МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Сава ННЦ «Інститут аграрної економіки»,

Ключові слова:

сільські території, соціально-економічний розвиток, принципи розвитку, модель розвитку, міжнародний досвід

Анотація

Актуальність. В сучасних економічних реаліях розвитку України сільські території не можна розглядати, обмежуючись вітчизняним досвідом, адже будь-яка країна належить до світового співтовариства. Вивчення кращого міжнародного досвіду управління соціально-економічними процесами на сільських територіях визначається напрямом наукової доктрини, що може бути застосована у вітчизняній практиці. Мета. Вивчення міжнародного досвіду функціонування сільських територій та наукове обґрунтування його застосування в українських реаліях їх соціально-економічного розвитку та управління. Методи. Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно- логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціально-економічного розвитку сільських територій та функціонування аграрних формувань і місцевих громад згідно практики інших держав світу. Результати. У статті обґрунтовано принципи та моделі розвитку сільських територій у різних країнах світу з врахуванням територіального устрою, політичної кон’юнктури та особливостей функціонування економічної системи. Встановлено зв'язок між глобалізацій ними процесами та вітчизняною практикою регулювання соціально-економічних відносин. Систематизовано різні погляди і підходи до застосування міжнародного досвіду розвитку сільських територій як системного соціально-економічного явища в Україні. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є вивчення можливостей адаптації міжнародного досвіду соціально-економічного розвитку сільських територій до вітчизняної практики регулювання їх функціонування.

Біографія автора

Андрій Сава, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

к.е.н., с.н.с., докторант

Посилання

Borodina, O.M. (2011). Teoretychni osnovy silskoho rozvytku na bazi hromad: kapitalizatsiya aktyviv [The theoretical basis of rural community-based, capitalization of assets]. The economy of AIC, 5, 153-180.

Honcharenko, І.V. (2009). Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok silskykh terytoriyi rehionu: problemy teoriyi ta praktyky [Socio-economic development of rural territories region: theory and practice]. Lviv: IRD NAN ІРД НАН Ukrayiny.

Hubeni, Yu.E. (2010). Teoretychni zasady ahrarnoyi polityky post·sotsialistychnoho typu [Theoretical principles of agricultural policy post-socialist type]. Lviv: LNAU.

Demyanyshyna, О.А. (2010). Mizhnarodnyy dosvid rozvytku silskykh terytoriy: uroky dlya Ukrayiny [International experience in rural development: lessons for Ukraine]. The economy of AIC, 9, 114-120.

Yevropeyskyy dosvid zakonodavchoho rehulyuvannya derzhavnoyi pidtrymky ta rozvytku silskykh naselenykh punktiv [The European experience of legislative regulation of state support and development of rural areas]. Retrieved from: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28885.pdf.

Kulish, І.М. (2014). Derzhavna polityka rozvytku silskykh terytoriy: svitovyy dosvid dlya Ukrayiny [The state policy of rural development: international experience for Ukraine]. Socio-economic problems of the modern period Ukraine, 3 (107), 395-407.

Mykhaylyshyn, L.R. (2009). Terytorialna orhanizatsiya mistsevoho upravlinnya v konteksti zabezpechennya rehionalnoho ekonomichnoho rozvytku: analiz zarubizhnoho dosvidu [Territorial organization of local government in the context of regional economic development: analysis of international experience]. State building, 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_58.

Puhachov, М. Svitovyy dosvid rozvytku silskykh terytoriy mozhe buty adaptovanyy do potreb Ukrayiny [World experience of rural development can be adapted to the needs of Ukraine]. Retrieved from: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/899-2014-08-11-07-44-26.html.

Shcherban, І.Yu. (2010). Silska Ameryka: rehionalni osoblyvosti [Rural America: regional features]. Actual problems of international relations, 91, 85-88.

Yurchyshyn, V.V. (2005). Silski terytoriyi yak systemoutvoryuyuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Rural areas as system-factors of the agricultural sector]. The economy of AIC, 3, 3–10.

Council Regulation (EC) № 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (2005). Official Journal of the European Union, 48. 1-40.

European Commission, Agriculture and Rural Development (2011). The future of CAPmarket measures. «Agricultural Policy Perspectives Briefs» Brief no. 3, p.9.

U.S. map featuring program funding and success stories for fiscal years 2009-2013. Retrieved from: http://www.rurdev.usda.gov/Home.html/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-27

Як цитувати

Сава, А. (2016). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (4), 17–25. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124139

Номер

Розділ

Статті