ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-10

Ключові слова:

бюджетний менеджмент, бюджет, бюджетні потоки, управління, бюджетний реінжиніринг

Анотація

Вступ. У сучасних вітчизняних умовах суттєво зростають роль і значення управлінських рішень, що приймаються на всіх рівнях влади та управління в галузі бюджетних відносин. Управління бюджетом має особливе значення через свою важливість. Саме тут зосереджуються найбільші фінансові потоки держави. Від того, як побудована ця система управління, залежить фінансова основа функціонування державних органів влади.

Методи. Для здійснення поставлених завдань у процесі наукового дослідження було використано логічно-діалектичний підхід, а також такі методи наукового пізнання, як: порівняння, абстрагування, методи декомпозиції, аналізу та синтезу.

Результати. Доведено, що необхідність використання менеджерського підходу до управління бюджетом багато в чому обумовлена зростаючою роллю держави в економіці та соціальній сфері через зміщення акцентів з обсягу її втручання на ефективність використання коштів державного бюджету. Таким чином, розробка теоретико-методологічних та науково-практичних засад формування та розвитку державного фінансового менеджменту, загалом, та бюджетного менеджменту, зокрема, не лише забезпечить збільшення нових знань для сучасної фінансової науки, а й послужить базою для розробки та реалізації ефективної державної фінансової політики в Україні в умовах глобальної економіки та нестабільної зовнішньої кон'юнктури.

Перспективи. Повоєнна відбудова країни буде вимагати запровадження нових підходів щодо управління системою формування бюджетів на всіх рівнях державного управління. Відповідно до цього буде здійснюватися процес удосконалення системи бюджетного менеджменту з урахуванням досвіду провідних європейських країн. Вважаємо, що запропоновані теоретичні підходи формування системи бюджетного менеджменту будуть покладенні в розробку практичних рекомендацій щодо формування і використання фінансових ресурсів державного бюджету після закінчення процесу децентралізації. Запропоновані підходи, щодо управління коштами держави будуть сприяти підвищенню ефективності їх використання, що знайде відображення в підвищенні життєвого рівня населення та проявів позитивних тенденцій розвитку адміністративно-територіальних утворень.

Посилання

Rudachenko, O.O., Yesina, V.O., & Bibik, N.V. (2021). Biudzhetnyi menedzhment v umovakh perekhodu vid stratehichnoho do serednostrokovoho biudzhetnoho planuvannia v terytorialnykh hromadakh [Budget management in the conditions of the transition from strategic to medium-term budget planning in territorial communities]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia : Ekonomichni nauky [International Scientific Journal «Internauka». Series: Economic Sciences], 11, 2, 55-64. [in Ukr.].

Huzar, B.S. (2021). Biudzhetnyi kontrol yak skladova biudzhetnoho menedzhmentu ta napriamy yoho udoskonalennia [Budget control as a component of budget management and directions for its improvement]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 7, 66-70. [in Ukr.].

Horbunov, O.V. (2017). Etymolohiia ta zmist poniattia «biudzhetnyi menedzhment» [Etymology and meaning of the concept «budget management»]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences], 31, 12-27. [in Ukr.].

Chuzhykov, V., & Boiar, A. (2012). Antykryzovyi biudzhetnyi menedzhment v YeS [Anti-crisis budget management in EU]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], 1, 69-78. [in Ukr.].

Hlushchenko, Yu.A. (2013). Biudzhetnyi menedzhment yak diievyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia [Budget management as an effective mechanism of state management and local self-government]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka [State Management: Theory and Practice], 2, 76-81. [in Ukr.].

Baskakov, A.Yu. (2016). Naukovi pidkhody do vyznachennia ekonomichnoho zmistu poniattia «biudzhetnyi menedzhment» [Scientific approaches to the definition of the economic content of the concept «budget management»]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Ekonomika. [Scientific Notes of National University «Ostroh Academy». Series: Economy], 3, 92-95. [in Ukr.].

Lysiak, L.V., & Kulichenko, V.O.. (2016). Biudzhetnyi mekhanizm v umovakh innovatsiinoho rozvytku systemy biudzhetnoho menedzhmentu [The budget mechanism in the conditions of innovative development of the budget management system]. Ekonomichnyi prostir [Economic Space], 106, 156-167. [in Ukr.].

Huzar, B.S. (2021). Suchasnyi stan ta napriamy udoskonalennia biudzhetnoho menedzhmentu v Ukraini [Current state and directions for improvement of budget management in Ukraine]. Elektrone naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» [Electronic scientific specialist publication «Efficient Economy»], 7. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/91.pdf. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Кладницька, Т., Кеменяш, І., Присяжнюк, Н., & Свиноус, Н. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економічний дискурс, (3-4), 98–106. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-10

Номер

Розділ

Статті