МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-7

Ключові слова:

стратегія, диверсифікація, сільськогосподарське виробництво, ризик, виробнича діяльність

Анотація

Вступ. У сучасних умовах господарювання в аграрній сфері активізувався пошук підходів, методів і способів прискорення розвитку аграрної економіки на основі використання переваг диверсифікації. Очевидно, що орієнтація до використання ефектів диверсифікації виробничої діяльності у сільськогосподарському виробництві вимагає налагодження систематичного моніторингу чинників середовища їх функціонування та вектору їх впливу на зростаючу динаміку обсягів виробництва та стійкість корпоративних структур.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові й спеціальні методи пізнання явищ і процесів у сфері економіко-господарської діяльності підприємств, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення диверсифікованого розвитку; порівняльний − для оцінювання ефективності діяльності та зіставлення рівнів диверсифікації виробництва аграрної продукції; розрахунково-конструктивний – при обґрунтуванні напрямів диверсифікації виробництва; метод аналізу портфелю активів, імітаційне моделювання – для обґрунтування виробничої програми підприємства; діалектичний та абстрактно-логічний − при здійсненні теоретичних узагальнень, формулюванні висновків.

Результати. Для формування стратегії диверсифікації доцільно враховувати вплив складових факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування аграрних підприємств, рівень використання ними виробничого потенціалу та економічні ризики, які супроводжують їхню діяльність. При ідентифікації факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування аграрних підприємств нами оптимізовано їх склад та запропоновано систему показників, яка об’єднана в дві групи: сукупний потенціал і господарський ризик.

З використанням економіко-математичних методів визначено, що до першого кластеру увійшли адміністративні райони Київської області, де економічні умови функціонування суб’єктів господарювання є найпривабливішими для господарювання багатопрофільних сільськогосподарських підприємств; для другого кластеру характерним є середній рівень привабливості; третій кластер утворено із найменш привабливих або ризикованих районів для ведення сільськогосподарського виробництва та розвитку диверсифікації.

Перспективи. Членство України в ЄС буде вимагати нових підходів до оцінки спеціалізованих регіонів України, використовуючи кластерний підхід, що забезпечать високий рівень окупності вкладених інвестицій, в тому числі і у вигляді державної та регіональної підтримки, яка суттєво підвищить рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників та переробників сільськогосподарської продукції. Все це потребуватиме наших подальших досліджень.

Біографії авторів

Сергій Нікітченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Людмила Степура, Науково-методичний центр вищої та передвищої фахової освіти

методист

Посилання

Svynous, I.V., & Satyr, L.M. (2015). Organizacijno-ekonomichni aspekty dyversyfikacii vyrobnychoi dijalnosti silskogospodarskyh pidpryjemstv [Organizational and economic aspects of diversification of production activities of agricultural enterprises]. Visnyk agrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 8, 66–70. [in Ukr.].

Shherbata, I. (2017). Dyversyfikacija silskogospodarskyh pidpryjemstv: pryjnjattja rishennja [Diversification of agricultural enterprises: decision making]. Visnyk Lvivskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu. Serija: Ekonomika APK [Bulletin of Lviv National Agrarian University. Series: Economics of Agro-Industrial Complex], 24 (1), 12–17. [in Ukr.].

Bilousko, T.Ju., & Bilousko, R.S. (2018). Dyversyfikacija pidpryjemnyckoi dijalnosti agrarnyh pidpryjemstv u zabezpechenni ih konkurentospromozhnosti [Diversification of entrepreneurial activity of agricultural enterprises in ensuring their competitiveness]. Visnyk HNAU. Serija: Ekonomichni nauky [Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences], 3, 353–360. [in Ukr.].

Petrov, V.M. (2018). Dyversyfikacija vyrobnychoi dijalnosti silskogospodarskyh pidpryjemstv [Diversification of production activities of agricultural enterprises]. Visnyk HNAU. Serija: Ekonomichni nauky [Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences], 1, 41–53. [in Ukr.].

Svynous, I.V., Rudych, O.O., & Zubchenko, V.V. (2018). Dyversyfikacija jak faktor niveljuvannja ryzykiv vyrobnycho-gospodarskoi dijalnosti silskogospodarskyh pidpryjemstv [Diversification as a factor in leveling the risks of production and economic activities of agricultural enterprises]. Innovacijna ekonomika [Innovative Economy], 3–4, 42–49. [in Ukr.].

Byba, V.A. (2019). Dyversyfikacija jak instrument zabezpechennja ekonomichnoi stijkosti fermerskyh gospodarstv [Diversification as a tool to ensure the economic sustainability of farms]. Ekonomika ta upravlinnja APK [Economics and Management of Agro-Industrial Complex], 1, 133–145. [in Ukr.].

Homjuk, N.L. (2018). Teoretychni pidhody do traktuvannja ponjattja «dyversyfikacija rozvytku silskyh terytorij» [Theoretical approaches to the interpretation of the concept of «diversification of rural development»]. Visnyk Odeskogo nacionalnogo universytetu. Serija: Ekonomika [Bulletin of Odessa National University Series: Economics], 23, 7, 134–138. [in Ukr.].

Tokarchuk, D.M. (2017). Zajnjatist silskogo naselennja ta dyversyfikacija silskoi ekonomiky jak shljah do pokrashhennja ii stanu [Rural employment and diversification of the rural economy as a way to improve its condition. Economy]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannja nauky i praktyky [Finances. Management: Current Issues of Science and Practice], 12, 68–79. [in Ukr.].

Pechko, V.S. (2016). Dyversyfikacija vyrobnyctva jak zasib pidvyshhennja stijkosti vykorystannja silskogospodarskyh zemel. [Diversification of production as a means of increasing the sustainability of agricultural land use]. Zbirnyk naukovyh prac Tavrijskogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu (ekonomichni nauky) [Collection of Scientific Works of the Tavriya State Agrotechnological University (Economic Sciences)], 2, 84–88. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Нікітченко, С., & Степура, Л. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, 1(1-2), 64–73. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-7

Номер

Розділ

Статті