№ 4 (2016)

Зміст

Статті

РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ "КНТК ГЭРек" PDF
Ирина Постернак, Сергей Постернак 7-16
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ PDF
Андрій Сава 17-25
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ PDF
Ганна Глущенко, Тетяна Лободзинська 26-37
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ РАМКОВИХ УГОД В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДИРЕКТИВАМИ PDF
Марія Письменна 38-43
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ PDF
Віта Стільник 44-52
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Томнюк 53-61
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Олена Харун 62-73
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Алла Чикуркова 74-81
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Назар Малевич 82-90
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Борис Сидорук 91-99
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ PDF
Тарас Васильців, Ростислав Білик 100-110
РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Taras Demkura 111-119
КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ніна Борисова, Наталія Тарасевич 120-128
СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Павло Сенищ 129-136
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Юлія Шушкова 137-144