КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Петро Куцик Львівський торговельно-економічний університет,
  • Арсен Процикевич Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

ІТ-послуги, інформаційні технології, ринок, державне регулювання

Анотація

Вступ. Трансформаційні процеси в економіці держави передбачають розвиток нових сфер і засобів  забезпечення її стабільності та стійкості. Однією із таких сфер є інформаційні технології, які все більше  впливають та формують зовнішню залежність державної економічної системи. Відтак такі процеси повинні  контролюватися органами державного самоврядування та ефективно регулюватися через створення  самодостатніх площадок. Вбачаємо, що формування та розвиток ринку ІТ-послуг може функціонально  забезпечити і успішно врегульовувати інтереси усіх суб’єктів у державній економічній системі.  Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові (методи систематизації та  узагальнення, формалізації) та спеціальні економічні методи, зокрема системно-структурного та  компаративного аналізу (для дослідження системно-структурних аспектів функціонування ринку ІТ-послуг).  Результати. Надано характеристику науковим тлумаченням поняття ІТ-послуги, що дозволило  запропонувати власне визначення його сутності. Виявлено спільні характеристики у практиці трактування ІТ-  послуг, на які орієнтується діяльність з управління ними. Представлено концептуальну структуру ринку ІТ-  послуг шляхом виділення таких її елементів як виробники, споживачі, конкуренти, інвестиційне та фінансово-  ресурсне забезпечення, умови бізнес-середовища, система регулювання ринку, інфраструктура ринку, продукти  (послуги) ринку.  Перспективи. Ефективне функціонування та розвиток ринку ІТ-послуг в значній мірі залежать від  інвестиційного забезпечення процесів створення, впровадження і комерціалізації інновацій у сфері ІТ та, зокрема,  ІТ-послуг. Відтак, у перспективі важливо узагальнити теоретико-методичне забезпечення інвестиційних  процесів на ринку ІТ-послуг, зокрема, як об’єкта державного регулювання.

Біографії авторів

Петро Куцик, Львівський торговельно-економічний університет

к.е.н., професор, ректор

Арсен Процикевич, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Pro natsionalnu prohramu informatyzatsiyi : Zakon Ukrayiny 04.02.1998 № 74/98-ВР. [On the National Program of Informatization : Law of Ukraine 04.02.1998 № 74/98-ВР]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM002768.html.

Pro osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspilstva v Ukrayini : Zakon Ukrayiny vid 09.01.2007 № 537-V [On the basic principles of the development of the information society in Ukraine]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

Entsyklopediya informatsiynykh tekhnolohiy [Encyclopedia of Information Technology]. Retrieved from http://ithistory.info.

Denysenko, M.P., & Kolos I.V. (2006). Informatsiyne zabezpechennya efektyvnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Information provision of effective enterprise management]. Economy and State, 7, 19-24.

Huzhva, V.M. (2001). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh [Information systems and technologies at enterprises]. Kyiv, Ukraine: KNEU.

Melnychenko, S. (2010). Informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni subyektamy turystychnoyi diyalnosti [Information technologies in the management of subjects of tourism activity]. Visnyk KNEU, 2, 131-143.

Serhiyenko, I.V. (2002). Pro osnovni napryamy stvorennya intelektualnykh informatsiynykh tekhnolohiy [On the main directions of creation of intellectual information technologies]. System research and information technology, 1, 39-64.

Voytko, S.V., & Sakalosh, T.V. (2007). Rynok informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy: struktura ta analiz [Market of information and communication technology: structure and analysis]. Bulletin of the National University «Lvivska Polytechnika», 594, 384-392.

Internet resource for IT specialists of company «TM». Retrieved from https://habrahabr.ru.

Mezdebrovskyy, I., Dudar, Z., & Kovalyuk, T. (2007). Stvorennya v Ukrayini spryyatlyvykh umov dlya rozvytku industriy prohramnoho zabezpechennya [Creating in Ukraine favorable conditions for the development of software industry]. Bulletin of the National University «Lvivska Polytechnika», 591, 61-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-11

Як цитувати

Куцик, П., & Процикевич, А. (2017). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ. Економічний дискурс, (3), 47–54. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123569

Номер

Розділ

Статті