РЕТРОСПЕКТИВНИЙ (ОЦІНОЧНИЙ) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-2

Ключові слова:

система сільськогосподарського дорадництва, суб’єкти дорадництва, дорадчі служби, державна підтримка, місцеві програми підтримки розвитку, система управління

Анотація

Вступ. Післявоєнні заходи відновлення, які будуть спрямовані на відродження національної продовольчої безпеки, поліпшення самозабезпечення продовольством та покращення доходів мільйонів українців, що проживають у сільській місцевості, потребуватимуть активної участі сільськогосподарського дорадництв. Однак слід враховувати, що процес забезпечення великої кількості фізичних та юридичних осіб дорадчими послугами може стати для системи дорадництва потужним викликом. Тому, для вчасного реагування на цей виклик, є необхідність в проведенні критичного аналізу основних складових системи сільськогосподарського дорадництва.

Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є ретроспективний (оціночний) аналіз, класифікаційною ознакою якого виступають історичні та часові періоди. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: методи аналізу даних – збір, організація та оцінка даних для проведення дослідження; методи теоретичного узагальнення – для дослідження законодавчих засад організації та функціонування системи сільськогосподарського дорадництва; методи статистичних досліджень – для дослідження надання державної підтримки і підтримки за рахунок місцевих бюджетів.

Результати. На основі застосування методології та методів дослідження розглянуто історичний досвід проведення масштабної інформаційно-консультаційної роботи під час реформування аграрного сектору економіки, проведена діагностика стану системи сільськогосподарського дорадництва на предмет потенціалу її складових. Автором визначено обсяги надання державної фінансової підтримки і підходи до надання підтримки із місцевих бюджетів, оцінено вплив фінансової підтримки на розбудову мережі сільськогосподарських дорадчих служб.

У статті виявлені зрушення, які відбулися в структурах НААН і виконавчій владі на обласному і районному рівні після ліквідації централізованого управління агропромисловим виробництвом.

Перспективи. Отримані результати дослідження направлені на  формування уявлення про фактичний стан системи сільськогосподарського дорадництва в Україні і створюють підґрунтя для подальшого поглибленого удосконалення наукових підходів та механізмів при розробці концепцій, правил, стандартів, функцій, методів, управлінських рішень для розбудови системи дорадництва.

Посилання

Pokhylenko, N.M., & Korinets, R.Ya. (2018). Finansuvannia systemy silskohospodarskoho doradnytstva [Funding of the system of agricultural advisory]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and National Problems of the Economy], 23, 109-115. [in Ukr.]. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/23-2018/23.pdf.

Borodina, O.M., & Prokopa, I.V. (Eds.). (2010). Teoriia, polityka ta praktyka silskoho rozvytku [Theory, policy and practice of rural development]. Kyiv : NANU. Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia.

Bakun, Yu.O. (2019). Kharakterystyka kliuchovykh subiektiv informatsiino-konsultatsiinoi diialnosti v Ukraini [Characteristics of key subjects of information and consulting activities in Ukraine]. Ekonomika APK [Economy of AIC], 9, 78-85. [in Ukr.]. Retrieved from http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2019/09/eapk_2019_9_p_78_85.pdf.

Bezkrovnyi, M.F. (2017). Derzhavne rehuliuvannia silskohospodarskoi doradchoi diialnosti [State regulation of agricultural advisory activities.]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 6. [in Ukr.]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5675.

Dobriakova, S.V. (2016). Rozvytok systemy silskohospodarskoho konsultuvannia v Ukraini: novi vyklyky [Development of the agricultural consulting system in Ukraine: new challenges]. Podilskyi visnyk. Ekonomichni nauky [Podilsky Herald. Economic sciences], 25. [in Ukr.]. Retrieved from https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/660/353.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Zhuk, V.M. (2019). Rozvytok finansovo-oblikovykh posluh doradchykh sluzhb [Development of financial and accounting services of advisory services]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. [Bulletin of Khmelnytskyi National University], 4, 3, 106-111. [in Ukr.].

Kalachevska, L.I. (2019). Derzhavne upravlinnia systemoiu silskohospodarskoho doradnytstva [State management of the agricultural advisory system]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Sumy National Agrarian University], 1, 38-43. [in Ukr.].

Skrypnyk, A.V., & Saiapin, S.P. (2019). Informatsiine zabezpechennia v doradnytstvi z vykorystanniam suchasnykh innovatsiinykh Internet-tekhnolohii [Information provision in consulting using modern innovative Internet technologies]. Ekonomika APK [Economy of AIC], 12, 46-60. [in Ukr.].

Sabluk, P. T. (Ed.). (2003). Orhanizatsiia informatsiino-konsultatsiinoho zabezpechennia APK Ukrainy [Organization of information and consulting support for the agricultural sector of Ukraine]. Kyiv : IAE UAAN.

Spilnyi nakaz Ministerstva APK Ukrainy i UAAN Pro vdoskonalennia naukovoho zabezpechennia ahropromyslovoho vyrobnytstva na rehionalnomu rivni: vid 09.01.1998 roku №6/5. Retrieved from https://zakononline.com.ua/documents/show/31771___31771.

