ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • Галина Грещук Львівський національний аграрний університет,

Ключові слова:

землевпорядкування, землеустрій, землі сільськогосподарського призначення, сільське господарство

Анотація

Вступ. Сучасні країни з розвинутою економікою з кожним роком все більше приділяють уваги проблемам аграрного сектору економіки, невід’ємною складовою якого є сільськогосподарські землі. Адже сільськогосподарські угіддя, особливо рілля, є головним ресурсом для аграрного виробництва. Тому збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення забезпечить продовольчу безпеку та незалежність країни, зайнятість сільського населення та високу якість його життєдіяльності. Враховуючи стрімкий розвиток деградації земель у всьому світі, нераціональне вилучення продуктивних угідь для несільськогосподарських потреб та екстенсивне ведення сільського господарства, забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення було і залишається найважливішим завданням для сучасної науки. Методи. Дослідження проведено на основі аналізу нормативно-правової та статистичної інформації щодо сучасного розвитку землевпорядного процесу. Висновки і рекомендації були сформовані з врахуванням пропозицій сучасних науковців, досвіду зарубіжних країн, а також економічних та організаційних можливостей органів державної влади, що відповідають за розвиток земельних відносин в Україні. Результати. Проаналізовано сучасний стан землевпорядного забезпечення у сільському господарстві. Виявлено наслідки комплексної дії землевпорядного механізму. Запропоновано сформулювати функції управління землями сільськогосподарського призначення в системі здійснення державної земельної політики через механізм землеустрою, який буде здійснюватись у чотири етапи. Встановлено, що при плануванні сільськогосподарського землекористування потрібне повноцінне землевпорядне забезпечення, розробку якого необхідно втілювати через державні програми розвитку. Перспективи. Аналіз землевпорядного механізму в сільському господарстві та перспективи його розвитку дає змогу визначити пріоритети в політиці земельних відносин. Реалізація повноцінного землевпорядного забезпечення у сільському господарстві, дозволить позбутись екологічних, економічних та організаційних проблем у земельних відносинах, покращить економічні показники сільськогосподарського виробництва, а також забезпечить ефективний початок ринку земель сільськогосподарського призначення.

Біографія автора

Галина Грещук, Львівський національний аграрний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Dobrjak, D. (2015). Suchasnyj stan zemelnoi reformy ta perspektyvy rozvytku zemelnyh vidnosyn v Ukraini [The current state of land reform and prospects of land relations in Ukraine]. Land Management Journal, 4, 2-4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_4_2.

Strategija udoskonalennja mehanizmu upravlinnja v sferi vykorystannja ta ohorony zemel silskogospodarskogo pryznachennja derzhavnoi vlasnosti ta rozporjadzhennja nymy [Strategy for improving the management mechanism in the field of use and protection of agricultural land of state ownership and disposal]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF/page.

Zakon Ukrainy «Pro ocinku zemel» [Law of Ukraine «On land valuation»]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

Tretjak, A.M. (2013). Konceptualni zasady «zemleustroju – 2030» [Conceptual foundations for «land management – 2030»]. Land system, cadastre and land monitoring, 1-2, 4-12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_3.

Hodakivska, O.V. (2015). Zemelni vidnosyny u silskomu gospodarstvi: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Land relations in agriculture: state, problems and prospects of development]. Land Management Journal, 7, 18-22.

Programa kompleksnogo rozvytku terytorii Lvivskoi oblasti na 2016-2020 roky [Program of integrated development of the territory of Lviv region for 2016-2020 years]. Retrieved from: gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/.../$FILE/148.doc

Krasnoluckyj, O., & Fedorova, Ju. (2014). Zdijsnennja zemleustroju na suchasnomu etapi rozvytku zemelnyh vidnosyn [Implementation of land management at the present stage of development of land relations]. Land Management Journal, 4, 2–6.

Koncepcija Derzhavnoi' cilovoi programy rozvytku zemelnyh vidnosyn v Ukraini na period do 2020 roku [The Concept of the State Target Program for the Development of Land Relations in Ukraine for the period up to 2020]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80

Zakon Ukrainy «Pro zemleustrij» [Law of Ukraine "On Land Management"]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-01

Як цитувати

Грещук, Г. (2017). ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економічний дискурс, (3), 101–108. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/123576

Номер

Розділ

Статті