ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-11

Ключові слова:

галузь, економіка, менеджмент, мисливські господарства, ринок

Анотація

Вступ. Актуальність  статті полягає у висвітленні сучасних проблем управління підприємствами мисливської галузі України, яка потребує створення сприятливих умов для розвитку. Метою статті є обґрунтування основних засад менеджменту мисливських господарств, що забезпечується виконанням таких завдань, як: дослідження сучасного стану галузі, аналіз складових системи управління підприємствами галузі та визначення напрямів його удосконалення.

Методи. Методологія дослідження передбачає використання наступних методів: аналізу та синтезу – при дослідженні стану менеджменту підприємств галузі; спостереження та порівняння – у процесі цілеспрямованого вивчення основ діяльності мисливських підприємств; емпіричного методу – при  дослідженні досвіду управління підприємствами; гіпотетико-дедуктивного методу – при означенні ймовірностей щодо висновків та рекомендацій. Представлена інформація на основі досліджень діяльності мисливських господарств.

Результати. Проаналізовано теоретичну та практичну сутність менеджменту та принципи ринкової спрямованості. Вказано на детермінанти управління в умовах ринкової економіки, умови забезпечення рентабельності на основі наявних ресурсів, що є актуальним для ефективного управління мисливськими підприємствами.

Окреслено перспективні завдання менеджменту мисливського господарства при реалізації його ключових функцій. Конкретизовано завдання за окремими функціями менеджменту для спрямування менеджменту мисливського господарства на забезпечення ефективного використання природних ресурсів.

Рекомендовано до втілення функціональні маркетингові ланки управління мисливськими господарствами, спрямовані на досягнення успіху у ринковій діяльності, які доповнюють базові принципи управління і можуть бути ефективними для забезпечення успішної та стійкої діяльності галузі.

Перспективи. Перспективним для подальшого дослідження та розробок є обґрунтування раціонального функціонального навантаження менеджменту мисливських підприємств та розробка практичних напрямів розвитку галузі.

Посилання

Klymenko, P.G. (2015). Osnovy haluzevoho menedzhmentu [Basics of industry management]. Rivne: Volynski oberehy.

Serhiy, Katysh. (2024). Hunting in Ukraine: key challenges and prospects for development. Retrieved from https://www.uahhg.org.ua/mislivstvo-v-ukraїni-klyuchovi-vikliki-ta-perspektivi-rozvitku/.

Hirnyak, O.M., & Lazanovskyi, P.P (2003). Menedzhment: teoretychni osnovy i praktykum [Management: theoretical foundations and practicum]. Kyiv: Magnolia plus, Lviv: Novy svit.

Nekhai, V.V. (2023). Funktsionalne znachennia marketynhu u systemi menedzhmentu pidpryiemstva [The functional significance of marketing in the enterprise management system]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky) [Collection of Scientific Works of Dmytro Motorny Tavriia State Agro-Technological University (Economic Sciences)], 2, 48, 15-24 [in Ukr.].

Viktoriia, Nekhai, Svetlana, Nesterenko, Oksana, Marchenko, Svetlana, Suprunenko, & Tеtіana, Khrystova. (2021). Restorative and productive methods of environmental management in the implementation of environmental policy. Cuestiones Políticas. Serbiluz Editorial Fund, University of Zulia. Maracaibo, Venezuela, 39 (71), 871-883.

Viktoriia, Nekhai, Svetlana, Nesterenko, Svetlana, Suprunenko, Olena, & Nesterenko, Tatiana, Nikitina (2021). Ecological management in implementation of environmental goals of the region. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (June 24, 2021). Publisher: Batumi Navigation Teaching University, 74-78.

Nekhai, V. (2023). Ko-marketynhova metodolohiia u stratehii zbutu pidpryiemstv silskohospodarskoho mashynobuduvannia [Co-marketing methodology in the sales strategy of agricultural machinery enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and Society], 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2198/2124. [in Ukr.].

Viktoriia, Nekhai, Iryna, Kolokolchykova, Svitlana, Rozumenko, & Tetiana, Nikitina (2022). Anti-crisis Management of Socio-economic Systems Development in the Global Competitive Environment. Review of Economics and Finance, 20, 363-377. Retrieved from https://refpress.org/ref-vol20-a43/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Нехай, В. (2023). ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Економічний дискурс, (3-4), 107–114. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-2-11

Номер

Розділ

Статті