ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Корінець Роман Всеукраїнська громадська організація «Національної асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», Ukraine
  • Олена Польова Вінницький національний аграрний університет, Ukraine
  • Оксана Рудич Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Ukraine
  • Роман Бачинський Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

сільськогосподарські підприємства, онлайн-платформа, дорадництво, інформаційний ресурс, сільськогосподарські товаровиробники

Анотація

Вступ. Сільськогосподарські мікро-, малі та середні підприємства обмежені у доступі до кращих сучасних агропрактик через наявність як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Через відсутність єдиної інформаційної системи збору, систематизації і розповсюдження інформації про кращі сучасні агропрактики, вони практично невідомі широкому загалу мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств, мало використовуються у їхній діяльності. Методи. Для реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (теоретичне узагальнення і систематизація результатів досліджень, формування висновків); графічний; монографічний, індикаторний, методи експертної оцінки та рангової кореляції, SWOT-аналіз; синтезу (розробка концептуальних та організаційних засад побудови інформаційно-консультаційного забезпечення) та інші загальноприйняті методи економічного дослідження. Результати. Онлайновий ресурсний центр «Кращі аргопрактики «фермер-фермеру» має на меті забезпечити агро ММСП практичними знаннями та показовою базою про сучасні аграрні технології в Україні та світі, які можна впровадити в плодоовочевому секторі, секторі тваринництва, аквакультури, птахівництва (окрім курей), кондитерської та крафтової продукції. Такий ресурс має стати комунікаційною платформою, у першу чергу, між тими, хто впроваджує сучасні підходи та технології, та їхніми потенційними послідовниками. Зокрема, в процесі проведеного дослідження було здійснено економічне обґрунтування доцільності функціонування вищезазначеного онлайн-ресурсу та оцінено його вплив на ефективність функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Перспективи. Використовуючи онлайн-платформу в якості комунікатора, планується забезпечити постійний та ефективний зв'язок між сільськогосподарськими товаровиробниками, науковцями, освітянами та дорадниками. Подальший розвиток онлайн-платформи буде передбачати оцінку ефективності її діяльності по таких напрямах, як: аутсорсинг, рекламна діяльність, а також просвітництво. Важливим напрямом досліджень є розробка на базі ресурсного центру «Кращі агропрактики» аналітичної бази даних, що охоплює процес виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, а також створення торгової площадки, що забезпечить мінімізацію трансакційних витрат.

Біографії авторів

Корінець Роман, Всеукраїнська громадська організація «Національної асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

к.е.н., директор

Олена Польова , Вінницький національний аграрний університет

доктор економічних наук, доцент,завідувач кафедри аналізу та аудиту

Оксана Рудич , Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

к.е.н., доцент

Роман Бачинський , Білоцерківський національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Mazurenko, O.V. (2013). Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia upravlinnia stiikym rozvytkom ahrarnoho sektoru ekonomiky [Information and consulting support of sustainable development management of the agricultural sector of the economy]. Oblik i finansy [Accounting and Finance], 1, 130–136. [in Ukr.].

Rybak, L.Kh. (2013). Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia rozvytku malykh pidpryiemstv [Information and consulting support for the development of small enterprises]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes [Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Economics, Agrarian Management, Business], 181 (2), 278–282. [in Ukr.].

Petrukha, S., Petrukha, N., & Kunytskyi, K. (2015). Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru: zarubizhnyi dosvid, rekomendatsii dlia Ukrainy [Information and consulting support of agricultural sector development: foreign experience, recommendations for Ukraine]. Ekonomist [Economist], 2, 36–41. [in Ukr.].

Iankovska, O.I., & Martynov, S.V. (2012). Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Information and consulting support of innovative activity of agricultural enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii [Scientific Works of the National University of Food Technologies], 46, 161–164. [in Ukr.].

Kudinova, I. P. (2015). Informatsiino-konsultatsiine zabezpechennia ahrarnoho sektoru Ukrainy [Information and consulting support of the agricultural sector of Ukraine]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy [Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine], 1-2, 84–88. [in Ukr.].

Syrtseva, S.V. (2015). Informatsiino-konsultatsiine obsluhovuvannia yak faktor zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Information and consulting services as a factor in ensuring the innovative development of the agricultural sector of the economy]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 2 (6), 1378–1381. [in Ukr.].

Svynous, I.V., & Hura, A.M. (2017). Formuvannia informatsiino-konsultatyvnoho zabezpechennia funktsionuvannia subiektiv ahrarnoho rynku [Formation of information and advisory support for the functioning of agricultural market entities]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) [Collection of Scientific Works of Tavriya State Agrotechnological University (Economic Sciences)], 1-2, 269–275. [in Ukr.].

Skrypnyk, A.V., Talavyria, M.P., & Sayapin, S.P. (2019). Information economy as a factor of rural development. Bioeconomics and agrarian business, 10, 2, 111-123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Роман, К., Польова , О., Рудич , О., & Бачинський , Р. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(3-4), 147–157. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254488

Номер

Розділ

Статті