ТЕХНОЛОГІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-8

Ключові слова:

технології кадрового менеджменту, якість кадрового забезпечення, кадровий добір, призначення кадрів в органах місцевого самоврядування, кадровий консалтинг, HR-менеджер, кадровий аудит

Анотація

Вступ. Нині система кадрового менеджменту органів місцевого самоврядування наштовхується на низку проблем, адже результативність менеджменту інституту публічного управління залежить від якості кадрового забезпечення, що його реалізує. Якість кадрового забезпечення визначається рівнем освіти, управлінського досвіду, навичками, фаховими знаннями та вміннями, якими володіють керівники структурних підрозділів інститутів публічного управління та звичайні фахівці. Саме тому актуальним є питання технологій кадрового забезпечення системи внутріорганізаційного менеджменту органу місцевого самоврядування як особливого представницького інституту публічного управління та відповідні підходи до вдосконалення технологій роботи з кадрами в системі менеджменту інститутів публічного управління.

Методи. В рамках наукової публікації використані методи нормативного, системного, структурного аналізу, абстрактно-логічного аналізу та узагальнення.

Результати. У роботі проаналізовано сутнісні детермінанти використання технологій кадрового менеджменту, стан та підходи до кадрового забезпечення інститутів публічного управління на прикладі органів місцевого самоврядування. Наголошено на специфіці використання адаптивних технологій кадрового забезпечення менеджменту в умовах воєнного стану, необхідності поєднання інструментів конкурсного добору, призначення та договірної системи. Запропоновано підходи до інноватизації технологій кадрового забезпечення за рахунок використання кадрового аудиту та кадрового консалтингу.

Перспективи. Основні положення наукової статті сприятимуть результативнішому використанню технологій кадрового забезпечення в менеджменті інститутів публічного управління, якісному кадровому забезпеченню органів місцевого самоврядування та побудові ефективної системи кадрового менеджменту. Модернізація кадрового менеджменту органів місцевого самоврядування повинна проходити в руслі поєднання переваг основних форм добору кадрів та роботи з кадрами, що має стосуватися використання кадрового консалтингу, кадрового аудиту, та передбачення у штаті працівників органів місцевого самоврядування фахівців у галузі цифрового кадрового менеджменту.

Посилання

Serohin, S.M., Borodin, Ye.I., Komarova, K.V., Lypovska, N.A., & Tarasenko, T.M. (2019). Upravlinnia personalom v orhanakh publichnoi vlady [Personnel management in public authorities]. Dnipro : DRIDU NADU.

Havkalova, N.L., & Mosumova, A. (2016). Upravlinnia personalom v publichnykh orhanizatsiiakh: osoblyvosti ta problemy [Personnel management in public organizations: features and problems]. Efektyvna ekonomika [Efficient Еconomy], 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5018.

Zhovnirchyk, Ya.S. (2017). Suchasna kadrova polityka v orhanakh derzhavnoi vlady ta orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Modern personnel policy in state authorities and local self-government bodies]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 12, 102-107. [in Ukr.].

Zhukovska, A. (2009). Perspektyvy rozvytku rynku kadrovoho konsultuvannia v Ukraini [Prospects for the development of the personnel consulting market in Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], 1, 51-56. [in Ukr.].

Zhukovska, A.Yu., & Brechko, O.V. (2017). Diiuchi tekhnolohii ta perspektyvni metodyky planuvannia profesiinoi kariery publichnykh sluzhbovtsiv [Effective technologies and promising methods of planning the professional career of public servants]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics], 2, 27-36. [in Ukr.].

Zheliuk, T.L. (2009). Innovatsiini tekhnolohii v otsiniuvanni efektyvnosti ta rezultatyvnosti derzhavnoi sluzhby [Innovative technologies in evaluating the efficiency and effectiveness of the civil service]. Kurs lektsii dlia pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Ternopil: Zbruch, 194-220.

Oliinyk, O.O. (2016). Audyt personalu [Personnel audit]. Rivne: NUVHP.

Obushna, N.I. (2017). Instytutsionalni aspekty rozvytku publichnoho audytu v umovakh modernizatsii publichnoho upravlinnia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky [Institutional aspects of the development of public audit in the conditions of modernization of public administration in Ukraine: problems of theory and practice]. Kyiv: Karavela Publishing House.

Zakon Ukrainy Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia : proiekt u novii redaktsii 5.01.2022 roku. Retrieved from https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1775967.

Zakon Ukrainy Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia : 07.06.2001 roku №2493-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text.

Zakon Ukrainy Pro dostup do publichnoi informatsii : pryiniatyi 13.12.2022 roku №2849-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.

Zakon Ukrainy Pro hromadianstvo Ukrainy : pryiniatyi 28. 01. 2016 roku №957-VIII. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/2663-iv-2850.

Kodeks zakoniv pro pratsiu iz zminamy: 13.12.2022 roku №2839-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia u period dii voiennoho stanu : pryiniatyi 12.05.2022 roku №2259. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text.

Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index.

Zakon Ukrainy Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu : pryiniatyi 15.03.2022 roku №2136-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Онофрійчук, Д. (2023). ТЕХНОЛОГІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Економічний дискурс, (1-2), 75–82. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-8

Номер

Розділ

Статті