СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-8

Ключові слова:

людський капітал, соціальна політика, децентралізація, об’єднана територіальна громада, соціальна інфраструктура

Анотація

Вступ. Найважливішим завданням сучасного етапу соціально-економічного розвитку країни є формування цілеорієнтованої на інтереси громадян соціальної політики, спрямованої на створення умов, що забезпечують достатній рівень якості життя та вільний розвиток людини, зниження соціальної нерівності, підвищення доходів населення, забезпечення загальної доступності та прийнятної якості базових соціальних послуг. По суті, йдеться про вирішення стратегічної проблеми – покращення якості життя населення країни, що є особливо актуальним для мешканців сільської місцевості, так як вирішення проблем стабільного розвитку економіки та підвищення добробуту населення в Україні багато в чому визначається розвитком сільських територій.

Методи. В процесі проведення досліджень використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення відтворення людського капіталу сільських територій; статистичний аналіз − при визначенні тенденції відтворення сільського населення країни; порівняльний − для зіставлення соціально-економічних умов відтворення людського капіталу сільських територій; діалектичний та абстрактно-логічний − для теоретичних узагальнень і формування висновків.

Результати. Обґрунтовано напрями поліпшення умов для формування та розвитку людського капіталу сільських територій у стратегічній перспективі: покращення життєвого середовища проживання сільського населення; забезпечення демографічного зростання у сільській місцевості; підвищення якості освітніх послуг на селі; одержання своєчасної та якісної медичної допомоги; забезпечення високого рівня заробітної плати; інтеграція сільського населення в економіку, що базується на знаннях. Стратегічний розвиток сільських територій та сільського соціуму повинен базуватися на збереженні традиційної культури та її відтворенні, збереженні національних витоків та релігійних традицій, які забезпечують соціальну, професійну та культурну самоідентифікацію індивідів в умовах децентралізації сільських громад.

Перспективи. Запропоновані заходи можуть бути використанні при розробці Стратегій соціально-економічного розвитку сільських об’єднаних територіальних громад в умовах процесу децентралізації. В умовах повоєнного відродження України буде посилюватися роль об’єднаних територіальних громад у відродженні поселенської мережі та стимулювання щодо повернення населення шляхом відновлення діяльності об’єктів соціальної інфраструктури та створення додаткових робочих місць, зокрема шляхом самозайнятості, що є перспективним для наших подальших досліджень.

Біографія автора

Людмила Пронько, Вінницький національний аграрний університет

к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Посилання

Varchenko, O.M., Svynous, I.V., & Ponedilchuk, T.V. (2021). Rozvytok pidpryjemnyctva na bazi osobystyh seljanskyh gospodarstv jak zasib pokrashhennja jakisnoi skladovoi ljudskogo kapitalu silskyh terytorij [Development of entrepreneurship on the basis of personal farms as a means of improving the quality of human capital in rural areas]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky region [Current Problems of Economic Development of the Region], 16, 2, 114–125. [in Ukr.].

Procenko, N.M. (2013). Ljudskyj kapital silskyh terytorij v konteksti innovacijnogo rozvytku silskogo gospodarstva [Human capital of rural areas in the context of innovative agricultural development]. Visnyk HNAU. Serija: Ekonomichni nauky [Bulletin KHNAU. Series: Economic Sciences], 11, 193–200. [in Ukr.].

Lytvynov, A.I. (2016). Ljudskyj kapital v systemi vidtvorennja silskogospodarskyh pidpryjemstv [Human capital in the system of reproduction of agricultural enterprises]. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy], 8 (2), 5–8. [in Ukr.].

Voloshyna, S.V. (2020). Kompozycijna pobudova ponjattja «ljudskyj kapital» [Compositional construction of the concept of «human capital»]. Torgivlja i rynok Ukrainy [Trade and Market of Ukraine], 1, 51–61. [in Ukr.].

Kachmar, O.V. (2020). Investycii v ljudskyj kapital agrarnyh pidpryjemstv [Investment in human capital of agricultural enterprises]. Investycii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 16, 23–27. [in Ukr.].

Mazurenko, O.V. (2017). Ljudskyj kapital tvarynnyctva: galuzeva specyfika. [Human capital of animal husbandry: industry specifics]. Visnyk Berdjanskogo universytetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of Berdyansk University of Management and Business], 1, 22–25. [in Ukr.].

Sigajov, A.O., & Shynkarjuk, O.V. (2015). «Ljudskyj potencial» ta «ljudskyj kapital» jak kategorii mehanizmu upravlinnja nacionalnym gospodarstvom [«Human potential» and «human capital» as categories of the mechanism of national economy management]. Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukraini [Formation of Market Relations in Ukraine], 5, 201–211. [in Ukr.].

Martynova, L.B. (2016). Socialnyj ta ljudskyj kapital u zabezpechenni ljudskogo rozvytku v Ukraini. [Social and human capital in ensuring human development in Ukraine]. Naukovyj visnyk Poltavskogo universytetu ekonomiky i torgivli. Serija: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic Sciences], 5, 213–219. [in Ukr.].

Vasyljeva, O.O. (2016). Ljudskyj kapital v agropromyslovomu kompleksi [Human capital in the agro-industrial complex]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 11, 7–11. [in Ukr.].

Zapuhljak, V.M., & Melnyk, O.I. (2017). Ljudskyj kapital jak chynnyk pidvyshhennja konkurentospromozhnosti agrarnogo sektora ekonomiky Ukrainy [Human capital as a factor in increasing the competitiveness of the agricultural sector of Ukraines economy]. Agrosvit [Agroworld], 3, 40–44. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Пронько, Л. (2022). СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економічний дискурс, 1(1-2), 74–81. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-8

Номер

Розділ

Статті