ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНОВИХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-4

Ключові слова:

зерно, ринок, попит, пропозиція, інфраструктура

Анотація

Вступ. Сучасний ринок зерна є одним із найрозвиненіших сегментів як сільського господарства, так й усього економічного простору. Являючись індикатором динамічного розвитку, ринок зерна демонструє можливості досягнення цільових орієнтирів у сфері інших галузей та підкомплексів аграрного сектору України.

Методи. Методика дослідження охоплює систему статистико-економічних методів у поєднанні з теоретичними аспектами формування ринку зерна, проблемами його функціонування в умовах створення нової економічної системи. В процесі дослідження використано наступні методи: абстрактно-логічний – з метою формування припущень, гіпотез, а також висновків і узагальнень; аналізу та синтезу – при оцінюванні стану об’єкту дослідження та обґрунтуванні пропозицій щодо його покращення і забезпечення повноцінного розвитку в подальшому.

Результати. Запропоновано авторський підхід до трактування поняття «ринок зерна», під яким розуміють тип економічного механізму, що функціонує в зерновому господарстві країни, що несе імпульс саморозвитку. Вважаємо, що необхідно виділити низку особливостей функціонування ринку зерна, серед яких: нерівномірний розподіл точок пропозиції зерна територією країни; невідповідність центрів виробництва та споживання.

Перспективи. Подальший розвиток процесу глобалізаційних відносин буде вимагати розкриття поняття «ринок зерна» з урахуванням ролі і місця України на світовому ринку агропродовольства та вирішення проблеми голоду в країнах світу. Подальший розвиток наукової думки буде вимагати періодичного перегляду теоретико-методичних підходів до трактування поняття «ринок зерна» з позицій запровадження в практичну площину реалізації принципів військової економіки, глобальної продовольчої кризи та світової продовольчої безпеки.

Біографія автора

Андрій Івановський, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

Посилання

Smit, A. (1961). Doslidzhennja pro pryrodu i prychyny bagatstva narodiv [Research on the nature and causes of the wealth of nations]. Moskow.

Marks, K., & Engels, F. (1934). Sochіnenjya [Works]. (V. Adoratskiy, Trans). Moskva: Partizdat, Ynstytut Marksa Engelsa-Lenina pri CK PKP(b), 3.

Goncharov, V.M., & Martynova, L.V. (2013). Rynok zerna Ukrainy: stan, zagalni problemy ta ryzyky [Grain market of Ukraine: state, general problems and risks]. Visnyk Hmelnyckogo nacionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences], 2 (3), 20–23. [in Ukr.].

Saranchuk, A.O. (2012). Nacionalnyj rynok zerna v umovah suchasnoi ekonomichnoi nestabilnosti [National grain market in the current economic instability]. Investycii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 9, 75–78. [in Ukr.].

Chornyj, V.M. (2017). Vnutrishni ryzyky vyhodu Ukrainskyh pidpryjemstv na svitovyj rynok zerna [Internal risks of Ukrainian enterprises entering the world grain market]. Finansovye uslugi [Financial Services], 1, 44–48. [in Ukr.].

Dovgal, O.V. (2020). Svitovyj rynok zerna: misce ta rol Ukrai'ny [World grain market: place and role of Ukraine]. Aktualni problemy innovacijnoi ekonomiky [Current Issues of Innovative Economy], 2, 45–51. [in Ukr.].

Lutkovska, C.M., & Kazmir, V.A. (2020). Rynok zerna: problemy, mozhlyvosti ta priorytetni naprjamy rozvytku [Grain market: problems, opportunities and priority areas of development]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannja nauky i praktyky [Economy. Finances. Management: Current Issues of Science and Practice], 3, 39–50. [in Ukr.].

Zavytij, O.P., & Didorenko, T.V. (2016). Ukrainskyj rynok zernovyh i tehnichnyh kultur v konteksti perspektyv rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky [Ukrainian market of grain and industrial crops in the context of prospects for the development of the agricultural sector of the economy]. Zbirnyk naukovyh prac Podilskogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky [Collection of Scientific Works of Podilsk State Agrarian Technical University. Economic Sciences], 24 (3), 58–67. [in Ukr.].

Vashhenko, I.V. (2018). Rynok zernovyh v Ukraini: analiz suchasnogo stanu [Grain market in Ukraine: analysis of the current situation]. Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel [Land Management, Cadastre and Land Monitoring], 3, 80–85. [in Ukr.].

Cheremisina, S.G. (2021). Rynok zernovyh kultur v Ukraini: analiz suchasnogo stanu ta perspektyvy rozvytku [Grain market in Ukraine: analysis of the current state and prospects]. Ekonomika APK [Economics of Agro-Industrial Complex], 2, 48–58. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Івановський, А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНОВИХ. Економічний дискурс, 1(1-2), 34–43. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-4

Номер

Розділ

Статті