УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-7

Ключові слова:

управління, якість, послуги, готельно-ресторанна сфера, потреби, конкурентні переваги, інновації

Анотація

Вступ. Розуміння та застосування ефективних методів управління якістю є ключовим фактором для задоволення клієнтів, що покращує репутацію підприємства, сприяє його конкурентоспроможності на ринку та забезпечує стабільний розвиток готельно-ресторанної галузі для обґрунтування та вдосконалення процесів управління якістю послуг цих підприємств з метою досягнення високого рівня якості обслуговування та задоволення потреб клієнтів.

Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукція та дедукція – на етапі збору, систематизації та обробки необхідної інформації; аналіз та порівняння – у процесі відображення розвитку готельно-ресторанної галузі в світі та Україні; абстрактно-логічний – для формування теоретичних висновків; монографічний та порівняльний – для систематизації наукових підходів вчених до теоретичних аспектів розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Результати. Розглянуто теоретичні основи управління якістю послуг у готельно-ресторанній сфері діяльності через призму економічних аспектів даного бізнесу. Проаналізовано і досліджено значення методів, стратегії, інструментів управління якістю та факторів, які впливають на якість послуг: комунікації з клієнтами, підготовка обслуговуючого персоналу до використання продуктивних технологій та ефективних інновацій для створення механізму якісного управління процесами взаємодії. Доведено, що готельно-ресторанний бізнес є джерелом економічного зростання, так як готелі і ресторани не лише надають послуги проживання та харчування, але й сприяють потужному розвитку пов'язаних галузей: транспорт, туристичні агентства, доставка продуктів харчування, організації екскурсій та аніматорських послуг.

Перспективи. Обґрунтовані результати дослідження, пропозиції можуть бути використані для ефективного розвитку готельно-ресторанного бізнесу та застосування механізму управління якістю процесів через використання інструментів та їх впливу на покращення якості наданих послуг. На перспективу доцільно здійснювати цифровізацію управління якістю послуг підприємств готельно-ресторанної сфери.

Посилання

Zikeieva, S. (2013). Turystychna haluz Ukrainy v period yevrointehratsii: sotsialno-ekonomichnyi aspect [Tourism industry of Ukraine in the period of European integration: socio-economic aspect]. Ekonomika i menedzhment kultury [Economy and Management of Culture], 1, 79–82.

Minich, I.M. (2002). Sotsialni chynnyky i funktsii infrastruktury turyzmu: sotsiolohichnyi analiz. Unpublished doctoral dissertation. Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv.

Fatkhutdinov, R.A. (2005). Stratehichna konkurentospromozhnist [Strategic competitiveness]. Moscow: ZAT, Vydavnytstvo «Ekonomika.

Morhulets, O.B. (2012). Menedzhment u sferi posluh [Management in the field of services]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Pavlenchyk, N.F. (2017). Upravlinski aspekty hotelno-restorannoho biznesu [Management aspects of hotel and restaurant business]. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainyv umovakh hlobalizatsii : Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. Lviv, 143-145.

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy (ISO 9001:2015, IDT). (2015). DSTU ISO 9001:2015. [Chynnyi z 1.01.2016 r.]. Kyiv : DP NDI «Systema».

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2015, IDT). (2015). DSTU ISO 9000:2015. [Chynnyi z 1.01.2016 r.]. Kyiv : DP NDI «Systema».

Sydorenko, V. (2019). Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv v umovakh formalnoi, neformalnoi ta informalnoi osvity: kliuchovi kompetentnosti i resursy : elektronnyi kurs [Professional development of specialists in the conditions of formal, informal and informal education: key competencies and resources: electronic course]. Kyiv: DU «NMTs «Ahroosvita».

Kolos, I.V. (2017). Typolohiia metodiv oshchadlyvoho vyrobnytstva [Typology of lean production methods]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia [Eastern Europe: Economy, Business and Management], 3 (8), 147–152.

Oliinyk, A.S., Turhelia, Yu. S., & Sokolovska, Yu.Ye. (2020). Vyrobnycho-marketynhovi stratehii antykryzovoho upravlinnia [Production and marketing strategies of anti-crisis management]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 19–20, 110–116.

Kafe Fresh House, Teofipol – vidhuky pro restoran. Retrieved from https://ru.restaurantguru.com/Fresh-Haus-Teofipol.

Kovalchuk, I. Ye. (2019). Innovatsiini tekhnolohii v turystychnomu biznesi [Innovative technologies in the tourism business]. Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi inforastruktury: vyklyky postindustrialnoi ekonomiky: V Mizhnar. nauk. prakt. konf. Lviv, 692-693. Retrieved from https://tourlib.net/statti_ukr/kovalchuk4.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Мазур, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ. Економічний дискурс, (1-2), 66–74. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-7

Номер

Розділ

Статті