ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-6

Ключові слова:

бухгалтерський облік, інформаційне забезпечення, менеджмент, інформаційна база, інформаційна система, цифровізація, інформаційно-управлінські технології

Анотація

Вступ. Сучасна бізнес діяльність будь-якого підприємства вимагає використання інструментів управління фінансовими ресурсами. Фінансова діяльність підприємств – це ключовий елемент, що забезпечує ефективність та успіх сучасного бізнесу. Проте, з метою забезпечення ефективного управління фінансами та організації їхнього якісного розподілу, розміщення та використання необхідне формування раціональної процедури облікового процесу, в рамках якого проводиться бухгалтерський облік підприємства..

Методи. З метою досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності бухгалтерського обліку; синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами бізнесу в процесі ведення бухгалтерського обліку та його впливу на управлінські процеси; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати. Обґрунтовано роль та значення бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством як специфічної функції управління. Встановлено, що роль бухгалтерського обліку як інформаційної системи полягає не лише у фіксації інформації у звітності про події, які мали місце в минулих звітних періодах, а передусім у допомозі та сприянні системі менеджменту підприємства визначити поточну та стратегічну цілі діяльності та моделювати майбутні управлінські рішення. Доведено, що використання сучасних інформаційних систем дозволяє вирішувати завдання інтеграції управлінського та фінансового обліку з системою управління.

Перспективи. Подальші наукові дослідження проблеми мають спрямовуватися на поглиблене вивчення застосування цифрової комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, яка базується на використанні штучного інтелекту для менеджменту підприємства.

Посилання

Putsenteilo, P.R., Dovbush, A.V. (2021). Osnovni vektory rozvytku bukhhalterskoho obliku v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [The main vectors of the development of accounting in the conditions of the digital economy]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 3-4 (87), 140-151. [in Ukr.].

Afanasieva, I.I. (2021). Informatsiina systema upravlinskoho obliku v umovakh didzhytalizatsii ekonomiky [The information system of management accounting in the conditions of digitalization of the economy]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT [Collection of Scientific Papers of DUIT], 49, 32 – 41. [in Ukr.].

Zavytii, Olha, Belova, Iryna. (2022). Protses upravlinnia innovatsiinym rozvytkom yak obiekt obliku i analizu [The process of managing innovative development as an object of accounting and analysis]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii [Institute of Accounting, Control and Analysis in the Conditions of Globalization], 1-2, 22-28. [in Ukr.].

Kononenko, L.V., Yurchenko, O.V., Hai, O.M. (2021). Teoriia bukhhalterskoho obliku v umovakh stanovlennia hlobalnoi ekonomiky ta informatyzatsii suspilstva [Theory of accounting in the conditions of the formation of the global economy and informatization of society]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], 170, 83-87. [in Ukr.].

Larchenko, O.V. (2020). Efektyvnist vprovadzhennia informatsiinykh system v upravlinnia pidpryiemstvom [Effectiveness of implementation of information systems in enterprise management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk [Taurian Scientific Herald], 1, 278-284. [in Ukr.].

Bakharieva, Ya.V. (2018). Napriam rozvytku informatsiinykh system i tekhnolohii obliku pidpryiemstv maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [The direction of development of information systems and accounting technologies of small and medium-sized businesses in Ukraine]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 11. [in Ukr.].

Onyshchenko, V., Marinova, V. (2022). Vnutrishnii kontrol yak faktor efektyvnosti informatsiinoi systemy bukhhalterskoho obliku [Internal control as a factor of the effectiveness of the accounting information system]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], 40. Retrieved from: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1494/1440

Benko, M.M. (2010). Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku [Information systems and technologies in accounting]. Kyiv: KNTEU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Шмигель, О. (2023). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (1-2), 56–65. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-6

Номер

Розділ

Статті