ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ В СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-9

Ключові слова:

екологічні фактори, економічні фактори, ефективність, збалансоване землекористування, сільськогосподарське землекористування

Анотація

Вступ. Тривалий час економічний розвиток України супроводжується незбалансованою експлуатацією земельних угідь, що призводить до виникнення і загострення різноманітних екологічних проблем в системі землекористування та порушення природно-екологічної рівноваги. Тому, в теорії і практиці ведення сільськогосподарської діяльності для забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів важливу роль відіграє дослідження взаємовпливу екологічних та економічних чинників в процесі землекористування.

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного – при вивченні та теоретичному узагальненні результатів проведених досліджень; методу аналізу канонічних кореляцій – вивчення наявності, тісноти та напрямку зв’язків між множинами екологічних та економічних показників; абстрактно-логічного методу – для здійснення теоретичних узагальнень та формулювання висновків.

Результати. Автором запропоновано використовувати низку показників для оцінки екологічних та економічних факторів та їх взаємовпливу на стан сільськогосподарського землекористування. Проведено оцінку взаємозв’язку зазначених факторів для встановлення можливостей збалансування системи використання сільськогосподарських угідь і покращення якісних показників земельних ресурсів.

Перспективи. Для забезпечення функціонування системи збалансованого сільськогосподарського землекористування важливим є оптимізація впливу економічних та екологічних чинників на ефективність використання земельних угідь на загальнодержавному і регіональному рівні. Тому, в подальших дослідженнях слід акцентувати увагу на поглибленому вивченні еколого-економічних складових ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та динаміки взаємовпливу різних груп показників для забезпечення збалансованого землекористування в Україні.

Біографії авторів

Борис Сидорук, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

д.е.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи

Тетяна Ящук, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

к.с.-г.н., с.н.с., директор

Віталій Панькевич, Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області

начальник

Посилання

Hunchenko, O.V. (2011). Teoretyko-metodychni aspekty otsinky ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia zemel silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Theoretical and methodological aspects of evaluating the economic efficiency of farm land]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after Dokuchaeva Series: Economic Sciences], 6, 1-8. [in Ukr.].

Koreniuk, P.I. (1998). Ekoloho-ekonomichna efektyvnist vykorystannia zemelnykh resursiv zony lisostepu Ukrainy. Unpublished doctoral dissertation. UAAN. Kyiv.

Korchynska, O.A (2008). Efektyvnist vykorystannia silskohospodarskykh uhid: teoretychnyi i praktychnyi aspekty [Effective use of agricultural land: theoretical and practical aspects]. Zemleustrij i kadastr [Land Management and Cadastre], 1, 52–59. [in Ukr.].

Koshkalda, I.V (2011). Efektyvnist vykorystannia silskohospodarskykh zemel u konteksti suchasnoho hospodariuvannia [The efficiency of the agricultural land in the context of modern management]. AhroInKom [AgroInCom], 10, 38–43. [in Ukr.].

Makarova, V.V. (2011). Efektyvnist vykorystannia zemelnykh uhid s.-h. pidpryiemstvamy [Efficiency of land use by agricultural enterprises]. Ekonomichnyj prostir: zbirnyk naukovykh prats [Economic Space: Collection of Scientific Works], 52/1, 284-290. [in Ukr.].

Makin, H.I. (2000). Vyyavleniye effektivnosti upravleniya v agrarnom sektore [Identification of effective management in the agricultural sector]. Ekonomika sel'skokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy [Economics of agricultural and processing enterprises], 10, 20-22.

Petrenko, Zh. A. (2006). Umovy ta napriamy efektyvnoho vykorystannia silskohospodarskykh uhid [Conditions and directions of effective use of agricultural land], Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy], 4, 1-10.

Borschevsky, P.P. Cherniuk, M.O., … Zaremba, V.M. (1998). Pidvyschennia efektyvnosti vykorystannia, vidtvorennia i okhorony zemelnykh resursiv rehionu [More efficient use, reproduction and protection of land resources in the region]. Kyiv: Ahrarna nauka.

Shkuratov, O., Nykytiuk, O., & Tsyrkun, T. (2019). Threats and risks of environmental safety of land use in agricultural of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», 19 (3), 523–528.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Сидорук, Б., Ящук, Т., & Панькевич, В. (2022). ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ В СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Економічний дискурс, 1(1-2), 82–90. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-9

Номер

Розділ

Статті