СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ЦІЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-7

Ключові слова:

сільські території, сталий розвиток, сільська місцевість, населення, навколишнє середовище

Анотація

Вступ. Досягнення стабільного економічного зростання було однією з основних цілей будь-якої держави у XX столітті. Бездумне прагнення за будь-яку ціну продемонструвати світові зростання валового внутрішнього продукту, не підкріплене впровадженням нових технологій та турботою про навколишнє середовище, мало не призвело до глобального колапсу. Раптом виявилося, що природа не в змозі задовольнити зростаючі потреби людства.

Методи. Теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з теоретико-методологічних питань регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій, а також досягнення світової науки у вирішенні проблем збалансованого їх розвитку.

Для вирішення поставлених завдань автором були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історико-економічний – для проведення аналізу ґенези теорій і практики регулювання, дослідження процесів економічної та соціальної трансформації сільських територій під час інтеграційних перетворень, оцінки ризиків і позитивних наслідків агроєвропейської інтеграції; абстрактно-логічний метод – для обґрунтування й конкретизації основних положень концепції соціально-економічного розвитку сільських територій; при уточненні та порівнянні економічної сутності категорії «сталий розвиток»; порівняльного аналізу – для визначення тенденцій та закономірностей зарубіжного і вітчизняного досвіду сільського розвитку.

Результати. Уточнено теоретичний підхід і трактування поняття «сільська територія» з позицій сталого розвитку, як формалізована структура соціуму - місцевої спільноти займається економічним розвитком задля підвищення якості життя своїх мешканців. Якість життя населення сільських територій можна охарактеризувати через ступінь задоволення матеріальних та духовних потреб громадян. З цих позицій сталий розвиток сільських територій – скоріше засіб досягнення гідної якості життя, ніж мета місцевого співтовариства. Одночасно, якість життя є критерієм сталості соціального розвитку сільських територій. Власне, мета економічного розвитку полягає в тому, щоб забезпечувати добробут місцевого співтовариства.

Перспективи. Повоєнний період відродження сільських територій України внесе свої корективи в теоричні засади сталого їх розвитку. В першу чергу постане завдання європейських орієнтирів розвитку сільських територій з високорозвинутою соціальною інфраструктурою, інноваційним сільськогосподарським виробництвом

Посилання

Marks, K., & Enhels, F. (1991). Tezy pro Feiierbakha [Theses about Feuerbach]. Moscow.

Sokolov, M.O., & Slavkova, O.P. (2016). Ahrarnyi biznes ta yoho vplyv na stalyi rozvytok silskykh terytorii [Agrarian business and its impact on the sustainable development of rural areas]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy], 7 (3), 99-101. (in Ukr.).

Morozova, H.S. (2018). Traktuvannia poniatiinoho aparatu «stalyi rozvytok» u konteksti silskykh terytorii [Interpretation of the conceptual apparatus «sustainable development» in the context of rural areas]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Zaporizhzhya National University. Economic Sciences], 4, 73-79. (in Ukr.).

Furdychko, O.I. (2010). Stalyi rozvytok silskykh terytorii na zasadakh ekolohobezpechnoho ahropromyslovoho vyrobnytstva [Sustainable development of rural areas on the basis of ecologically safe agro-industrial production]. Visnyk ahrarnoi nauky [Herald of Agrarian Science], 9, 5-8. (in Ukr.).

Armand, D.L. (1964). Nam i vnukam [To us and grandchildren]. Moscow: Mysl.

Sereda O.V., & Fedorus L.A. (2017). Stalyi rozvytok silskykh terytorii v konteksti realizatsii polityky enerhozberezhennia [Sustainable development of rural areas in the context of the implementation of the energy conservation policy]. Ekonomichnyi forum [Economic Forum], 2, 175-182. (in Ukr.).

Farion, L.V. (2015). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do formuvannia poniatiinoho aparatu «stalyi rozvytok silskykh terytorii» [Theoretical and methodological approaches to the formation of the conceptual apparatus «sustainable development of rural areas»]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Ekonomika [Bulletin of Odessa National University. Series: Economy], 4 (20), 53-57. (in Ukr.).

Moroziuk, N.V. (2013). Vplyv ahrarnoho sektoru ekonomiky na stalyi rozvytok silskykh terytorii [The influence of the agrarian sector of the economy on the sustainable development of rural areas]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes [Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Economics, agricultural management, business], 181 (6), 181-186. (in Ukr.).

Iurchyshyn, V.V. (2012). Silski terytorii yak systemoutvoriuiuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Rural areas as system-forming factors of the development of the agrarian sector of the economy]. Ekonomika APK [Economy of AIC], 3 (125), 3-10. (in Ukr.).

Bohdanov, D.S. (2017). Zavdannia staloho rozvytku silskykh terytorii [The task of sustainable development of rural areas]. Ahrosvit [Ahrosvit], 7, 60-62. (in Ukr.).

Mykhailenko, O.H. (2015). Stalyi rozvytok silskoho hospodarstva: teoretychni aspekty [Sustainable development of agriculture: theoretical aspects]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny» [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series «World Economy and International Economic Relations»], 7, 48-57. (in Ukr.).

Rusnak, A.V. (2012). Funktsii, zavdannia, chynnyky funktsionuvannia ta staloho rozvytku silskykh terytorii [Functions, tasks, factors of functioning and sustainable development of rural areas]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Scientific Works of Poltava State Agrarian Academy], 1, 244-248. (in Ukr.).

Pavlov, O.I. (2009). Silski terytorii Ukrainy: funktsionalno-upravlinska model: monohrafiia [Rural territories of Ukraine: functional and administrative model: monograph]. Odesa : Astroprynt.

Tkachuk, V.A. (2013). Stalyi rozvytok silskykh terytorii: zahalnoderzhavnyi, rehionalnyi ta mistsevyi rivni: monohrafiia [Sustainable development of rural areas: national, regional and local levels: monograph]. Kyiv : Komprynt.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Ревкова, А. (2022). СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ЦІЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економічний дискурс, (3-4), 71–80. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-7

Номер

Розділ

Статті