УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЕКТІВ

Юрій Самойленко

Анотація


Вступ. Нині вагомим чинником сталого зростання економіки країни є розвиток виробничої сфери, який обов’язково супроводжується посиленням антропогенного впливу на довкілля, що вимагає еколого-економічної оцінки і прогнозу його наслідків. У цьому зв’язку значна увага приділяється екологічному супроводу інвестиційних проектів у виробничій сфері. Проте, їх оцінка на сьогодні передбачає врахування економічних та екологічних аспектів окремо один від одного, упускаючи взаємозалежності та взаємозв’язки між ними, що унеможливлює повноцінне використання наявного науково-теоретичного потенціалу в процесі прийняття раціональних еколого- економічних рішень під час провадження господарської діяльності. Методи. Для виконання поставлених завдань використовували такі методи досліджень, як: матричний, системно-структурний та факторного аналізу. Результати. Здійснено теоретико-методичне обґрунтування напрямів удосконалення системи оцінки впливу на довкілля в контексті екологічного супроводу проектів на основі інституціоналізації громадської участі. Запропоновано матричний підхід до оцінки екологічного ризику з метою порівняння інтенсивності впливу на природній об’єкт та чутливості цього об’єкта до змін під дією впливу. Сформовано алгоритм прийняття управлінських рішень про допустимість планованої діяльності з точки зору дотримання екологічних норм. Обґрунтовано структуру та зміст процедури оцінки впливу на довкілля з урахуванням заходів по їх оптимізації з метою надання подальших рекомендацій у напрямі реалізації, заміни або заборони проекту. Перспективи. Інструментарій оцінки впливу на довкілля, що ґрунтується на врахуванні організаційно- економічного забезпечення інституціоналізації громадської участі у досліджуваній сфері, згідно визначених цільових орієнтирів збалансованого розвитку економічного сектору, може мати синергетичний характер реалізації для забезпечення екологічної безпеки нашої країни.

Ключові слова


система оцінки; вплив; довкілля; проекти; екологічний супровід; екологічний ризик; громадський контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy Pro otsinku vplyvu na dovkillia : vid 23.05.2017 № 2059-VIII [The Law of Ukraine on Environmental Impact Assessment from: 23.05.2017 № 2059-VIII]. (2017). Official Bulletin of Ukraine, 50, 5.

Krivonos, E.V. (2015). Organizatsionno-ekonomicheskie instrumenty ekologicheskogo soprovozhdeniya proektov v sisteme upravleniya prirodopolzovaniem [Organizational and economic instruments for the environmental support of projects in the environmental management system]. Moscow, 201.

Otsinka vplyvu na dovkillia ta uchast hromadskosti: analitychnyi porivnialnyi ohliad yevropeiskoho y ukrainskoho zakonodavstva ta rekomendatsii shchodo vprovadzhennia yevropeiskykh standartiv v Ukraini [Environmental Impact Assessment and Public Participation: An Analytical Comparative Review of European and Ukrainian Legislation and Recommendations on the Implementation of European Standards in Ukraine]. (2013). Lviv, Ukraine: EPL.

Freeman, P.K., & Kunreuther, H.C. (1997). Managing environmental risk through insurance. Boston [etc.]: Kluwer, 45–46.

Otsenka vozdeystviya na okruzhayuschuyu sredu i ekologicheskaya ekspertiza: rossiysko-germanskoe metodicheskoe posobie [Environmental Impact Assessment and Environmental Assessment: Russian-German Methodological Manual]. (2008). Irkutsk, Russia: Izdatelstvo Instituta geografii im. V.B. Sochavyi SO RAN.

Andrusevych, A.O. (2011). Otsinka vplyvu na dovkillia v Ukraini: vyrishennia problemy po-yevropeisky: analitychnyi dokument [Environmental Impact Assessment in Ukraine: Solving the Problem in Europe: An Analytical Paper]. RATs «Suspilstvo i dovkillia».

Krivonos, E.V. (2011). Otsenka vozdeystviya na okruzhayuschuyu sredu: otechestvennyiy i mezhdunarodnyiy podhody [Environmental Impact Assessment: Domestic and International Approaches ]. Oil and Gaz EURASIA, 4, 46–48.

Shkuratov, O.I. (2011). Ekolohichnyi audyt v systemi investytsiinoho zabezpechennia pidpryiemstv [Environmental audit in the system of investment support of enterprises]. Scientific Herald of the Academy of Municipal Management, 4, 150−157.

Jiang Mingjun. (2012). Introduction to Ecological Safety. World Affairs Press.

Prokopenko, O.V. (2010). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti [Socioeconomic motivation of ecologization of innovation activity]. Sumy, Ukraine: Vyd-vo SumDU.

Lipych, L., & Hlubitska, T. (2015). Otsinka efektyvnosti vkladennia investytsii v ekolohichni proekty za synerhetychnym efektom [Evaluating the effectiveness of investing in environmental projects with a synergistic effect]. Economic Journal of the East European National University named after Lesia Ukrainka, 3, 28–34.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет