ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Захарій Варналій Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Ключові слова:

сільські території, державна політика, соціально-економічна безпека, пріоритети розвитку, засоби розвитку

Анотація

Вступ. Останніми роками спостерігається загострення проблем соціально-економічного розвитку сільських  територій. Це передусім обумовлене низкою проблем, пов’язаних із недостатньо ефективним використанням їх  соціально-економічного потенціалу. Таким чином посилюється дисбаланс соціально-економічної безпеки держави,  ускладнюється формування конкурентоспроможних регіональних економічних комплексів. Відтак, важливо  ідентифікувати пріоритети, розробки і реалізацію ефективних засобів соціально-економічного зростання та  використання потенціалу розвитку сільських територій України.  Методи. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез,  індукція і дедукція, діалектичний та абстрактно-логічний методи) та системний підхід до вивчення економічних  процесів.  Результати. Визначено перелік проблем, що перешкоджають належному розвитку сільських територій в  Україні, а відтак призводять до погіршення рівня якості життя та соціальної забезпеченості сільського  населення, уповільнення розвитку підприємництва, ділової інфраструктури та зниження ефективності  використання в цих цілях природно-ресурсного потенціалу, погіршення якості людського капіталу,  адміністративно-управлінських обмежень органів місцевого самоврядування територіальних громад.  Сформовано набір пріоритетних напрямів та засобів розвитку сільських територій в контексті державної  політики збалансування соціально-економічної безпеки, які передбачають інноваційний розвиток та модернізацію  економіки сільських територій, створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва,  вдосконалення державної політики у сфері розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських  територій, розвиток ринків праці, державно-приватного партнерства, механізмів залучення коштів трудових  мігрантів.  Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на визначенні механізмів,  завдяки яким вдасться ефективно реалізувати пріоритетні завдання та засоби розвитку сільських територій в  контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави.

Біографія автора

Захарій Варналій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Посилання

Boyko, V.V. (2015). Silʹsʹki terytoriyi u formuvanni ekonomichnoyi bezpeky derzhavy: teoretychnyy aspekt [Rural areas in the formation of economic security of the state: the theoretical aspect]. Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, 11, 64-68.

Borshchevsʹkyy, V.V. (2014). Ekonomichna bezpeka rehionu z urakhuvannyam sotsialʹnoekonomichnoho potentsialu rozvytku silʹsʹkykh terytoriy [Economic security of the region, taking into account the socio-economic potential of rural development]. Innovative Economу, 1, 21-25.

Vasylʹtsiv, T.H., & Lupak, R.L. (2016). Instrumenty hospodarsʹkoho mekhanizmu rozvytku silʹsʹkykh terytoriy yak peredumova vyrivnyuvannya prostorovo-terytorialʹnykh dysproportsiy sotsialʹno-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Tools of the economic mechanism of development of rural territories as a prerequisite for equalization of spatial and territorial disparities of socio-economic security of Ukraine]. Business Inform, 11, 167-171.

Ksʹonzhyk, I.V. (2014). Udoskonalennya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu infrastrukturnoho zabezpechennya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku silʹsʹkykh terytoriy Ukrayiny [Improvement of organizational and economic mechanism of infrastructural provision of social and economic development of rural areas of Ukraine]. Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, 12(62), 208-213.

Vasylʹtsiv, T.H., & Boyko, V.V. (Eds) (2016). Napryamy ta zasoby rozvytku silʹsʹkykh terytoriy v konteksti zmitsnennya sotsialʹno-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Areas and means of development of rural territories in the context of strengthening of socio-economic security of Ukraine]. Lviv, Ukraine: Liha-Pres

Vasylʹtsiv, T.H. (Ed.) (2014). Orhanizatsiyno-ekonomichni mekhanizmy ta zasoby naroshchuvannya i efektyvnoho vykorystannya potentsialu rozvytku prykordonnykh terytoriy zakhidnykh rehioniv Ukrayiny [Organizational and economic mechanisms and means of building up and effective use of the potential of the development of border areas of the western regions of Ukraine]. Lviv, Ukraine: Liha-Pres

Plekhanov, D.O. (2014). Napryamy derzhavnoyi polityky rozvytku silʹsʹkykh terytoriy v Ukrayini [Areas of State Policy for the Development of Rural Areas in Ukraine]. Investments: practice and experience, 19, 167-169

Borshchevsʹkyy, V.V., & Vasylʹtsiv, T.H. (Eds.) (2014). Stratehichni priorytety ta mekhanizmy innovatsiynoho rozvytku silʹsʹkykh terytoriy zakhidnoho rehionu Ukrayiny [Strategic Priorities and Mechanisms for Innovative Development of Rural Areas of the Western Region of Ukraine], Lviv, Ukraine: Avers.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-27

Як цитувати

Варналій, З. (2017). ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економічний дискурс, (3), 40–46. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123568

Номер

Розділ

Статті