АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ» СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

  • Тамара Герасименко Львівський торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Василь Бачинський Львівський торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Костянтин Редченко Львівський торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

звіт про управління, страхова компанія, аналіз, страхові премії, страхові виплати

Анотація

Вступ. Доступність і повнота інформації про економічну, соціальну та екологічну складові діяльності підприємств – необхідна умова забезпечення прозорості їх бізнесу. Особливої актуальності набуває це питання для страхових компаній, як підприємств, які становлять суспільний інтерес. Методи. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: індукції, дедукції, аналізу і синтезу – для вивчення норм законодавчо-нормативної бази Євросоюзу та України з питань інтегрованої звітності; методи групування і порівняння – для оцінювання структури і якості «Звітів про управління» страхових компаній; абстрактно-логічний метод – для систематизації одержаних результатів аналізу. Результати. Досліджено структуру та інформаційне наповнення «Звітів про управління» найбільших за обсягами надходжень і виплат за ризиковими видами страхування страхових компаній України. Виявлені основні чинники, які обумовили значний обсяг інформації у «Звіті про управління» окремих страхових компаній. Запропоновано уніфікувати подання страховими компаніями інформації у розділах «Результати діяльності» і «Ліквідність та зобов’язання» у «Звіті про управління». Зазначено про необхідність розробки Національним банком України окремих Методичних рекомендацій зі складання «Звіту про управління» для небанківських фінансових установ, які б враховували специфіку їх діяльності. Перспективи. Впровадження у практику запропонованої методики формування розділів «Результати діяльності» і «Ліквідність та зобов’язання» «Звіту про управління» підвищить рівень прозорості страхового бізнесу та спростить процедуру їх підготовки фахівцями страхових компаній і процес систематизації даних зацікавленим особам (насамперед НБУ). З огляду на практичну доцільність розробки окремих методичних рекомендацій зі складання «Звіту про управління» для страхових компаній з урахуванням специфіки їх бізнесу, вбачаємо за необхідне подальше дослідження змістовного наповнення і формату подання інших розділів «Звіту про управління».

Біографії авторів

Тамара Герасименко , Львівський торговельно-економічний університет

к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

Василь Бачинський , Львівський торговельно-економічний університет

к.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

Костянтин Редченко , Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., професор, професор кафедри
обліку, контролю, аналізу та оподаткування

Посилання

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. Retrieved from

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L003.

Directive 2014/95/EUof the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending

Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:330:FULL&f.

Zakon Ukrainy «Pro strakhuvannya» vid 07.03.96. Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Zvit pro upravlinnya za 2019 rik PrAT «SK «VUSO». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «VUSO». Retrieved from

https://vuso.ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik AT «SH «TAS». Ofitsiynyy sayt AT «SH «TAS». Retrieved from

https://sgtas.ua/regulyarnayagodovayainformacziya /zv%D1%96tn% D1%96st-za-2020-r%D1%96k/

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik AT «SK «ARKS». Ofitsiynyy sayt AT «SK «ARKS». Retrieved from

https://arx.com.ua/uploads/about/finance/reports.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik AT «SK «INHO». Ofitsiynyy sayt AT «SK «INHO». Retrieved from

https://ingo.ua/pro-kompaniyu/finansovi-pokazniki.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik PrAT «SK «Arsenal Strakhuvannya». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «Arsenal

Strakhuvannya». Retrieved from https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik PrAT «SK «VUSO». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «VUSO». Retrieved from

https://vuso.ua/kompaniya/otchetyi-i-liczenzii.html.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik PrAT «SK «PZU UKRAINA». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «PZU

UKRAINA». Retrieved from https://www.pzu.com.ua/about/finance/reports.html.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik PrAT «SK «PROVIDNA». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «PROVIDNA».

Retrieved from https://providna.ua/company/richni-zviti.

Zvit pro upravlinnya za 2020 rik PrAT «SK «UNIKA». Ofitsiynyy sayt PrAT «SK «UNIKA». Retrieved from

https://uniqa.ua/ua/about_us/initial_data/

Ohlyad nebankivskoho finansovoho sektoru. Natsionalnyy banku Ukrainy. Retrieved from

https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-kviten-2021-roku.

Ofitsiynyy sayt NBU. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/rinok-nebankivskih-finansovihustanov- zris-za-pidsumkami-2020-roku-bilshist-segmentiv-otrimali-pributok-oglyad-nebankivskogo-finsektor.

Pidsumky strakhovoho rynku: 12 misyatsiv 2020 [Insurance market results: 12 months 2020]. Insurance

TOР, 1 (77). Retrieved from https://forinsurer.com/files/file00703.pdf.

Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalterskyy oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» vid 16.07.1999 r/ №996-XIV.

Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Nakaz Minfinu Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy zi skladannya zvitu pro

upravlinnya» vid 07.12.2018 r. №982. Retrieved from https:// https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text.

Rozporyadzhennya Natsionalnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv

finansovykh posluh «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro obovyazkovi kryterii i normatyvy dostatnosti kapitalu ta platospromozhnosti, likvidnosti, prybutkovosti, yakosti aktyviv ta ryzykovosti operatsiy strakhovyka» vid 07.06.2018 r. №850. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Герасименко , Т., Бачинський , В., & Редченко , К. (2022). АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ» СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Економічний дискурс, 1(3-4), 104–114. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254480

Номер

Розділ

Статті