КЛАСТЕРИ, ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-13

Ключові слова:

спеціалізація, концентрація, кластер, спеціалізовані зони, круп’яні культури

Анотація

Вступ. У підвищенні ефективності вирощування круп’яних культур важливе значення мають природно-кліматичні умови та фактори інтенсивності виробництва. З метою науково обґрунтованого забезпечення населення країни та її регіонів продовольством на основі поглиблення спеціалізації, концентрації та міжрегіонального обміну сільськогосподарською продукцією, сировиною та продовольством, необхідно враховувати існуючий регіональний поділ праці в сільськогосподарському виробництві й розміщенні виробництва певних видів продукції шляхом використання природного потенціалу сільського господарства, співвідношення обсягів виробництва та споживання, від яких залежать обсяги товарних ресурсів для вивезення або потреби у їх ввезенні.

Методи. Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи та прийоми: монографічний – для комплексного вивчення сучасного стану сільськогосподарського виробництва, оцінки організаційно-економічних умов виробництва круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами та визначення факторів, що впливають на ефективність діяльності; вибірковий – для детального обстеження сільськогосподарських товаровиробників з виробництва круп’яних культур; порівняння – для зіставлення економічних явищ у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та оптимізаційний – при обґрунтуванні напрямів спеціалізації виробництва в сільськогосподарських підприємствах.

Результати. Доведено, що пріоритетними напрямами стратегії розвитку кластера круп’яного виробництва є такі: підвищення ефективності роботи організацій інфраструктури на основі вищого рівня інвестиційної привабливості регіону; стимулювання інноваційної діяльності в кластері; активізація роботи щодо розвитку коопераційних зв’язків у кластері, яка ґрунтується на формуванні спеціальних програм для зміцнення взаємозв’язків між його учасниками; розробка та запровадження заходів щодо активізації відсутніх функцій у круп’яному підкомплексі.

Перспективи. Розвиток кластерів круп’яного виробництва в подальшому забезпечить формування спеціалізованих зон вирощування та переробки зерна круп’яних культур, що забезпечить підвищення їх ефективності та задоволення внутрішньої потреби населення України. Перспективним напрямом подальших досліджень є розв’язання проблеми підвищення ефективності шляхом впровадження інноваційних продуктів в технологічний процес виробництва та переробки круп’яних культур в межах територіального спеціалізованого кластеру з метою формування доданої вартості в умовах експортноорієнтованої повоєнної економіки України.

Біографія автора

Богдан Хахула, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Mychko, S. (2014). Shchob bula u nas hrechka, a ne superechka [So that we have buckwheat, and not an argument]. Ukraina moloda [Ukraine Young], 154, 2. [in Ukr.].

Nechyporenko, O.M., Nosenko, Yu.M., & Sinelnyk, L.M. (2021). Potentsiini napriamy finansovoho stymuliuvannia rozvytku naukovo-innovatsiinykh klasteriv [Potential directions of financial stimulation of the development of scientific and innovative clusters]. Ekonomika APK [Economy of Agro-Industrial Complex], 10, 61–71. [in Ukr.].

Halenko, O.I. (2013). Formuvannia zernoproduktovoho klastera v Pivdennomu rehioni [Formation of a grain product cluster in the Southern region]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Scientific Works of the Poltava State Agrarian Academy], 1 (6), 1, 61–67. [in Ukr.].

Morozov, R.V. (2020). Teoretychni zasady klasternoi orhanizatsii ahropromyslovoho vyrobnytstva [Theoretical principles of cluster organization of agro-industrial production]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu [Bulletin of the Kherson National Technical University], 4, 199–203. [in Ukr.].

Fedorchuk, O.M., Petrenko, V.S., & Karnaushenko, A.S. (2020). Ahropromyslovi klastery: problemy, perevahy ta perspektyvy [Agro-industrial clusters: problems, advantages and prospects]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of the Systemic Approach in the Economy], 4, 63–69. [in Ukr.].

Kernasiuk, Yu.V. (2020). Klastery yak innovatsiina orhanizatsiino-ekonomichna forma efektyvnoho ahrarnoho vyrobnytstva v systemi staloho rozvytku [Clusters as an innovative organizational and economic form of effective agrarian production in the system of sustainable development]. Ekonomika APK [Economy of Agro-Industrial Complex], 9, 86–94. [in Ukr.].

Nadvynychnyi, S.A. (2018). Formuvannia klasteriv v ahrarnii sferi natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii. [The formation of clusters in the agrarian sphere of the national economy in the conditions of globalization]. Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], 2, 28, 30–35. [in Ukr.].

Odintsov, O.M. (2020). Formuvannia rehionalnykh ahropromyslovykh klasteriv maloi formy hospodariuvannia yak osnova staloho silskoho rozvytku [The formation of regional small-scale agro-industrial clusters as the basis of sustainable rural development]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky [Collection of Scientific Works of the Cherkasy State University of Technology. Series: Economic Sciences], 56, 26–34. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Хахула, Б. (2022). КЛАСТЕРИ, ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, 1(1-2), 117–126. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-13

Номер

Розділ

Статті