ОЦІНКА КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ МОЛОКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В КРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-6

Ключові слова:

ринок, молочне скотарство, субєкти господарювання, молоко, торгівля, військовий стан, попит, прозиція

Анотація

Вступ. Реформування сільськогосподарського виробництва в України кардинально змінило організаційно-економічні умови функціонування підприємств молочного скотарства та інших структур, що займаються переробкою і реалізацією молочної продукції. Необхідно зазначити, що протягом всього періоду незалежності України обсяги державної підтримки галузі були обмежені, що не забезпечило позитивного результату розвитку молочного скотарства.

Методи. Досягненню поставленої мети та подальшому вирішенню завдань сприяло використання комплексу загальнонаукових методів пізнання, а саме: абстрактно-логічного (обґрунтування теоретичних підходів проведення дослідження), монографічного та термінологічного аналізу (формування понятійно-категоріального апарату), теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, індукції та дедукції (обґрунтування основних методологічних засад оцінки показників стану кон’юнктури ринку молока), економіко-статистичного аналізу (виявлення тенденцій та закономірностей розвитку суб’єктів ринку молока), абстрагування та формалізації (обґрунтування стратегії та перспектив розвитку ринку молока) та інших.

Результати. Проаналізовано сучасний стан ринку молока в умовах військової агресії росії проти України. Визначено основні чинники, які впливають на функціонування суб’єктів господарювання – учасників ланцюга товароруху молока від виробника до кінцевого споживача. Розглянуті перспективи  подальшого розвитку виробничого-господарської діяльності господарств корпоративного сектору в умовах повоєнного відродження економіки.

Перспективи. Повоєнне відродження сільського господарства України спонукає до диверсифікації виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств – виробників молока та посилення партнерських взаємозв’язків між всіма учасниками агропродовольчого ланцюга в молочному підкомплексі. Дана обставина буде вимагати розробки законодавчих актів, які будуть регламентувати порядок розподілу доданої вартості між всіма суб’єктами господарювання.

Посилання

Svynous, I.V., Ibatullin, M.I., Salo, I.A., Radko, V.I., & Semysal, A.V. (2022). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady funktsionuvannia rynku moloka [Organizational and economic principles of the functioning of the milk market]. Prodovolchi resursy [Food Resources], 18, 276-286. [in Ukr.].

Svynous, I.V.. Shust, O.A., Ibatullin, M.I., Sira, Yu.V., & Artimonova, I.V. (2023). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady funktsionuvannia molochnoho skotarstva v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Organizational and economic principles of the functioning of dairy farming in the conditions of martial law in Ukraine]. Prodovolchi resursy [Food Resources], 11, 20, 265-273. [in Ukr.].

Ibatullin, M.I., Artimonova, I.V., Svynous, N.I., & Sira, Yu.V. (2022). Ekonomichni aspekty funktsionuvannia rynku moloka ta molokoproduktiv v umovakh zaprovadzhennia viiskovoho stanu v kraini [Economic aspects of the functioning of the market of milk and milk products in the conditions of the introduction of martial law in the country]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 2-3, 5-10. [in Ukr.].

Varchenko, O., Svynous, I., Krisanov, D., Artimonova, I., & Gavryk, O. (2018). Sustainability and competitiveness principles of agro-food chains in Ukraine. International Journal of Management and Business Research, 8 (1), 160–172.

Salo, I.A. (Ed.). (2023). Ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia ahrarnoho rynku Ukrainy v suchasnykh umovakh [Economic mechanism of functioning of the agricultural market of Ukraine in modern conditions]. Kyiv : IAE UAAN.

V berezni Ukraina narostyla vyrobnytstvo moloka i yalovychyny. Retrieved from https://avm-ua.org/uk/post/v-berezni-ukraina-narostila-virobnictvo-moloka-i-alovicini.

Slobodianiuk, N.O. (2023). Vplyv voiennykh dii na finansovu ta investytsiinu diialnosti molokopererobnykh pidpryiemstv Ukrainy [The influence of military actions on the financial and investment activities of milk processing enterprises of Ukraine]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Ekonomichni nauky [Scientific Works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences], 3, 110-118. [in Ukr.].

Svynous, I.V., Ibatullin, M.I., & Sira, Yu.V (2022). Orhanizatsiini pidkhody do upravlinnia vyrobnychymy ryzykamy molokopererobnykh pidpryiemstv [Organizational approaches to the management of production risks of milk processing enterprises]. Prodovolchi resursy [Food Resources], 10, 19, 243-253. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Паска, І., Сатир, Л., & Кепко, В. (2023). ОЦІНКА КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ МОЛОКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В КРАЇНІ. Економічний дискурс, (3-4), 64–72. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-6

Номер

Розділ

Статті