Kovbasiuk, Yu.V. Vashchenko, K.O., & Surmin, Yu.P. (Eds.). (2014). Derzhavna polityka : pidruchnyk [State policy: textbook]. Kyiv : NADU.

Dodatok do Postanovy KMU Perelik ustanov, orhanizatsii ta pidpryiemstv, yaki vkhodiat do skladu UAAN : vid 22.06.1999 roku №1089 u redaktsii Postanovy KMU vid 13.06.2002 roku. №815. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-99-%D0%BF/ed20020613#Text.

Dodatok do Postanovy KMU Perelik ustanov, orhanizatsii ta pidpryiemstv, shcho perebuvaiut u vidanni NAAN : vid 28.04.2021 roku №421. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-2021-%D0%BF#Text.

Postanova KMU Deiaki pytannia diialnosti mistsevykh derzhavnykh administratsii : vid 25.03.2014 roku №91. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/91-2014-%D0%BF/ed20140325#Text.

Postanova KMU Pro uporiadkuvannia struktury aparatu tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady, yikh terytorialnykh pidrozdiliv ta mistsevykh derzhavnykh administratsii: vid 12.03.2005 roku №179. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%BF#Text.

Postanova KMU Pro uporiadkuvannia struktury aparatu tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady ta yoho strukturnykh pidrozdiliv: vid 15.10.2002 roku №1550. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-2002-%D0%BF#Text.

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv: vid 17.07.2020 roku №807-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text.

Zakon Ukrainy Pro silskohospodarsku doradchu diialnist: vid 17.06.2004 roku №1807-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text.

Postanova KMU Pro zatverdzhennia polozhen pro reiestry silskohospodarskykh doradchykh sluzhb, a takozh silskohospodarskykh doradnykiv i ekspertiv-doradnykiv: vid 03.07.2006 roku №897. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897-2006-%D0%BF#Text.

Rozvytok doradchoi diialnosti v Ukraini. Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii v Ukraini, nimetska konsultatyvna hrupa z pytan ekonomichnykh reform. Lektor A.K., Sichen 2004 roku. Retrieved from http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2004/T26_ukr.pdf.

Reiestr silskohospodarskykh doradchykh sluzhb stanom na 01.01.2022 roku. Retrieved from https://minagro.gov.ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskogospodarske-doradnictvo.

Zakon Ukrainy Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy: vid 24.06.2004 roku №1877-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text.

Postanova KMU Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy silskohospodarskoi doradchoi diialnosti na period do 2009 roku: vid 11.07.2007 roku №927. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF#Text.

Postanova KMU Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ukrainskoho sela na period do 2015 roku: vid 19.09.2007 roku № 1158. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF#n13.

Stratehichni napriamy instytutsiinoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru v Ukraini: Analitychna dopovid [Strategic directions of institutional support for the development of the agricultural sector in Ukraine: Analytical report]. (2014). Kyiv : NISD. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-11/agrosektor-0d6bd.pdf.

Pokhylenko, N.M., & Korinets, R.Ya. (2021). Problemy finansovoho zabezpechennia silskohospodarskoi doradchoi diialnosti v Ukraini [Problems of financial support of agricultural advisory activities in Ukraine]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky [Economics, Finance, Management: Topical Issues of Science and Practice], 3 (57), 68-85. [in Ukr.]. Retrieved from http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/Ze0MSSUdISxPXdRm3BP1.pdf.

Minahropolityky Zvit shchodo otrymuvachiv derzhavnoi pidtrymky v haluzi APK. Retrieved from https://minagro.gov.ua/pidtrimka/zvit-shchodo-otrimuvachiv-derzhavnoyi-pidtrimki-v-galuzi-apk.

Postanova KMU Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia nadannia finansovoi pidtrymky rozvytku fermerskykh hospodarstv: vid 07.02.2018 roku №106. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF#n421.

Vdala porada: yak povernuty doradchi sluzhby u lantsiuh ahrovyrobnytstva. Agravery.com. Ahrarne informatsiine ahentstvo. 29 kvitnia 2021 roku. Retrieved from https://agravery.com/uk/posts/show/vdala-porada-ak-povernuti-doradci-sluzbi-u-lancug-agrovirobnictva.

Kompleksna prohrama pidtrymky ta rozvytku silskoho hospodarstva u Lvivskii oblasti na 2021-2025 roky. Retrieved from https://loda.gov.ua/useful-info/49856?authorId=17057.

Prohrama rozvytku ta pidtrymky ahrarnoho kompleksu Poltavshchyny za priorytetnymy napriamkamy na period do 2027 roku. Retrieved from https://apk.adm-pl.gov.ua/storinka/programa-rozvitku-ta-pidtrimki-agrarnogo-kompleksu-poltavshchini-za-prioritetnimi.

Prohramy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Sumskoi oblasti na period do 2027 roku. Retrieved fromhttps://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/123/735-prohrama-rozvytku-ahropromyslovoho-kompleksu-ta-silskykh-terytorii-sumskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Євчу, С. (2023). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ (ОЦІНОЧНИЙ) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (3-4), 17–33. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-2

Номер

Розділ

Статті