ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ОСББ

Автор(и)

  • Тетяна Фоміна Центральноукраїнський національний технічний університет,
  • Ольга Пугаченко Центральноукраїнський національний технічний університет,

Ключові слова:

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, тариф, складові тарифу, статті витрат, будинки та прибудинкові території

Анотація

Вступ. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – відносно нова організаційно-правова форма, виникнення якої пов’язано з питаннями права власності, управління та обслуговування житла. Питання їх діяльності неодноразово піднімались у ряді юридичних та економічних статей, але у них в основному увага приділялась економіко-правовим аспектам створення та функціонування ОСББ, а не прикладному характеру визначення тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій, що є наразі більш актуальним. Методи. Дослідження базується на використанні методів аналізу, узагальнення та групування. При здійсненні розрахунків складових тарифу використано метод графічного представлення. Визначення передумов та основних етапів законодавчого регулювання процесів створення і функціонування ОСББ в Україні проведено за допомогою історико-порівняльного методу. Результати. Визначено економічний зміст та основні етапи законодавчого регулювання процесів створення і функціонування ОСББ в Україні. Представлено перелік послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які формують тариф достатній для забезпечення покриття окремих видів витрат. Розроблено механізм формування тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за один квадратний метр площі з урахуванням її призначення. Апробацію представленої методики здійснено на фактичних матеріалах ОСББ «Івушка-2» (м. Кропивницький). Перевагою даної статті є визначення тарифу з урахування законодавчо-нормативних вимог, техніко-експлуатаційних умов та реальних потреб власників квартир для утримання та поліпшення житлового фонду. Перспективи. Перспективами подальших досліджень є розробка порядку формування тарифу з урахуванням додаткових потреб мешканців, інженерних особливостей будинків та представлення алгоритму здійснення контрольних заходів щодо підтвердження обґрунтованості встановлених тарифів.

Біографії авторів

Тетяна Фоміна, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.е.н., доцент

Ольга Пугаченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.е.н., доцент

Посилання

There are already 27420 Condominiums registered in Ukraine. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2322214-v-ukraini-vze-zareestrovano-27-420-osbb-zubko.htm.

Honcharenko, O.V. (2012). Okremi problemy pravovoho rehuliuvannia utvorennia obiednan spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv u novobudovakh [Some problems of legal regulation of formation of condominiums in new buildings]. Bulletin of the High Council of Justice, 4 (12), 32–41.

Hura, N.O. (2015). Obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv: spetsyfika, problemy ta perspektyvy diialnosti [Condominiums: specificity, problems and perspectives of activity]. Economy of Ukraine, 12, 70–79.

Hura, N.O. (2006). Oblik u zhytlovo-komunalnomu hospodarstvi: teoriia i praktyka [Accounting in the housing and utilities sector: theory and practice]. Kyiv, Ukraine: Znannia.

Law of Ukraine "On the Association of Co-Owners of a Multi-Apartment House" of November 29, 2001, No. 2866-III (with amendments and supplements). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/conv.

The Law of Ukraine "On the peculiarities of realization of the right of ownership in an apartment building" dated May 14, 2015, No. 417-VIII (with amendments and supplements). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19.

Information system of ACMH-online. Retrieved from https://osbb-online.com/House/InitCalculator/60868.

Number of Condominiums in Ukraine on 01-03-2017. Resource Center Khmelnytsky Association of Condominiums. Retrieved from https://www.domik.ua.

Korshakova, O.M. (2016). Kharakterystyka pravovidnosyn mizh spivvlasnykamy bahatokvartyrnoho budynku ta nadavachamy zhytlovo-komunalnykh posluh [Characteristics of the legal relationship between the coowners of the multi-apartment building and the providers of housing and communal services]. Analytical Comparative Law, 4, 82–85.

Lytvyn, O.Iu. (2011). Problemy rozvytku obiednan spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv [Problems of the development of condominiums]. Collection of scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 2, 266– 271.

Ovsii, O.D. (2010). Udoskonalennia obliku v OSBB pry dolovomu finansuvanni robit po vidnovlenniu zhytlovoho budynku [The improvement registered in the condominium with equity financing restoration work on residential building]. Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences,18 (1), 170– 176.

Panchenko, N.I., & Hordiienko, I.M. (2014). Osoblyvosti doslidzhennia rozrakhunku taryfu na posluhy z utrymannia budynkiv, sporud i prybudynkovykh terytorii obiednan spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku [Features of the study of the calculation of the tariff for services for the maintenance of buildings, structures and adjoining territories of condominiums]. Theory and practice of forensic examination and criminalistics,14, 344–351.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Model Agreement Concerning the Provision of Services for the Maintenance of Buildings, Buildings and Adjacent Territories" of May 20, 2009, No. 529 (with amendments and supplements). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/529-2009-%D0%BF/conv.

Puhachenko, O.B. (2017). Controlling the formation of the cost of services of new condominiums. Collection of abstracts of scientific-practical conference reports. Kirovograd region - 2025: priorities and development opportunities. Kropivnitsky (Ukraine), 195–197.

Serhiienko, V.V. (2014). Pravove rehuliuvannia diialnosti OSBB pry nadanni zhytlovo-komunalnykh posluh [Legal regulation of activity of condominiums in the provision of housing and communal services]. Law Forum, 4, 297–301.

Starytska, O.O., & Polska, M.O. (2012). Problemni pytannia pravovoho rehuliuvannia diialnosti obiednan spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku [Problematic issues of legal regulation of associations of condominiums]. Legal Bulletin, 4 (25), 89–92.

Institute for Local Development. (2007). Stvorennia ta diialnist obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku [Creation and activity of condominiums]. Kyiv, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-31

Як цитувати

Фоміна, Т., & Пугаченко, О. (2017). ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ОСББ. Економічний дискурс, (3), 82–92. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123574

Номер

Розділ

Статті