ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-12

Ключові слова:

операційний менеджмент, компанія, ефективність, бізнес-середовище, бізнес-процес

Анотація

Вступ. Інноваційний шлях розвитку сьогодні вважається найбільш раціональним та ефективним. Стає очевидною актуальність застосування сучасних технологій у всіх сферах, у тому числі й у системі операційного менеджменту. Операційний менеджмент полягає в ефективному управлінні будь-якими операціями, проте останнім часом це стає дедалі складнішим. Поява великої кількості прогресивних технологій дозволяє суб’єктам приймати рішення, які мають призвести до важливих і стратегічних позитивних наслідків для компанії. Однак це може завдати шкоди, викликати негативні процеси для внутрішнього життя, торкнутися структури компанії. Головне тут – це ефективність у керуванні операціями будь-якого характеру. Тим самим найбільш актуальним слід виділити розгляд основних напрямів розвитку технологій операційного менеджменту.

Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти операційного менеджменту; метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань деталізації елементів операційного менеджменту; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.

Результати. У статті розглянуто теоретичні та організаційно-практичні засади розвитку операційного менеджменту в компаніях. Встановлено, що сьогодні відбувається модернізація та перегляд низки питань щодо ефективності системи управління виробництвом в компаніях у зв’язку з активним переходом до світових критеріїв ефективності управління виробництвом та виходом з кризи. Запропоновано напрями розвитку операційного менеджменту, котрі дадуть змогу модернізувати структурні елементи керівництва в компанії.

Перспективи. Отримані рекомендації можуть бути використані для підвищення ефективності діяльності операційного менеджменту, яка передбачатиме вдосконалення методології, розвиток прогресивної нормативної бази, зростання професіоналізму менеджерів щодо управлінської діяльності, котра має бути спрямована на комплексне вирішення проблем удосконалення процесів розробки, прийняття, а головне реалізації управлінських рішень, що безпосередньо впливатиме на підвищення ефективності виробництва в майбутньому.

Біографії авторів

Ростислав Баглей, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Тетяна Бучинська, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Вікторія Гомотюк, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Deordiieva, V.A., & Ilina, A.S. (2013). Operatsiinyi menedzhment: sutnist i rol u zabezpecheni konkurentospromozhnosti orhanizatsii [Operational management: the essence and role in ensuring the competitiveness of organizations]. Efektyvna ekonomika [Effective Economy], 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_46. [in Ukr.].

Zakharov, V.A., & Ivanova V.I. (2013). Analiz stanu operatsiinoho menedzhmentu na promyslovykh pidpryiemstvakh [Analysis of the state of operational management at industrial enterprises]. Biznes Inform [Business Inform], 8, 337-342. [in Ukr.].

Zakharov, V.A. (2019). Konkurentne seredovyshche promyslovoho pidpryiemstva ta yoho vplyv na operatsiinyi menedzhment [The competitive environment of an industrial enterprise and its influence on operational management]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Odessa National University], 24 (1), 54-58. [in Ukr.].

Kalinin, O.V. (2013). Operatsiinyi menedzhment yakosti na pidpryiemstvakh v mezhakh realizatsii yoho innovatsiinoho rozvytku [Operational quality management at enterprises within the scope of its innovative development]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti [Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property], 2 (1), 218-224. [in Ukr.].

Lazanovskyi, P.P., & Bahniuk, L.I. (2017). Rozroblennia alhorytmu orhanizatsii protsesu modernizatsii tekhniky v systemi operatsiinoho menedzhmentu pidpryiemstva [Development of an algorithm for organizing the process of technology modernization in the enterprise's operational management system]. Naukovi zapysky Ukrainskoi akademii drukarstva [Scientific Notes of the Ukrainian Academy of Printing], 1, 126–132. [in Ukr.].

Lutsyk, T.R., & Ihnatenko, S.P. (2012). Upravlinnia personalom v systemi operatsiinoho menedzhmentu [Personnel management in the operational management system]. Ekonomika i rehion [Economy and Region], 3, 189-193. [in Ukr.].

Nevmerzhytska, S.M., & Tsalko, T.R. (2020). Optymizatsiia systemy operatsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvakh IT-zviazku yak instrument posylennia konkurentozdatnosti [Optimization of the operational management system at IT communication enterprises as a tool for strengthening competitiveness]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure], 50, 148-154. Retrieved from http://market-infr.od.ua/uk/50-2020. [in Ukr.].

Orlenko, Ya.Iu. (2014). Uprovadzhennia systemy operatsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvakh v umovakh rynkovoi ekonomiky [Implementation of the operational management system at enterprises in the conditions of a market economy]. Derzhavne budivnytstvo [State Construction], 2, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_12. [in Ukr.].

Plotnichenko, S.R., & Bezverkhnia, Yu.V. (2016). Operatsiinyi menedzhment v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Operational management in the enterprise management system]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu [Collection of Scientific Works of the Tavria State Agro-Technological University], 1, 59-61. [in Ukr.].

Solodka, O.V. (2008). Lohistychnyi ta operatsiinyi menedzhment: vzaiemozviazok ta subordynatsiia. Retrieved from http://www. grinchuk. lviv. ua/dbook/24/1148.

Soroka, A.M. (2018). Operatsiina stratehiia menedzhmentu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Operational management strategy in the enterprise management system]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes [Economy. Management. Business], 4, 77-81. [in Ukr.].

Sumets, O. (2018). Kliuchovi aspekty suchasnoi paradyhmy operatsiinoho menedzhmentu [Key aspects of the modern operational management paradigm]. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 3, 129–147. [in Ukr.].

Sumets, O.M., & Cherkashyna, M.V. (2013). Operatsiinyi menedzhment [Operational management]. Kharkiv: Miskdruk.

Chejz, R.B., Jekvilajn, N.D., & Jakobs R.F. (2001). Proizvodstvennyj i operacionnyj menedzhment [Production and operational management]. Moscow: Williams.

Shaporenko, O.I. (2014). Operatsiinyi menedzhment yak mekhanizm upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Operational management as a mechanism for managing the international competitiveness of the enterprise]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and Practice of Public Administration], 4, 178-185. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Баглей, Р., Бучинська, Т., & Гомотюк, В. (2022). ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економічний дискурс, 1(1-2), 106–116. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-12

Номер

Розділ

Статті