СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-3

Ключові слова:

сільськогосподарські угіддя, посівна площа, урожайність, валовий збір

Анотація

сталому розвитку сільських територій, створює передумови її територіальної цілісності. Водночас сучасний рівень вітчизняного сільського господарства підвищує значущість проблеми повноцінного використання земельних угідь у цьому секторі економіки.

Методи. З метою досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності земельних відносин; синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами земельних відносин; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати. Протягом аналізованого періоду чітко простежується збільшення віддачі від сільськогосподарських угідь, що використовуються в аграрному виробництві, а саме зростання урожайності сільськогосподарських культур, прибутку, виходу валової та товарної продукції з одиниці земельної площі. Разом з тим, дуже помітна негативна тенденція зростання площ сільгоспугідь, що вибувають з господарського обороту в результаті деградації земель.

В результаті аналізу ступеня використання земельних угідь у сільськогосподарських підприємствах області обґрунтовано та запропоновано модель та параметри оптимізації землекористування, що враховують природні та економічні умови, вимоги ринку. Порівняно з фактичною структурою вони значно покращують не тільки рівень використання земельних угідь, а й усього ресурсного потенціалу регіону.

Перспективи. Подальші наукові дослідження проблеми мають спрямовуватися на поглиблене вивчення екологічних й економічних аспектів ефективності використання земельних ресурсів, забезпечення оптимального рівня розораності земель, застосування екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, пошук напрямів екологізації розвитку сільськогосподарського виробництва з метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Посилання

Andriichuk, V.H. (2005). Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis]. Kyiv. KNEU.

Dorosh, A.Y. (2017). Neobkhidnist zaprovadzhennia prostorovoho planuvannia yak tsilisnoho instrumentu upravlinnia zemelnymy resursamy v Ukraini [Importance for implementation of spatial planning as an integrated land management tool in Ukraine]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel [Land management, cadastre and land monitoring], 1, 28-34. [in Ukr.].

Kireytseva, O.V. (2011). Inozemnyi dosvid formuvannia zemelnoho rynku [Foreign experience in the formation of the land market]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], 10, 174-178. [in Ukr.].

Pankiv, Z. (2012). Evoliutsiia zemlekorystuvannia v Ukraini [Evolution of land use in Ukraine]. Lviv: Ivan Franko Lviv National University.

State Statistics Service of Ukraine. (2021). Posivni ploshchi silskohospodarskykh kultur pid urozhai 2021 roku. Statystychnyi biuleten. HUS u Ternopilskii oblasti. Retrieved from http://www.te.ukrstat.gov.ua.

Putsenteilo, P.R. (2020). Osoblyvosti rozvytku orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn v ahrarnii sferi [Peculiarities of the development of the organizational and economic mechanism of land relations regulation in the agrarian sphere]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika» [Scientific Notes of the National University «Ostroh Academy». «Economy» series], 19(47), 12–19.

Putsenteilo, P.R., & Kostetskyi, Ya.I. (2020). Vykorystannia metodiv klasternoho analizu dlia prohnozuvannia investytsiinoho rozvytku pidpryiemstv ahrarnoho sektora [The use of cluster analysis methods for forecasting the investment development of enterprises in the agrarian sector]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 7-8 (85), 88–99.

Putsenteilo, P., Uniiat, L., & Chorna, N. (2020). Investytsiino-innovatsiine zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv ahrarnoi sfery v umovakh konkurentnoho seredovyshcha [Investment and innovation support for the development of agrarian enterprises in a competitive environment]. Ekonomichnyi dyskurs [Economic Discourse], 4, 111-127.

Sabluk, P.T. (2006). Rozvytok zemelnykh vidnosyn v Ukraini [Development of land tenure in Ukraine]. Kyiv: NNTs «ІАЕ».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Костецький, Я., & Уніят, Л. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економічний дискурс, (3-4), 31–39. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-3

Номер

Розділ

Статті