ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-9

Ключові слова:

фінансові посередники, фінансове посередництво, фондовий ринок, фінансовий ринок

Анотація

Вступ. Фінансові посередники становлять чисельну групу учасників, які спроможні забезпечити результативне функціонування фондового ринку та посередницький взаємозв’язок між покупцями й продавцями фінансових інструментів. Вони позитивно впливають на кругообіг активів у процесі розширеного відтворення, стимулюють розвиток виробництва, торгівлі та ін. галузей економічної діяльності, підвищують темпи економічного зростання. Отже, фінансові посередники забезпечують результативне функціонування фондового ринку та сприяють процесу трансформації тимчасово вільних фінансових ресурсів у інвестиційний капітал. На нашу думку, це приводить до успішного розвитку фінансового ринку (фондовий ринок працює у його системі) та фінансової системи країни.

Методи. У процесі написання статті використано загальнонаукові прийоми й методи економічних досліджень. Теоретико-методологічну основу розвідки становлять наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців із питань вивчення фінансового посередництва на фондовому ринку, ресурси Internet. У дослідженні застосовано загальні та спеціальні методи дослідження, зокрема: загальнонаукові та спеціальні – для забезпечення досягнення мети дослідження; абстрактно-логічний та діалектичний – для обґрунтування теоретичних положень та висновків.

Результати. Розглянуто підходи науковців щодо визначення фінансового посередництва. Вироблено рекомендації щодо покращення діяльності фінансового посередництва в Україні. Наголошено, що функціонування фондового ринку значною мірою залежить від діяльності фінансових посередників, які виступають ключовими елементами та займають центральне місце у всіх його сегментах. Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу питань щодо фінансового посередництва на фондовому ринку.

Перспективи. Подальші наукові дослідження спрямуємо на вивчення проблем сучасного фондового ринку України та способів їхнього вирішення.

Посилання

Alekseyenko, L.M., & Oleksiyenko, V.M. (2003). Ekonomichnyi tlumachnyi slovnyk: vlasnist, pryvatyzatsiia, rynok tsinnykh paperiv : navch. posib. [Economic explanatory dictionary: property, privatization, securities market: a textbook]. Ternopil : Aston.

Borshch, L.M., & Herasymova, S.V. (2007). Investuvannya: teoriya i praktyka [Investing: theory and practice]. Kyiv : Znannya.

Versal, N.I. (2002). Instytutsiyna struktura kredytnoyi systemy [Institutional structure of the credit system]. Finansy Ukrainy [Finances of Ukraine], 11, 95. (in Ukr.).

Harkusha, Yu. (2007). Teoretyko-metodolohichnyy rozvytok finansovoho poserednytstva [Theoretical and methodological development of financial intermediation]. Upravlinnya u sferi finansiv, strakhuvannya ta kredytu : Vseukr. nauk.-prakt. konf. Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 63–66.

Zakon Ukrayiny Hospodarskyy kodeks Ukrainy : vid 16 sich. 2003 r. №436. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Dorofeyev, D.A. (2018). Metodolohichni zasady innovatsiynoho rozvytku finansovoho poserednytstva [Methodological principles of innovative development of financial intermediation]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya : «Ekonomika». Naukovyy zhurnal [Scientific Notes of the National University «Ostroh Academy». Series: «Economics». Scientific journal]. Ostroh : Vyd-vo NaUOA, 11 (39), 127–134. (in Ukr.).

Mochernyi, S.V. (Ed.). (1995). Ekonomichnyy slovnyk-dovidnyk [Economic Dictionary-Reference]. Kyiv : Femina.

Zahorodniy, A.H., & Voznyuk, H.L. (2008). Rynok finansovykh posluh : Terminolohichnyy slovnyk [Financial services market: Terminological dictionary]. Lviv : Beskyd Bit.

Zymovets, V.V., & Zubyk, S.P. Finansove poserednytstvo [Financial intermediation]. Kyiv : KNEU.

Maslova, S.O., & Opalov, O.A. (2003). Finansovyy rynok [Financial market]. Kyiv : «Karavela».

Taratorin Yu.M. (Ed.). (1997). Slovnyk fondovoho rynku [Dictionary of the stock market]. Kyiv-Kirovohrad.

Smolyanska, O.Yu. (2005). Finansovyy rynok [Financial market]. Kyiv : Tsentr navchalnoyi literatury.

Tkachenko, N.V. (2016). Kontsepty suchasnykh uyavlen pro ekonomichnu pryrodu finansovoho poserednytstva [Concepts of modern ideas about the economic nature of financial intermediation]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Ekonomika [Scientific Notes of the National University «Ostroh Academy». Economy], 2 (30), 103–108. (in Ukr.).

Cherkasova, S.V. (2008). Rynok finansovykh posluh [Market of financial services]. Lviv : «Mahnoliya 2006».

Mishkin, S. Frederik. (2001). The economics of money, banking, and financial markets. 6th ed.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Сидор, Г., Тимків, А., & Андрусів, У. (2023). ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. Економічний дискурс, (3-4), 91–97. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-9

Номер

Розділ

Статті