ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-11

Ключові слова:

інновація, інвестиція, діяльність, сільськогосподарське підприємство, інформація

Анотація

Вступ. До складових організаційного забезпечення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств доцільно віднести організаційно-управлінську структуру й відповідні підрозділи, що здійснюють розробку та прийняття управлінських рішень у сфері інвестування, а також менеджерів із відповідним рівнем фахової підготовки, для яких визначено права, обов’язки та відповідальність. Водночас формування організаційної структури управління інвестиційними процесами на підприємстві відбувається під впливом багатьох чинників, зокрема, розмірів підприємства, форм та обсягів інвестиційної діяльності, організаційно-правової форми тощо.

Методи. В процесі проведення досліджень використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід, порівняльний, діалектичний та абстрактно-логічний методи.

Результати. Доведено, що процес створення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю з відповідною організаційною структурою складається з організаційних, розпорядчих і технічних заходів, що вимагають початкових інвествкладень. Ці організаційні заходи повинні передбачити комплекс заходів з координації діяльності розробників та користувачів системи управління інвестиційною діяльністю, які ув’язані за ресурсами та термінами. Із метою формування системи інформаційного забезпечення процесу обґрунтування та прийняття рішення про інвестування сільськогосподарського виробництва у моделі виділено структурні підрозділи, які дозволяють оцінити можливості підприємства та інвесторів стосовно реалізації конкретного інвестиційного проєкту. Виокремлено характерні особливості менеджменту інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств : домінування вкладень у реальні інвестиції; основні цілі передбачають реалізацію завдань тактичного характеру; відсутність спеціального підрозділу з координації та регулювання; рішення щодо інвестування приймається колегіально; серед проєктної документації найчастіше розробляється бізнес-проєкт; відсутня практика розробки документів оперативного управління «капітального бюджету» та «календарного плану» при реалізації інвестиційного проєкту.

Перспективи. В умовах військової агресії Росії проти України суб’єкти підприємницької діяльності вимушені кардинально змінювати систему управління інноваційно-інвестиційною   діяльністю, орієнтуючись головним чином на використання власних фінансових ресурсів. В зв’язку з цим постає необхідність формування системи організаційного забезпечення залучення інвестицій в реалізацію інноваційних проектів спрямованих на нарощення обсягів виробництва продукції з високим рівнем доданої вартості суб’єктами підприємницької діяльності в сфері агробізнесу.

Посилання

Svynous, I.V. Ibatullin, M.I., Salo, I.A., Trofimova, H.V., Rudych, O.O., & Svynous, N.I. (2021). Ekonomichni aspekty investytsiinoi diialnosti v silskomu hospodarstvi [Economic aspects of investment activity in agriculture]. Prodovolchi resursy [Food Resources], 17, 9, 233-243. (in Ukr.).

Svynous, N.I. (2021). Upravlinnia investytsiinymy protsesamy vidtvorennia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Management of investment processes of reproduction of the resource potential of agricultural enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management of Agro-Industrial Complex], 1, 166-178. (in Ukr.).

Shust, O.A., Varchenko, O.M., Paska, I.M., Tkachenko, K.V., & Svynous, I.V. (2021). Obhruntuvannia stratehii innovatsiino-oriientovanoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv z vyrobnytstva moloka [Justification of the strategy of innovation-oriented development of agricultural enterprises for milk production]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 3, 23-27. (in Ukr.).

Melnyk, S.I., Svynous, I.V., Furman, I.V., Trofimova, H.V., & Starychenko, Ye.M. (2021). Investytsiina diialnist silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh transformatsiinykh protsesiv [Investment activity of agricultural enterprises in the conditions of transformational processes]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 11, 14-19. (in Ukr.).

Koziar, N.O. (2018). Teoretychni pidkhody do traktuvannia sutnosti katehorii «investytsiia» v silskomu hospodarstvi [Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the category «investment» in agriculture]. Ahrosvit [Agrosvit], 22, 74-80. (in Ukr.).

Skotsyk, V.Ye. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty vidtvorennia silsko-hospodarskoi tekhniky v providnykh krainakh svitu [Organizational and economic aspects of reproduction of agricultural machinery in the leading countries of the world.]. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky [Bulletin KHNAU. Series: Economic Sciences], 2, 178-186. (in Ukr.).

Kushnir, S.O. (2020). Investytsii v silskohospodarsku haluz Ukrainy: realii ta perspektyvy u zviazku z vidkryttiam rynku zemli [Investments in the agricultural sector of Ukraine: realities and prospects in connection with the opening of the land market]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii [Entrepreneurship and Innovations], 12, 63-68. (in Ukr.).

Kharuk, V.A. (2014). Teoretychna sutnist investytsii ta yii znachennia yak ekonomichnoi katehorii. [The theoretical essence of investment and its importance as an economic category]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences], 3 (2), 115-117. (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Хахула, Б. (2022). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (3-4), 116–126. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-11

Номер

Розділ

Статті