ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Ірина Родіонова Хмельницький національний університет,

Ключові слова:

корпоративне управління, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інновації, промислове підприємство

Анотація

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю узгодженості цілей суб’єктів управління, що  характеризуються сукупністю управлінських здібностей і функцій, спрямованих на забезпечення ефективного  інноваційного розвитку. Аналіз наукових досліджень виявив потребу у подальшому розвитку теоретичних та  науково-методичних аспектів інноваційної діяльності промислових підприємств на засадах корпоративного  управління.  Методи. Об’єктом дослідження є процеси інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах  корпоративного управління, виявлення проблем та пошук шляхів їх вирішення. Теоретичним і методичним  підґрунтям статті є класичні положення економічної теорії, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних  вчених і практиків з питань інноваційного розвитку та корпоративного управління. Дослідження ґрунтується на  використанні таких методів, як: методи аналізу та синтезу, абстрактно-логічний, теоретичного узагальнення  та графічний.  Результати. Запропоновано основні напрями підвищення інноваційного розвитку підприємства на основі  корпоративного управління; сформовано модель взаємодії основних учасників забезпечення інноваційного  розвитку промислових підприємств на основі корпоративного управління.  Перспективи. Напрямом перспективних досліджень має стати розробка механізму підвищення інноваційного  розвитку промислових підприємств на засадах удосконалення організації корпоративних відносин та шляхів  забезпечення ефективності корпоративного управління.

Біографія автора

Ірина Родіонова, Хмельницький національний університет

к.е.н., науковий співробітник

Посилання

Danylchenko, K.O., & Boiarynova, K.O. (2011). Osoblyvosti formuvannia innovatsiynoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Features of enterprise innovative attractiveness formation]. Problems of the systematic approach in the economy, 3. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_3/Boyarinova_311.htm [in Ukrainian].

Moroz, O.V., Karachyna, N.P., & Khalimon, T.M. (2007). Korporatyvne upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy: postpryvatyzatsiinyi etap evoliutsii [Corporate management at the Ukrainian enterprises : post-privatization stage of evolution]. Vinnytsia, Ukraine: UNIVERSUM.

Yanenkova, I.H. (2012). Orhanizatsiino-upravlinski resursy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: metodolohiia ta praktyka [Organizational and managerial resources of innovation development of economy: methodology and practice]. Mykolaiv, Ukraine: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly.

Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk. [Research and Innovation in Ukraine in 2015. Statistical Yearbook]. (2016). Kyiv, Ukraine: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Samosudov, M.V. Teoriya korporativnogo vzaimodeystviya. Personalnyi sayt [Theory of corporate interaction. Personal website]. Retrieved from http://www.samosudov.ru/TKV.htm.

Puliaieva, P.E. (2015). Adaptivnye mehanizmy korporativnogo upravleniya v usloviyah krizisa [Adaptive mechanisms of corporate management in times of crisis]. Young Scientist, 12, 481–483.

Boiarynova, K.O., & Kopishynska, K.O. (2014). Vykorystannia kontseptsii vidkrytykh innovatsii yak rushiia vzaiemodii lokalnykh innovatsiinykh system [Open innovation concept using as a mover of interaction between local innovation systems]. Actual problems of economy, 4 (154), 16–22.

Klius, Iu.I. (2016). Informatsiine pole korporatyvnoho upravlinnia innovatsiiamy [Information field of corporate innovation management]. Journal of East Ukrainian National University of Vladimir Dal, 3 (227), 45–49.

Moroz, O.V., & Karachyna, N.P. (2005). Sotsialno-ekonomichni aspekty efektyvnosti korporatyvnoho upravlinnia [Socio-economic aspects of corporate management]. Vinnytsia, Ukraine: Universum.

Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv : proekt [The strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020 in terms of globalization challenges : project]. Parliamentary Committee on Science and Education. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=48722.

Savitskaya, I. (2009). Towards open innovation in regional innovation system: case St. Petersburg. Lappeenranta, Research Report.

Teroshkina, N.Ie. (2014). Innovatsiina stratehiia v systemi upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu [Innovative strategies in the management of national economy]. Marketing and Management of Innovations, 2, 151– 161.

The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. (2013). Cornell University, INSEAD and WIPO: Geneva, Ithaca, and Fontainebleau. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-25

Як цитувати

Родіонова, І. (2017). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економічний дискурс, (3), 73–81. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123572

Номер

Розділ

Статті