме людський капітал виходить на перше місце при розгляді питань праці та ринку робочої сили. Саме через ефективність інвестицій у розвиток людського капіталу слід розглядати питання вирішення ефективності регулювання ринку праці, підвищення економічного зростання країни та покращення якості життя населення.

Біографії авторів

Юлія Ярмоленко, Академія праці, соціальних відносин та туризму

д. е. н., доцент кафедри маркетингу

Тетяна Іващенко , Академія праці, соціальних відносин та туризму

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту

Людмила Гуляєва , Академія праці, соціальних відносин та туризму

к. е. н., доцент кафедри фінансів

Тетяна Мацьоха , ІТ компанія UDS

менеджер по персоналу

Посилання

Schulz, T. (1960). Capital Formation bi Edukathion. Journal of Politikal Economy. 25.

Taktarova, S.V., & Tuguskina G.N. (2017). Upravleniye formirovaniyem chelovecheskogo kapitala v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya ekonomiki. Monografiya [Management of the formation of human capital in the context of innovative development of the economy. Monograph]. Moscow : Rusayns. Retrieved from https://www.book.ru/book/922730.

Palkina, S.O. (2014). Formirovaniye i ispolzovaniye chelovecheskogo kapitala v selskom khozyaystve. Candidate's thesis. Perm.

Ehrenberg R.J., & Smith R.S. (1996). Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika [Modern labor economics. Theory and public policy]. Moscow : Izd-vo MGU.

Marks, K., & Enhels, F. (1963). Kapital. Tvory [Capital. Writings]. Kyiv : Derzhpolitvydav.

Melnychuk, D.P. (2007). Trudovyi potentsial v systemi otsinky liudskoho kapitalu Ukrainy [Labor potential in the system of human capital evaluation of Ukraine]. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky [Bulletin of ZhSTU. Economic sciences], 4 (42), 224-231. [in Ukr.].

Hrishnova, O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv : «Znannia».

Shkurupii O.V. (2004). Liudskyi kapital: teoretyko-metodolohichnyi analiz katehorii [Human capital: theoretical and methodological analysis of the category]. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky [Economics: Problems of Theory and Practice. Collection of Scientific Works], 197 (III), 748-757. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Ярмоленко, Ю., Іващенко , Т., Гуляєва , Л., & Мацьоха , Т. (2022). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РИНКУ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Економічний дискурс, 1(3-4), 96–103. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254476

Номер

Розділ

Статті