ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-6

Ключові слова:

людський капітал, сільські території, сільське населення, сільська економіка, відтворення

Анотація

Вступ. Історично склалося, що основу сільської економіки становило аграрне виробництво, а сільськогосподарські підприємства були відповідальними як за забезпечення трудової зайнятості сільського населення, так і за розвиток соціальної інфраструктури. Кардинальні реформи системи сільського розвитку, сформованої в умовах централізованої економіки, орієнтовані на приватизацію землі та майна господарств корпоративного сектору аграрної економіки, призвели до появи на сільських територіях нових суб'єктів господарювання, які не несуть відповідальності за їх соціальний розвиток.

Методи. Під час проведення дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення відтворення людського капіталу сільських територій; порівняльний − для зіставлення соціально-економічних умов відтворення людського капіталу сільських територій; діалектичний та абстрактно-логічний − для теоретичних узагальнень і формування висновків.

Результати. Запропоновану систему факторів, що визначають формування та розвиток людського капіталу в аграрній сфері, можна розглядати як основну, яка може бути доповнена та конкретизована з урахуванням спеціалізації та умов функціонування. В умовах формування ринкової економіки одним із основних принципів накопичення та збереження людського капіталу в аграрній сфері є здатність самоорганізації сільського населення та самоврядування господарюючих суб'єктів, а також дієвість ринкових інститутів, що породжують різнобічність форм власності та активізацію конкуренції. Поряд із цим формування та функціонування людського капіталу вимагає активного вдосконалення шляхом розробки та реалізації цілеспрямованих та ефективних заходів і механізмів його управління.

Перспективи. В повоєнний період відродження аграрної економіки постане проблема людського капіталу, який володіє певними професійними навичками, з метою забезпечення нарощення виробництва високомаржинальної сільськогосподарської продукції. Саме розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва забезпечить фінансову основу розвитку економіки країни в повоєнний період її відродження. При цьому виникне необхідність розробки дієвих заходів, в першу чергу, на рівні держави по формуванню високоосвіченого людського капіталу сільських територій. В цьому аспекті важливим є формування системи закладів освіти всіх рівнів, які б готували висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору України та фінансування об’єктів соціальної інфраструктури, що забезпечить комфортні умови проживання жителів сільських населених пунктів.

Посилання

Protsenko, N.M. (2017). Liudskyi kapital silskykh terytorii v konteksti innovatsiinoho rozvytku silskoho hospodarstva [Human capital of rural areas in the context of innovative development of agriculture]. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences], 11, 193-200. (in Ukr.).

Oliievska, M.H. (2019). Liudskyi kapital u konteksti dosiahnennia Tsilei staloho rozvytku [Human capital in the context of achieving sustainable development goals]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 12, 32-43. (in Ukr.).

Utechenko, D.M. (2018). Metodychni pidkhody do traktuvannia poniattia «liudskyi kapital» [Methodical approaches to the interpretation of the concept of «human capital»]. Ahrosvit [Agrosvit], 11, 68-72. (in Ukr.).

Kachmar, O.V. (2014). Investytsii v liudskyi kapital ahrarnykh pidpryiemstv [Investments in human capital of agrarian enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 16, 23-27. (in Ukr.).

Zapukhliak, V.M., & Melnyk, O.I. (2017). Liudskyi kapital yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Human capital as a factor in increasing the competitiveness of the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Ahrosvit [Agrosvit], 3, 40-44. (in Ukr.).

Tanasiichuk, Yu.V. (2012). Teoretychni aspekty investuvannia v liudskyi kapital [Theoretical aspects of investing in human capital]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Collection of Scientific Works of Uman National University of Horticulture], 81 (2), 342-348. (in Ukr.).

Krupin, V.Ye., & Zlydnyk, Yu.R. (2013). Liudskyi kapital v innovatsiinomu rozvytku silskykh terytorii Ukrainy: mentalni aspekty [Human capital in the innovative development of rural territories of Ukraine: mental aspects]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development], 778, 238-244. (in Ukr.).

Batazhok, S.H. (2013). Sotsialno-ekonomichni harantii aktyvizatsii investytsii u «liudskyi kapital» [Socio-economic guarantees of activation of investments in «human capital»]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of Market Relations in Ukraine], 4, 216-222. (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Пронько, Л. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економічний дискурс, (3-4), 61–70. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-6

Номер

Розділ

Статті