РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-1

Ключові слова:

трудовий потенціал, праця, інтелект, інтелектуалізація, трудова діяльність

Анотація

Вступ. Активний інноваційний розвиток і глобалізація суттєво змінюють вимоги до праці та працівників і підвищують значення інтелектуальної зайнятості. Відповідно до цього, інтелектуалізація стає об’єктивним процесом, який забезпечує розвиток і конкурентоспроможність компаній і якому приділяється особлива увага. З цієї точки зору важливо дослідити яким чином інтелектуалізація праці впливає на трудовий потенціал і його складові, а також які можливості пропонує симбіоз окреслених процесів.

Методи. Методологічну основу дослідження становить міждисциплінарний підхід, який поєднує теорії розвитку трудового потенціалу та інтелектуалізації праці. Методичний апарат, використаний в роботі включає в себе загальнонаукові методи аналізу, синтезу, монографічний і графічний методи, а також методи групування, спостереження та узагальнення.

Результати. В статті розглянуто ґенезу дефініції «трудовий потенціал», визначено її складові і обґрунтовано наявність взаємозв’язків між нею і пов’язаними поняттями. В цьому контексті розкрито складність зазначеної дефініції, її багаторівневість і наявність потенційного аспекту, який спрямовується на формування людського капіталу. Охарактеризована взаємозв’язок процесу інтелектуалізації праці і трудового потенціалу, в тому числі визначено інструменти такого впливу і можливий ефект від їх використання. Також розкрито теоретичні особливості і можливість практичного застосування різних концепцій інтелектуалізації по відношенню до праці.

Перспективи. Процеси пов’язані із застосуванням винаходів четвертої промислової революції в трудовій діяльності перебувають на початковій стадії вивчення і становлять інтерес з точки зору подальшого дослідження. Особливо заслуговують на увагу проблеми виявлення інтелектуальної складової цих винаходів і визначення її впливу на трудовий потенціал підприємств.

Посилання

Borshch, V. I., Pohosian, K. V. (2019). Intelektualizatsiia trudovoi diialnosti [Intellectualization of labor activity]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences]. 33. 85-88.

Briukhovetska, N. Yu., Bohutska, O. A. (2020). Intelektualizatsiia pidpryiemstv: pidkhody, sutnist, struktura [Intellectualization of enterprises: approaches, essence, structure]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu [Donbas economic bulletin]. № 1 (59). 92-100.

Yevdokymov, F. I., Mizina, O. V. (2004). Doslidzhennia katehorii «ekonomichnyi potentsial promyslovoho pidpryiemstva» [Research of the category «economic potential of an industrial enterprise»]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia 6, Ekonomichna [Scientific works of DonNTU. Series 6, Economic]. 75. 54-59.

Yermakov, O. Yu., Lychuk, L. I. (2018). Formuvannia i vykorystannia trudovoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation and use of labor potential of agricultural enterprises] : Monohraph. Kyiv.: TsP «KOMPRYNT». 303.

Kondratiuk, Yu. V. (2022). Henezys intelektualnoho kapitalu budivelnykh pidpryiemstv: teoriia ta praktyka rozshyrenoho vidtvorennia [Genesis of intellectual capital of construction enterprises: theory and practice of extended reproduction]. Marketynhovi stratehii, pidpryiemnytstvo i torhivlia: suchasnyi stan, napriamky rozvytku [Marketing strategies, entrepreneurship and trade: current state, directions of development] : Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. (Kyiv, 27 zhovtnia 2022 roku ): tezy dopovidei / vidp. red. P. V. Zakharchenko. Kyiv. 478. 65-69.

Lytvynenko, S. V. (2008). Rynok pratsi v sotsialno-ekonomichnii systemi rehuliuvannia trudovymy resursamy [The labor market in the socio-economic system of regulation of labor resources]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of the Dnipro State Academy of Construction and Architecture]. 9. 48-52.

Ohinok, S., Rudiuk, Ya., Andrukhiv, I. (2023). Intelektualizatsiia ekonomiky yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku [Intellectualization of the economy as a factor of innovative development]. Ukrainskyi ekonomichnyi chasopys [Intellectualization of the economy as a factor of innovative development]. 1. 43-47.

Olefir, V. O. (2012). Intelektualno-osobystisnyi potentsial : struktura ta diahnostyka [Intellectual and personal potential: structure and diagnostics]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Psykholohiia [Bulletin of Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Psychology]. 44. 2. Kharkiv: KhNPU. 150-161.

Stepanov, O. M. et al. (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Avtor-uporiadnyk K.: «Akademvydav». 424.

Semchenko, O. O. (2013). Intelektualizatsiia pratsi yak osnova vyrobnychykh syl i vidnosyn [Intellectualization of labor as the basis of production forces and relations]. Ekonomichni nauky. Upravlinnia trudovymy resursamy [Economic sciences. Management of labor resources]. № 5. URL: http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/58198.doc.htm

Chen, Tsi. (2022). Filosofska kharakterystyka protsesu intelektualizatsii: henezys, sutnist, zmist, formy, rivni ta vydy [Philosophical characteristics of the process of intellectualization: genesis, essence, content, forms, levels and types]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii [Actual problems of philosophy and sociology]. 36. 96-102

Cherep, A. V., Zubrytska, Ya.O. (2010). Doslidzhennia sutnosti ekonomichnoi katehorii «trudovyi potentsial» u menedzhmenti riznykh rivniv [Research of the essence of the economic category «labor potential» in the management of different levels]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Zaporizhzhya National University]. 4(8). 90-95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Волошин, Р. (2023). РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ. Економічний дискурс, (1-2), 7–14. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-1

Номер

Розділ

Статті