ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Андрій Колесніков Західноукраїнський національний університет, Ukraine
  • Леся Біловус Західноукраїнський національний університет, Ukraine

Ключові слова:

цифровізація державних послуг, відкриті дані, індекс розвитку електронного урядування, індекс мережевої готовності, індекс цифрової конкурентоспроможності, ризики цифровізації, електронне голосування

Анотація

Вступ. Сучасні тренди розвитку системи державних послуг передбачають мінімізацію особистих контактів та переведення їх у цифровий простір. Попри значні економічні, часові та суспільні переваги загалом, дане явище передбачає вироблення чітких правових, технічних та організаційних механізмів, а також прозорої та зрозумілої системи контролю. Ще однією складністю є необхідність нівелювання ряду ризиків, пов’язаних з достатньо стрімкими темпами цифровізації і неповною готовністю та розумінням суспільством її особливостей. Методи. Дослідження проводиться на основі наукової літератури, відкритих даних Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. В роботі застосовуються методи аналізу, узагальнення та дедукції. Результати. У статті проведено дослідження місця України у європейському цифровому просторі (індекс розвитку електронного урядування, індекс мережевої готовності, індекс цифрової конкурентоспроможності) та у сфері роботи з відкритими даними. Продемонстровано особливості роботи та досягнення Міністерства цифрової трансформації і його стратегічні цілі. Визначено ряд прямих та супутніх ризиків швидких темпів цифровізації державних послуг. Окреслено можливості, переваги та умови реалізації проєкту електронного голосування в Україні. Перспективи. Успішна реалізація проєктів Міністерства цифрової трансформації України та повноцінна інтеграція України у європейський та світовий цифровий простір стане передумовою і своєрідним індикатором для наступних масштабних рішень у сфері цифровізації функцій держави (створення е-держави), зокрема запровадження задекларованої урядом системи електронного голосування, яка дозволить зменшити ризики в період голосування та підрахунку голосів, та збільшити явку молоді на виборчі дільниці, що стало проблемою під час останніх голосувань на різних рівнях. Правові й технічні можливості реалізації такого елементу цифрових послуг держави може бути напрямком подальших наукових досліджень у даній сфері.

Біографії авторів

Андрій Колесніков, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

Леся Біловус , Західноукраїнський національний університет

д.і.н., к.філол.н., професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

Посилання

E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development.

Retrived from https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-

Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf.

Open data maturity 2020. Ukraine. Retrived from https://data.europa.eu/sites/default/files/country factsheet_ukraine_2020.pdf.

The country that codes IT. Industry in Ukraine. 2019 Market Report. Retrived from

https://eufordigital.eu/uk/library/ukraine-the-country-that-codes-it-industry-in-ukraine-2019-market-report/

Hnatenko, V.S. (2021). Ryzyky tsyfrovizatsii i ikh vplyv na ekonomichnu bezpeku derzhavy [Public

administration in national security and protection of public order]. International scientific and practical conference. Venice, Italy. Retrived from http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/115/3108/6565- 1?inline=1

Zaoshchadzhennia zavdiaky tsyfrovizatsii. Retrived from : https://thedigital.gov.ua/saving

Kolesnikov, A. (2019). Tsyfrove suspilstvo v Ukraini: stan ta vektory bezpechnoho rozvytku [Digital

society in Ukraine: state and vectors of safe development]. Ekonomichna bezpeka ta finansovi rozsliduvannia:

kontsepty, prahmatyka, instrumentarii zabezpechennia. TNEU: Ekonomichna dumka, 55-70. [in Ukr.].

Kolesnikov, A., & Chmyr, M. (2021). Analiz ta perspektyvy tsyfrovizatsii hlobalnoho informatsiinoho

prostoru v Ukraini [Analysis and prospects of digitalization of the global information space in Ukraine]. Topical issues of modern science, society and education : Mizhnarodnа nauk.-prakt. кonf.. Kharkiv, 216-219.

Oliinychuk, O.I., Oliinychuk, R.P., & Kolesnikov, A.P. (2021). Elektronne pravosuddia yak element

suchasnoi systemy sudochynstva [E-justice as an element of the modern judicial system]. Aktualni problemy

pravoznavstva [Actual Problems of Law], 3, 141-147. [in Ukr.].

Portal vidkrytykh danykh. Retrived from : https://data.gov.ua/

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii

Kontseptsii rozvytku elektronnoi demokratii v Ukraini na 2019–2020 roky: pryiniate 12 chervnia 2019 r. № 405-r.

Retrived from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-р#Text

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoi

demokratii v Ukraini ta planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: pryiniate 8 lystopada 2017 r. № 797-r. Retrived from :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-р#Text

Proekt Stratehii informatsiinoi bezpeky. Retrived from : https://mkip.gov.ua/files/pdf/45698712365.pdf

Rudenko, M.V. (2021). Analiz pozytsii Ukrainy v hlobalnykh indeksakh tsyfrovoi ekonomiky [Analysis of

Ukraine's positions in global indicators of the digital economy]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 2, 11- 18. [in Ukr.].

Stratehiia intehratsii Ukrainy do Yedynoho tsyfrovoho rynku Yevropeiskoho Soiuzu («Dorozhnia karta»).

Retrived from : https://docs.google.com/document/d/1XgGb7AWSs7Ktl6Pl5xuYDpLFV0mtOTSN/edit#

Ukraina uviishla v yevropeiskyi reitynh vidkrytykh danykh. Open Data Maturity Report. Retrived from

https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-uviyshla-v-evropeyskiy-reyting-vidkritikh-danikh-open-data-maturity-report-2020

Tsarenko, I.O., & Krasnozhon, N.S. (2020). Elektronne uriaduvannia yak instrument posylennia

konkurentospromozhnosti krainy [E-government as a tool for strengthening the country’s competitiveness]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 8. Retrived from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123.

Tsili Ministerstva tsyfrovoi transformatsii Ukrainy do 2024 roku. Retrived from :

https://thedigital.gov.ua/ministry

Shevchuk, I.B., Deputat, B.Ya., & Tarasenko, O.Ye. (2019).Tsyfrovizatsiia ta yii vplyv na ekonomiku

Ukrainy: perevahy, vyklyky, zahrozy y ryzyky [Digitalization and its impact on Ukraine's economy: advantages,

challenges, threats and risks]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 47-2, 173-177. [in Ukr.].

Yavorskyi, P., Taran, S., Shepotylo, O., & Hamaniuk, O. (2020). Intehratsiia Ukrainy u yedynyi tsyfrovyi

rynok YeS. Potentsiini ekonomichni perevahy [Ukraine's integration into the EU digital single market. Potential

economic benefits]. Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Колесніков, А., & Біловус , Л. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економічний дискурс, 1(3-4), 139–146. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254484

Номер

Розділ

Статті