НЕСТАЦІОНАРНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-5

Ключові слова:

нестаціонарність, національна економіка, нестаціонарна економіка, дисипативність, економічна турбулентність

Анотація

Вступ. Розвиток національної економіки визначається значною кількістю різних чинників. Національна економіка за своєю природою є складною системою, яка розвивається відповідно до основних положень теорії систем, синергетики циклічно, проходячи як періоди власного розквіту, так і періоди занепаду з подальшим перетворенням та відновленням функціонування. Учені, досліджуючи закономірності та передумови розвитку економічних систем, увагу фокусують на процесі переходу такої системи з одного стану до кращого стану. Проте існує недостатня кількість наукових робіт, у межах яких аналізуються як теоретичні, так і прикладні аспекти розвитку національної економіки в складно прогнозованих, дисипативних умовах.

Методи. У межах дослідження використовується спектр різних за своєю сутністю класичних та спеціальних методів пізнання. До їх числа варто віднести такі: контент-аналіз, синтез, узагальнення та компаративний аналіз, абстрагування. Також активно застосовується міждисциплінарний підхід, у межах якого значна увага приділена методологічним положенням теорії систем та синергетики.

Результати. У статті розглянуто теоретичні положення функціонування нестаціонарної економіки. Аналіз наукових робіт дозволив зробити висновок, що науковці часто при розгляді нестаціонарних процесів використовують спектр синонімічних слів: «нестабільність», «непередбачуваність», «флуктуація», «стохастичність», «мінливість», «випадковість». Враховуючи це, було визначено зміст нестаціонарної економіки. Ознайомлення з науковими роботами в цьому напрямі дозволило виокремити базові її ознаки та констатувати тотально всеохопний характер процесів нестаціонарності при їх виникненні в системі національного господарства.

Перспективи. Отримані результати дослідження констатують важливість розуміння передумов виникнення ознак нестаціонарності в межах економічних систем, проте також підтверджують швидкість її поширення в національній економіці. Саме це потребує проведення нових досліджень у цій сфері з метою побудови ефективних систем виявлення ознак нестаціонарності, моделювання їхнього впливу та наслідків від її прояву, пошуку нових механізмів забезпечення стійкості національної економіки до нових внутрішніх та зовнішніх збурень.

Біографія автора

Олександр Лозиченко, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Bodnar, O., Poltorak, A., Melnyk, O., Baryshevska, I. (2019). Vykorystannia metodiv imitatsiinoho modeliuvannia v doslidzhenni synerhetychnykh efektiv rehionalnoho silskoho rozvytku [The use of simulation methods in the study of synergetic effects of regional rural development]. Suchasni tekhnolohii v ekonomitsi ta upravlinni. Opole: Akademiia upravlinnia ta administruvannia v Opole, 183-192. [in Ukr.]. Retrieved from https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5971/1/mono2019_1-184-193.pdf.

Bril, M.S. (2016). Monitorynh makroekonomichnykh pokaznykiv naosnovi doslidzhennia yikh nestatsionarnoi dynamiky v konteksti realizatsii stratehii staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy [Monitoring of macroeconomic indicators based on the study of their non-stationary dynamics in the context of the strategy of sustainable socio-economic development of the state]. Problemy ekonomiky [Problems of the Еconomy], 1, 264-273. [in Ukr.].

Burban, O.V., Kryvoviaziuk, I.V. (2018). Vplyv turbulentnosti zovnishnoho seredovyshcha na pryiniattia investytsiinykh rishen [Influence of turbulence of the external environment on investment decisions]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 27, 29-33. [in Ukr.].

Vasylenko, M. (2003). Menedzhmnet u konteksti innovatsiinoi modeli rozvytku [Management in the context of innovative development model]. Politychnyi menedzhment [Political Management], 1, 59-67. [in Ukr.]. Retrieved from https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/vasylenko_menedzment.pdf.

Voronkova, V.H. (2009). Synerhetychna metodolohiia analizu sotsialnoho upravlinnia [Synergetic methodology of analysis of social management]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Humanitarian Bulletin of Zaporizhia State Engineering Academy], 36, 26–46. [in Ukr.].

Halitsyn, V.K., Kononenko, V.V., Bondarenko, O.O. (2012). Metody vdoskonalennia modeli otsinky volatylnosti finansovykh rynkiv [Methods of improving the model for assessing the volatility of financial markets]. Biznes Inform [Business Inform], 4, 195-197. [in Ukr.].

Heiets, V.M. (2000). Nestabilnist ta ekonomichne zrostannia [Instability and economic growth]. Kyiv : In-t ekon. prohnozuv.

Heiets, V.M., Skrypnychenko, M.I. (2003). Vid ekzohenno zalezhnoi do endohenno oriientovanoi stratehii rozvytku ekonomiky [From exogenously dependent to endogenously oriented economic development strategy]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and Forecasting], 1, 34-46. [in Ukr.].

Holovchenko, V. (2017). Amerykansko-kytaiska skladova formuvannia nestatsionarnoi systemy mizhnarodnykh vidnosyn u skhidnii Azii [American-Chinese component of the formation of a non-stationary system of international relations in East Asia]. Journal of International Relations of KNU, 46, 11-14. [in Ukr.].

Derevianko, I.I. (2016). Informatsiini tekhnolohii obrobky eksperymentalnykh vymiriuvan v zadachakh neruinivnoho kontroliu raketno-kosmichnoi tekhniky. Dissertation of Candidate of Technical Sciences. Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara. Dnipropetrovsk. Retrieved from https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.01/dissertation_5838685364f2a.pdf.

