СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ESG-ПРИНЦИПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-9

Ключові слова:

стратегічний фінансовий менеджмент, ринкова капіталізація, ESG-концепція, корпоративне аграрне підприємств, сталий розвиток

Анотація

Вступ. Стратегія управління ринковою капіталізацією корпоративного аграрного підприємства потребує використання концепції сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності, соціально-етичного маркетингу, управління репутацією та інших механізмів й інструментів, орієнтованих не лише на максимізацію прибутку та ринкової вартості, а й довгострокового сталого розвитку.

Методи. Під час дослідження були використані такі методи: абстрактно-логічний і синтезу (теоретичні узагальнення, формулювання висновків); узагальнення (визначення принципів і механізмів впливу ESG на ринкову капіталізацію корпоративних аграрних підприємств); монографічний (вивчення досвіду впровадження принципів сталого розвитку й ESG концепції у стратегічне управління ринковою капіталізацією корпоративних аграрних підприємств); графування (схематичне відображення окремих систематизованих результатів дослідження).

Результати. Узагальнено основні принципи і механізми впливу ESG на ринкову капіталізацію корпоративних аграрних підприємств. Показано, що впровадження ESG-принципів у бізнес-стратегії має істотний вплив на ринкову капіталізацію публічних корпоративних аграрних підприємств. ESG-інвестиції як інструмент підвищення ринкової капіталізації аграрного підприємства мають бути спрямовані на використання репутаційного менеджменту і отримання вигод від створення якісного корпоративного іміджу і ділової репутації. Підтверджено, що перехід на ESG-принципи та їх дотримання в агробізнесі забезпечує задоволення інтересів усіх груп стейкхолдерів й сприяє підвищенню інвестиційної привабливості підприємств..

Перспективи. Перспективами подальших досліджень є гармонізація міжнародних стандартів ESG звітності, рейтингування корпоративних аграрних підприємств за результатами реалізації ESG-орієнтованих стратегій в цілях підвищення ефективності управління їх ринковою капіталізацією й інвестиційною привабливістю.

Посилання

Deloitte. (2020). Advancing environmental, social, and governance investing. A holistic approach for investment management firms. Retrieved from https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/esg-investingperformance.html.

CFA Institute. (2020). ESG integration in Europe, the Middle East, and Africa: Markets, Practices, and Data. Retrieved from https://www.unpri.org/download?ac=6036.

Behl, A., Kumari, P.S., Makhija, H., & Sharma, D. (2022). Exploring the Relationship of ESG Score and Firm Value using Cross-Lagged Panel Analyses: Case of the Indian Energy Sector. Annals of Operations Research, 313, 1, 231–256.

Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2018). ESG Performance and Firm Value : The Moderating Role of Disclosure. Global Finance Journal, 38, C, 48–64.

Chauhan, Y., & Kumar, S.B. (2018). Do Investors Value the Nonfinancial Disclosure in Emerging Markets? Emerging Markets Review, 37, C, 32–46.

Janicka, M., & Sajnog, A. (2022). The ESG Reporting of EU Public Companies – Does the Company’s Capitalisation Matter? Sustainability, 14, 7, 4279.

Ademi, B., & Klungseth, N.J. (2022). Does it pay to Deliver Superior ESG Performance? Evidence from US S&P 500 Companies. Journal of Global Responsibility, 13, 4, 421–449.

Natsionalnyi reitynh yakosti upravlinnia korporatyvnoiu reputatsiieiu «Reputatsiini aktyvisty». (2023). Retrieved from https://repactiv.com.ua/rezultati-reytinhu.

Kopishynska, K.O., & Hrabyna, A.Yu. (2022). Upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh mizhnarodnoi transformatsii biznesu [Management of Social Responsibility of Agricultural Enterprises in the Conditions of International Business Transformation]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» [Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute»], 24, 85–92. [in Ukr.].

Didukh, S.M. (2020). Inkliuzyvnyi rozvytok ahroprodovolchykh vertykalno-intehrovanykh kompanii Ukrainy [Inclusive Development of Agri-Food Vertically Integrated Companies in Ukraine]. Odesa: Astroprynt.

2022 TCFD Status Report. (2022). Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Basel: Bank for International Settlements.

Carbon, I. (2023). A Beginner’s Guide to ESG Rating Agencies and Methodologies. Retrieved from https://iriscarbon.com/a-beginners-guide-to-esg-rating-agencies-and-methodologies.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Сусліков, А. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ESG-ПРИНЦИПІВ. Економічний дискурс, (1-2), 83–95. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-9

Номер

Розділ

Статті