№ 3 (2017)

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНТЕХ»: РОЗВИТОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF
Ірина Д’яконова, Анна Педич 7-16
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ PDF
Олег Шевченко 17-27
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ірина Бабець 28-39
ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Захарій Варналій 40-46
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ PDF
Петро Куцик, Арсен Процикевич 47-54
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ PDF
Наталія Тілікіна 55-65
НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олег Нижник 66-72
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Ірина Родіонова 73-81
ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ОСББ PDF
Тетяна Фоміна, Ольга Пугаченко 82-92
ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Варченко 93-100
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Галина Грещук 101-108
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЕКТІВ PDF
Юрій Самойленко 109-117
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Назар Ступень 118-126
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРОСФЕРІ PDF
Олексій Шкуратов 127-137
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ PDF
Юрій Ковтуненко 138-146
ОCOБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА БІРЖОВОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Анна Кравченко 147-151
THE THEORY AND PRACTICE OF ASSESSMENT OF FISCAL DECENTRALIZATION LEVEL PDF
Tatyana Paliichuk 152-160
EU SOCIAL POLICY: EXPERIENCE FOR UKRAINE PDF
Maryna Kalnytska 161-171
СОЦІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ PDF
Людмила Стожок 172-180