Duma, L.V. (2017). Imitatsiine modeliuvannia prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv ukrainy v umovakh nestatsionarnosti [Simulation modeling of forecasting the socio-economic development of the regions of Ukraine in non-stationary conditions]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Seriia ekonomichna [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. The series is economic], 27 (2), 174-177. [in Ukr.].

Yefymenko, T.I. (2016). Fiskalna ta monetarna bezpeka natsionalnoi ekonomiky [Fiscal and monetary security of the national economy]. Kyiv.

Zahorskyi, V., Lipentsev, A., Borshchuk, Ye. (2011). Synerhetyka i ekonomichna teoriia [Synergetics and economic theory]. Demokratychne vriaduvannia [Democratic Governance], 8. [in Ukr.]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2011_8_3.pdf.

Isaienko, O.O. (2014). Modeliuvannia nestatsionarnykh chasovykh riadiv ekonomichnoi dynamiky na osnovi rivniannia Fokkera – Planka [Modeling of nonstationary time series of economic dynamics based on the Fokker-Planck equation]. Biznes Inform [Business Inform], 4, 99-105. [in Ukr.].

Kniazeva, E.N., Kurdiumov, S.P. (1992). Sinerhetyka kak novoe mirovidenie: dialog s I. Prihozhinym [Synergetics as a new worldview: a dialogue with I. Prigogine]. Voprosy fylosofii [Questions of Philosophy], 12, 3-20. [in Rus.].

Levkovych, O.V. (2017). Informatsiini syhnaly v ekonomichnykh subsystemakh [Information signals in economic subsystems]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 7. [in Ukr.]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5699.

Mnatsakanian, M.S. (2019). Modeliuvannia intelektualnykh transportnykh system v umovakh vplyvu heterohennykh faktoriv nestatsionarnoho seredovyshcha. Unpublished doctoral dissertation. DVNZ «Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet». Kyiv.

Ostrovska, N., Pityk, O., Zhavoronok, A. (2016). Finansovo-ekonomichna stiikist derzhavy: stratehiia ta napriamy dosiahnennia [Financial and economic stability of the state: strategy and directions of achievement]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia: naukovyi zhurnal [Problems and Prospects of Economics and Management: a Scientific Journal], 1(5), 224-229 [in Ukr.]. Retrieved from http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/206.pdf.

Potapenko, V.H. (2012). Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrainy na zasadakh «zelenoi ekonomiky» [Strategic priorities of secure development of Ukraine on the basis of «green economy»]. Kyiv : NISD.

Raievnieva, O.V., Touzani, T. (2019). Model prohnozuvannia povedinky pidpryiemstva v umovakh nestatsionarnoho seredovyshcha [Model for predicting the behavior of the enterprise in a non-stationary environment]. Problemy ekonomiky [Problems of the Еconomy], 4 (42), 286-292. [in Ukr.].

Suhakov, V.I. (2001). Osnovy synerhetyky [Fundamentals of synergetics]. Kyiv: Oberehy.

Touzanі, T. (2018). Formyrovanie metodicheskikh elementov upravleniia povedeniem predpryiatiia v usloviiakh nestatsionarnoi ekonomіkі [Formation of methodological elements of enterprise behavior management in a non-stationary economy]. Biznes Inform [Business Inform], 5, 477-482. [in Rus.].

Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk. Retrieved from https://ukrainian_explanatory.academic.ru/100091/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.

Fedyshyn, M.P., Zhavoronok, A.V., Kovalchuk, N.O. (2019). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia kryzovykh yavyshch bankivskoi haluzi v umovakh hlobalnykh vyklykiv [The mechanism of state regulation of crisis phenomena in the banking industry in the context of global challenges]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy], 28, 121-125. [in Ukr.]. Retrieved from https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-53.

Fesenko, M. (2014). Problemy ta perspektyvy formuvannia novoho mizhnarodnoho poriadku v umovakh nestatsionarnosti [Problems and prospects of forming a new international order in conditions of non-stationarity]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Current issues of international relations], 120 (I), 113-126. [in Ukr.].

Khaken, H. (1985). Sіnerhetіka [Synergetics]. Moskva.

Shaposhnykov, K.S. (2018). Vplyv instytutsiinoho seredovyshcha na innovatsiinyi rozvytok ekonomiky rehionu [Influence of the institutional environment on the innovative development of the region's economy]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 29, 34-36. [in Ukr.].

Sherstennykov, Yu.V., Rudianova, T.M. (2017). Modeliuvannia dynamiky rozvytku vyrobnytstva v umovakh nestatsionarnoho rynku doskonaloi konkurentsii [Modeling the dynamics of production in a non-stationary market of perfect competition]. Biznes Inform [Business Inform], 1, 89-93. [in Ukr.].

Shkarlet, S.M., Dubyna, M.V. (2017). Zastosuvannia turbulentnoho pidkhodu do piznannia ekonomichnykh system [Application of turbulent approach to cognition of economic systems]. Naukovyi visnyk Polissia [Scientific Bulletin of Polissya], 1 (9) (1), 8-15. [in Ukr.].

Shkarlet, S.M., Dubyna, M.V. (2017). Zastosuvannia turbulentnoho pidkhodu do piznannia suchasnoho stanu rynku finansovykh posluh Ukrainy [Application of turbulent approach to knowledge of the current state of the financial services market of Ukraine]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy], 1, 366-372. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Лозиченко, О. (2022). НЕСТАЦІОНАРНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ. Економічний дискурс, 1(1-2), 44–51. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-5

Номер

Розділ

Статті