СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Наталія Красностанова Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Ukraine

Ключові слова:

матриця TOWS, оптимізація ресурсів, збільшення продажів, управління, стратегія управління бізнесом

Анотація

Вступ. Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження технологій та інструментів стратегічного аналізу з точки зору сучасності, а також нестабільного економічного стану України та невизначеності в світі. У зв'язку з цим, дана стаття спрямована на виявлення головних переваг, які надає бізнесу стратегічний аналіз, опис інформаційних факторів досягнення ефективного функціонування бізнесу, розкриття передумов виконання якісного стратегічного аналізу, проведення аналізу методів стратегічного аналізу з метою виявлення найбільш ефективних, а також наведення прикладу стратегічного аналізу за допомогою матриці TOWS. Дане дослідження сучасних технологій та інструментів стратегічного аналізу носить теоретичний характер та базується на ряді емпіричних досліджень, результати яких наведені в розділі «Обговорення». Методи. Під час написання цієї статті було використано системний та логічний аналіз для розкладення процесу прийняття рішень на ключові елементи. За допомогою методу порівняння було складено матрицю TOWS. Дедукція допомогла визначити необхідні кроки для проведення стратегічного аналізу на рівні невеликих підприємств. Також було використано методи класифікації (для складання таблиці розподілення сильних та слабких сторін за категоріями) та контент-аналізу (для пошуку достовірних та релевантних досліджень). Результати. У статті представлені результати проведеного аналізу, виявлено головні переваги, які надає бізнесу стратегічний аналіз, описано інформаційні фактори досягнення ефективного функціонування бізнесу, розкрито передумови виконання якісного стратегічного аналізу, проведено аналіз методів стратегічного аналізу і виявлено найбільш ефективні, наведено приклад стратегічного аналізу за допомогою матриці TOWS. Перспективи. Матеріали статті становлять практичну цінність для викладачів та студентів економічних факультетів та спеціальностей бізнес-управління, аналітиків, керівників та менеджерів компаній. Перспективи подальших досліджень полягають у більш детальному дослідженні теми зв’язку стратегічного аналізу із стратегічним управлінням і людським фактором у результаті дій, спрямованих на підвищення ефективності бізнесу

Біографія автора

Наталія Красностанова , Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

к.е.н., завідувач кафедри менеджменту організацій

Посилання

Kunnathur, M. (2019). Strategic Analysis of SONY inc. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/345985664_Strategic_Analysis_of_SONY_inc

Gautam, S., Sharma, N., Gautam, B., & Gautam, D. (2019). Strategic analysis models and strategic

analysis for edible oil industry. SSRN Electronic Journal, 6 (1), 1080-1084.

Nikolic, M., & Stosic-Mihajlovic, L. (2020). Strategic analysis of the business of the enterprise. Trends in

Business, 8 (1), 28-36.

Chauke, N. (2021). Current critical strategic analysis of renewable energy. Master of Business

Administration. Cardiff: University of South Wales.

Moser, R., Rengarajan, S., & Narayanamurthy, G. (2021). Decision intelligence: Creating a fit between

intelligence requirements and intelligence processing capacities. IIM Kozhikode Society & Management Review, 10 (2), 160-177.

Lozano-Nieto, A. (2020). Program-level strategic planning for electrical engineering technology programs.

The International Journal of Electrical Engineering & Education. Retrieved from

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020720920953129

Ghanadiof, O., Miremadi, A., & Mohammadian, M. (2021). Strategic planning and strategic analysis of the

food industry using SWOT. Scientific Research Journals in Management and Social Studies, 2 (23), 14-33.

Filho, T. (2020). A model for strategic analysis in wood treatment companies. Research Society and

Development, 9 (11), 5-7.

Kreutzer, R. (2019). Toolbox for marketing and management. Cham: Springer.

Balasingham, R. (2021). Strategic analysis of dell Inc. Comparative Strategy, 2, 1-8.

Frank, A. (2017). Toward computational net assessment. The Journal of Defense Modeling and

Simulation: Applications, Methodology, Technology, 14 (1), 79-94.

Ates, N., Tarakci, M., Porck, J., Knippenberg, D., & Groenen, P. (2020). The dark side of visionary

leadership in strategy implementation: Strategic alignment, strategic consensus, and commitment. Journal of

Management, 46 (4), 637-665.

Dedominicis, B. (2021). Multinational Enterprises and Economic Nationalism: A Strategic Analysis of

Culture. Global Journal of Business Research, 15 (1), 19-66.

Samba, C., Tobesh, P., Thanos, I., & Papadakis, V. (2021). Method in the madness? A meta-analysis on

the strategic implications of decision comprehensiveness. Strategic Organization, 19 (3), 414-440.

Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Benitez, J., & Kou, G. (2017). Improving strategic flexibility with information

technologies: Insights for firm performance in an emerging economy. Journal of Information Technology, 32 (1), 10-25.

Jasiulewicz-Kaczmarek, M., & Stachowiak, A. (2016). Maintenance process strategic analysis

maintenance process strategic analysis. Iasi: ModTech International Conference.

Singh, S., Khamba, J., & Singh, D. (2021). Analysis and directions of OEE and its integration with

different strategic tools. Journal of Process Mechanical Engineering, 235 (2), 594-605.

Carter, W. (2020). Tackling weaknesses in students’ financial analysis capabilities: A value-based

exercise for strategic management courses. Management Teaching Review. Retrieved from

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2379298120909513.

Mazouz, B., Rousseau, A., & Hudon, P. (2016). Strategic management in public administrations: a

results-based approach to strategic public management. International Review of Administrative Sciences, 82 (3), 411- 417.

Johnsen, A. (2021). Does formal strategic planning matter? An analysis of strategic management and

perceived usefulness in Norwegian municipalities. International Review of Administrative Sciences, 87 (2), 380-398.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Красностанова , Н. (2022). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Економічний дискурс, 1(3-4), 115–127. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254482

Номер

Розділ

Статті