МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ОБМІН З ДІЛОВИМИ ЦІЛЯМИ ЯК РІЗНОВИД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-9

Ключові слова:

міжнародний туризм, діловий туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, кризові явища у сфері ділового туризму

Анотація

Вступ. Актуальність роботи визначається необхідністю вироблення стратегії розвитку ділового туризму в Україні з урахуванням тенденцій світових центрів ділового туризму та оптимізації шляхів входження нашої країни у світовий простір ділового туризму. Це важливо, тому що у провідних туристичних регіонах світу діловий туризм має високу прибутковість і нерідко грає значну роль у наповненні бюджетів економічно високорозвинених держав.

Методи. Методологічною базою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних економіко-географів та економістів у галузі географії світового господарства, світової економіки та країнознавства, статистика Всесвітньої туристичної організації. . У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльний, системний аналіз; статистичний аналіз – при дослідженні тенденцій та динаміки розвитку глобального ринку туристичних послуг; методи спостереження, аналізу і синтезу, оцінювання– при визначенні динаміки розвитку сегментів міжнародних туристичних послуг у контексті вимірів сталого розвитку; методи порівняння, якісного оцінювання.

Результати. Розглянуто основні поняття системи ділового туризму та проаналізовано напрями його організації. Перераховані економічні та соціокультурні фактори, що впливають на розвиток ділового міжнародного туризму. Дослідження показує, що просторова структура ділового туризму має триланкову ієрархічну структуру. Ця спільність зумовлена найтіснішими взаємозв'язками ділового туризму із загальною системою міжнародного туризму та системою світового господарства загалом. При цьому діловий туризм – не тільки їх складова, а й функція (і індикатор) їх структури та динаміки розвитку.

Перспективи. Впровадження основних положень провідних вчених дозволить посилити конкурентоспроможність вітчизняних фірм, що спеціалізуються в галузі організації ділового туризму, а також інфраструктури, що його обслуговує, дозволить підвищити обґрунтованість управлінських рішень у сфері ділового туризму та пов'язаних з ним галузей; сприятиме формуванню відносин на вітчизняному ринку ділового туризму у рамках міжнародних стандартів. Рекомендації можуть бути впроваджені на практиці за допомогою створення державної програми розвитку та підтримки ділового туризму в країні. Проте, проблеми впливу міжнародного туризму на сталий розвиток зовнішньоекономічних зв’язків країн, потребують подальших досліджень на засадах сучасних теоретичних та методичних підходів щодо новітніх імперативів соціально-економічного розвитку.

Посилання

UNWTO (Vsesvitnia turystychna orhanizatsiia). Retrieved from http://www2.unwto.org.

Dziublenko, I.M. (2018). Zarodzhennia ta rozvytok dilovoho turyzmu u sviti: istorychna retrospektyva [The origin and development of business tourism in the world: a historical retrospective]. Naukovyj chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 6: Istorychni nauky: zb. nauk. prats [Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series 6: Historical Sciences: coll. of science works]. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/11542/1/

Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 4, 12-50.

Vallerstajn, I. (2011). Analiz svitovykh system- sytuatsiia u sviti [Analysis of world systems - situation in the world].

Brodel, F. (2002). Chas svitu. Materialna tsyvilizatsiia, ekonomika ta kapitalizm XV-XVSII st. [World time. Material civilization, economy and capitalism of the XV-XVIII centuries.], 3.

WTTC (Vsesvitnia rada z podorozhej ta turyzmu). Retrieved from https://www.wttc.org/

KNOEMA. Svitovyi atlas danyh. Retrieved from https://business.knoema.com/about-team/

Prokopyshyn-Rashkevych, L.M., & Nazarenko, A.V. (2021). Dilovyj turyzm iak perspektyvnyj napriam turystychnoi diialnosti v Ukraini [Business tourism as a promising direction of tourist activity in Ukraine]. Journal of Lviv Polytechnic National University Series of Economics and Management, 5, 1. Retrieved from http://doi.org/10.23939/semi2021.01.086.

The Latest Business Travel Trends. Business Travellers Desire. Retrieved from https://www.revfine.com/ business-travel/

Bondarenko, Yu.H. (2016). Zarubizhnyj dosvid funktsionuvannia turystychnykh klasteriv [Foreign experience of functioning of tourist clusters]. Ekonomika ta suspilstvo: elektronne naukove fakhove vydannia [Economy and Society: Electronic Scientific Specialist Publication], 5, 31–37. Retrieved from http://www.economyandsociety. in.ua /journal/ 5.

USAID. Turystychnyj barometr Ukrainy. Retrieved from https://www. ntoukraine.org/nsts_ analitics_.html.

Slyvenko, V.A., Podorozhko, T.O.,. & Shyshkina, V.B. (2019). Analiz suchasnoho stanu ta priorytetiv rozvytku dilovoho turyzmu v Ukraini [Analysis of the current state and development priorities of business tourism in Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» [Electronic scientific publication «Efficient Economy»], 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua http://doi.org/: 10.32702/2307-2105-2019.6.43.

Rajan, Myller (2020). Luchshye napravleniia mira dlia delovykh puteshestvennikov, Delovaia poezdka. 15 noiabria 2020 h. CEOWORLD. Retrieved from http:// ceoworld.biz.

Lopes, Ana M. (2021). Strany s samymi vysokimi raskhodami na delovye poezdki v 2021 h. Information Design for your projects. Retrieved from http://www.statista.com/aboutus/our-research-commintment/2501/

Lopes, Ana M (2021). Strany G20: raskhody na delovye poezdki v 2021 h. Information Design for your projects. Retrieved from http://www.statista.com/aboutus/our-research-commintment/2051/

John, Swarbrooke, Susan, Horner. (2001). Business Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann, Oxford. 3-4.

Mezhdunarodnaia Assotsiatsiia vozdushnoho transporta (IATA). Retrieved from https://www.iata.org/

Otchet «SKift-x-TripActions – The State of Corporate T&E 2021». Retrieved from https://www. skift-x-tripactions/ the state of corporate/

WTTC (The World Travel & Tourism Council: Vsemirnyj sovet po puteshestviiam i turizmu). Special–research: business–travel–research, 2021. Retrieved from http://www.wttc.org/.

MICE: biznes-turizm v Ukraine. Hotline Support. Visit Ukraine. Today Wapp.im. Retrieved from http://www.t.me/ T VisitUkraine_bot.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Худавердієва, В., & Мерчанський, В. (2022). МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ОБМІН З ДІЛОВИМИ ЦІЛЯМИ ЯК РІЗНОВИД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Економічний дискурс, (3-4), 92–105. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-9

Номер

Розділ

Статті