УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Юрій Ковтуненко

Анотація


Вступ. Для забезпечення стабільного розвитку підприємств, що належать до промислового сектора, необхідно приділяти більшу увагу економічній безпеці їх інноваційного розвитку. Тому, метою статті є дослідження умов забезпечення економічно безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектору. Методи. У статті використано наступні методи дослідження: діалектичний метод пізнання, теоретичного узагальнення, порівняння; аналізу і синтезу; метод узагальнення при формулюванні висновків дослідження. Результати. У статті вивчені підходи до визначення поняття «загроза» українськими і зарубіжними авторами, виділені на сьогоднішній день актуальні на підприємствах промислового сектору внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці, проілюстровано взаємозв'язок підприємств промислових секторів із загрозами. З'ясовано, що основним елементом забезпечення економічно безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектора є механізм його забезпечення. Обрані наступні важливі умови в структурі механізму: мінімізація витрат підприємства, створення та адаптація до нововведень, і розширення сфери використання послуг інфраструктури ринку. Виділено функціональні складові умов забезпечення економічно безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектора, а також представлена детальна характеристика кожної складової, вивчено проведення оцінки умов безпечного інноваційного розвитку підприємства. Перспективи. Ефективність економічно безпечного інноваційного розвитку підприємств, що належать до промислового сектору, залежить від впровадження заходів, необхідних для його регулювання. Це потребує детальних досліджень й обґрунтувань.

Ключові слова


економічна безпека; інноваційний розвиток; промисловий сектор; умови забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Reverchuk, N. I. (2004). Upravleniye ekonomicheskoy bezopasnost'yu predprinimatel'skikh struktur [Management of economic security of business structures]. Lviv, Ukraine: LBI NBU.

Varnalii, Z. S. (Ed.). (2009). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kiev, Ukraine: Knowledge.

Kuzenko, T. B. (2003). Planuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv v umovakh rynkovoyi ekonomiky [Planning of economic security of enterprises in a market economy]. Kiev, Ukraine: 194.

Kachynskyi, A. B. (2001). Ekolohichna bezpeka Ukrainy: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya [Ecological safety of Ukraine: a systematic analysis of the prospects for improvement]. Kiev, Ukraine: NISD.

Didovych, I. I., & Fabin, I. Ya. (2009). Formuvannia ekonomichnoi bezpeky derzhavy ta rehionu [Formation of economic security of the state and the region]. Scientific herald of NLTU of Ukraine, 19.11, 152-158.

Krush, P. V., Podvihina, V. I., & Serdiuk, B. M. (2009). Ekonomika pidpryiemstva [Economics of enterprise]. Kiev, Ukraine: Elga-N, KNT.

Pokropyvnyi, S. F. (2006). Ekonomika pidpryiemstva [Economics of enterprise]. Kiev, Ukraine: KNEU.

Horyacheva, K. S. (2003). Finansova bezpeka pidpryiemstva. Sutnist ta mistse v systemi ekonomichnoi bezpeky [Financial security of the enterprise. Essence and place in the system of economic security]. Economist, 8, 65-67.

Lojko, V. V. (2015). Zagrozy ekonomichnij bezpeci promyslovogo pidpryjemstva: sutnist ta klasyfikacija [Threats to economic security industrial enterprises: essence and classification]. Effective economy, Retrieved from http: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372

Kovtunenko, Ju.V. (2013). Innovacijna bezpeka jak osnova ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Innovative security as the basis of economic security of Ukraine]. Collection of abstracts of the IV Scientific and practical seminar with international participation. Actual problems of providing financial and economic security of Ukraine. Ternopil (Ukraine), 143-145.

Filippova, S.V., Voloshhuk, L.O., & Cherkasova, S.O. (2015) Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv realnogo sektoru ekonomiky v umovah vartisno-orijentovanogo upravlinnja [Economic security of enterprises of the real sector of the economy in terms of value-oriented management]. Odesa, Ukraine: Aprel.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет