НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Ірина Бабець Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій,

Ключові слова:

економічна безпека, сільські території, сільське господарство, інтеррегіональне співробітництво

Анотація

Вступ. Зміцнення економічної безпеки сільських територій в умовах приєднання України до зони вільної  торгівлі з ЄС залежить від здатності сільськогосподарських підприємств нарощувати обсяги виробництва та  покращувати якість продукцї, підвищувати рівень доданої вартості, забезпечувати галузеву диверсифікацію на  основі сторення і впровадження науково-технічних розробок.  Методи. У дослідженні використано індикативний метод для оцінки рівня економічної безпеки сільського  господарства України; метод коефіцієнта чутливості інтегрального показника економічної безпеки до зміни  кожного індикатора за інших рівних умов; кластерний аналіз як основа групування регіонів України за показниками  розвитку сільського господарства та його науково-технічної компоненти.  Результати. Динаміка зміни інтегрального показника економічної безпеки сільського господарства України  дозволила зробити висновок про зміцнення безпеки у 2014 р. порівняно з 2011-2013 рр., та незначне зниження  рівня безпеки починаючи з 2015 р. На динаміку інтегрального показника економічної безпеки сільського  господарства вплинуло зниження темпу росту продуктивності праці відносно темпу росту заробітної плати у  сільському господарстві, зниження рівня впровадження нових сортів рослин та порід тварин, зменшення кількості  отриманих охоронних документів на сорти рослин. Результати кластерного аналізу підтвердили істотну  диференціацію областей України за показниками розвитку сільського господарства та науково-технічної  активності. Відповідно до стратегічних пріоритетів моделі інтеррегіонального співробітництва України з  країнами ЄС для шести груп регіонів запропоновані напрями зміцнення економічної безпеки сільських територій  на основі посилення науково-технічного чинника.  Перспективи використання отриманих результатів пов’язані із обгрунтуванням оптимальних проектів  інтеррегіонального співробітництва в аграрній сфері за участю українських та європейських партнерів з  урахуванням критеріїв економічної безпеки.

Біографія автора

Ірина Бабець, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Onehina, V.M., & Batiuk, L.A. (2016). Suchasni tendentsii rozvytku silskykh terytoriі yak zahroza ekonomichniі bezpetsi Ukrainy [Contemporary trends in the development of rural areas as a threat to Ukraine's economic security]. Actual Problems of the Innovative Economy, 1, 33-36.

Zalizko, V.D. (2014). Sotsialna bezpeka silskykh terytoriі: problemy ta perspektyvy [Social Security of Rural Areas: Problems and Prospects]. Agroworld, 11, 21-27.

Boiko, V.V. (2016). Zahrozy funktsionuvanniu hospodarskoho mekhanizmu rozvytku silskykh terytoriі: strukturno-funktsionalnyi aspekt [Threats to the functioning of the economic mechanism of rural development: structural and functional aspect]. Actual Problems of the Economy, 8(182), 195-204.

Vasylchak, S.V., & Dubyna, M.P. (2017). Rol ahrarnoho sektoru ekonomiky u zmitsnenni prodovolchoi bezpeky Ukrainy [The role of the agrarian sector of the economy in strengthening Ukraine's food security]. In Ya. Pushak, & Ya. Pitsur (Eds). Aktualni problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Actual problems of economic security in Ukraine] (pp. 111-129). Lviv, Ukraine: Liha-Pres.

Kovalchuk, S.Ya. (2017). Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv na rozvytok silskykh terytoriy u konteksti selozberihaiuchoi modeli ahrarnoho pidpryiemnytstva [Influence of Globalization Processes on the Development of Rural Areas in the Context of the Village-Saving Model of Agrarian Entrepreneurship]. Economy and Society, Vol. 8, 52-58.

Borshchevskyi, V.V. (Ed.). (2012). Rozvytok silskykh terytoriy v systemi yevrointehratsiinykh priorytetiv Ukrainy [The development of rural areas in the system of European integration priorities of Ukraine]. Lviv, Ukraine: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.

Borshchevskyi, V.V., & Vasyltsiv, T.H. (Eds). (2014). Stratehichni priorytety ta mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku silskykh terytorii zakhidnoho rehionu Ukrainy [Strategic Priorities and Mechanisms for Innovative Development of Rural Areas of the Western Region of Ukraine]. Lviv, Ukraine: Avers.

Korobka, S.V. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku sil’s’kykh terytorii Zakhidno-Poliskoho rehionu [Organizational-economic mechanisms of innovative development of rural areas of the Western Polis region]. Bulletin of Donetsk National University. Series Economics and Law, Vol. 1, 175-179.

Ministry of Economy of Ukraine. (2007). Pro zatverdzhennia metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [On Approval of Methodology for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine]. Order on 2007, March 02, 60. Retrieved from http://www.expert-ua.info.

Kharazishvili, Yu.M. (2007). Teoretychni osnovy systemnoho modeliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Theoretical foundations of system modeling of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Polihraf Konsaltynh.

State Statistics Service of Ukraine (2017). Silske hospodarstvo Ukrainy u 2016 rotsi [Agriculture of Ukraine in 2016]. Kyiv. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

State Statistics Service of Ukraine (2012). Silske hospodarstvo Ukrainy u 2011 rotsi [Agriculture of Ukraine in 2011]. Kyiv. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

State Statistics Service of Ukraine (2016). Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2015 rotsi [Scientific and innovative activity of Ukraine in 2015]. Kyiv. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information (2016). Stan rozvytku nauky I tekhniky, rezultaty naukovoi I naukovo-tekhnichnoi diialnosti za 2016 rik [The development of science and technology, the results of scientific and scientific and technical activities in 2016]. Kyiv. Retrieved from http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/2-3-ad-kmu-2015.pdf.

Ukrainian Institute of Plant Varieties Examination (2016). Okhorona prav na sorty roslyn, Vol. 4 [Protection of rights to plant varieties, Vol. 4]. Vinnytsia. Retrieved from http://sops.gov.ua.

Ukrainian Institute of Plant Varieties Examination (2016). Okhorona prav na sorty roslyn, Vol. 3 [Protection of rights to plant varieties, Vol. 3]. Vinnytsia. Retrieved from http://sops.gov.ua.

Ukrainian Institute of Plant Varieties Examination (2016). Okhorona prav na sorty roslyn, Vol. 2 [Protection of rights to plant varieties, Vol. 2]. Vinnytsia. Retrieved from http://sops.gov.ua.

Ukrainian Institute of Plant Varieties Examination (2016). Okhorona prav na sorty roslyn, Vol. 1 [Protection of rights to plant varieties, Vol. 1]. Vinnytsia. Retrieved from http://sops.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-10

Як цитувати

Бабець, І. (2017). НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економічний дискурс, (3), 28–39. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123566

Номер

Розділ

Статті