ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Галина Грещук

Анотація


Вступ. Сучасні країни з розвинутою економікою з кожним роком все більше приділяють уваги проблемам аграрного сектору економіки, невід’ємною складовою якого є сільськогосподарські землі. Адже сільськогосподарські угіддя, особливо рілля, є головним ресурсом для аграрного виробництва. Тому збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення забезпечить продовольчу безпеку та незалежність країни, зайнятість сільського населення та високу якість його життєдіяльності. Враховуючи стрімкий розвиток деградації земель у всьому світі, нераціональне вилучення продуктивних угідь для несільськогосподарських потреб та екстенсивне ведення сільського господарства, забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення було і залишається найважливішим завданням для сучасної науки. Методи. Дослідження проведено на основі аналізу нормативно-правової та статистичної інформації щодо сучасного розвитку землевпорядного процесу. Висновки і рекомендації були сформовані з врахуванням пропозицій сучасних науковців, досвіду зарубіжних країн, а також економічних та організаційних можливостей органів державної влади, що відповідають за розвиток земельних відносин в Україні. Результати. Проаналізовано сучасний стан землевпорядного забезпечення у сільському господарстві. Виявлено наслідки комплексної дії землевпорядного механізму. Запропоновано сформулювати функції управління землями сільськогосподарського призначення в системі здійснення державної земельної політики через механізм землеустрою, який буде здійснюватись у чотири етапи. Встановлено, що при плануванні сільськогосподарського землекористування потрібне повноцінне землевпорядне забезпечення, розробку якого необхідно втілювати через державні програми розвитку. Перспективи. Аналіз землевпорядного механізму в сільському господарстві та перспективи його розвитку дає змогу визначити пріоритети в політиці земельних відносин. Реалізація повноцінного землевпорядного забезпечення у сільському господарстві, дозволить позбутись екологічних, економічних та організаційних проблем у земельних відносинах, покращить економічні показники сільськогосподарського виробництва, а також забезпечить ефективний початок ринку земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова


землевпорядкування; землеустрій; землі сільськогосподарського призначення; сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrjak, D. (2015). Suchasnyj stan zemelnoi reformy ta perspektyvy rozvytku zemelnyh vidnosyn v Ukraini [The current state of land reform and prospects of land relations in Ukraine]. Land Management Journal, 4, 2-4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_4_2.

Strategija udoskonalennja mehanizmu upravlinnja v sferi vykorystannja ta ohorony zemel silskogospodarskogo pryznachennja derzhavnoi vlasnosti ta rozporjadzhennja nymy [Strategy for improving the management mechanism in the field of use and protection of agricultural land of state ownership and disposal]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF/page.

Zakon Ukrainy «Pro ocinku zemel» [Law of Ukraine «On land valuation»]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

Tretjak, A.M. (2013). Konceptualni zasady «zemleustroju – 2030» [Conceptual foundations for «land management – 2030»]. Land system, cadastre and land monitoring, 1-2, 4-12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_3.

Hodakivska, O.V. (2015). Zemelni vidnosyny u silskomu gospodarstvi: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Land relations in agriculture: state, problems and prospects of development]. Land Management Journal, 7, 18-22.

Programa kompleksnogo rozvytku terytorii Lvivskoi oblasti na 2016-2020 roky [Program of integrated development of the territory of Lviv region for 2016-2020 years]. Retrieved from: gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/.../$FILE/148.doc

Krasnoluckyj, O., & Fedorova, Ju. (2014). Zdijsnennja zemleustroju na suchasnomu etapi rozvytku zemelnyh vidnosyn [Implementation of land management at the present stage of development of land relations]. Land Management Journal, 4, 2–6.

Koncepcija Derzhavnoi' cilovoi programy rozvytku zemelnyh vidnosyn v Ukraini na period do 2020 roku [The Concept of the State Target Program for the Development of Land Relations in Ukraine for the period up to 2020]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80

Zakon Ukrainy «Pro zemleustrij» [Law of Ukraine "On Land Management"]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет