ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ РАМКОВИХ УГОД В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДИРЕКТИВАМИ

Автор(и)

  • Марія Письменна Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету,

Ключові слова:

рамкові угоди, державні закупівлі, інформаційний інструментарій

Анотація

Вступ. Запровадження законодавчої норми щодо здійснення рамкових угод під час державних закупівель спричинило потребу розробки інформаційного інструментарію забезпечення їх проведення. Зміст інструментарію в частині методичного забезпечення доцільно гармонізувати з європейськими директивами державних закупівель. Мета. Метою дослідження є удосконалення інформаційного забезпечення управління державними закупівлями в частині застосування рамкових угод в умовах гармонізації законодавчих норм з європейськими директивами в цій сфері. Методи. Метод аналізу застосовано при розгляді індивідуальних прикладів застосування рамкової угоди до одного і більше учасників тендерних процедур, а метод синтезу – при розгляді питання формування зведеної інформації про результати здійснення державних закупівель. Порівняльний метод та метод системного аналізу застосовано для розгляду вітчизняної і європейської практики проведення державних закупівель. Результати. Проаналізовано положення з використання рамкових угод відповідно до законодавства в сфері державних закупівель, запропоновано інформаційний інструментарій процедур рамкових угод, який слугує обліковим забезпеченням державних закупівель і узгоджується з нормами і досвідом країн ЄС, проведена оцінка нормативних положень щодо рамкових угод відповідно до директив ЄС в сфері державних закупівель Визначено переваги використання рамкових угод, які полягають у скороченні терміну проведення закупівель через кількість тендерних процедур. Встановлено доцільність застосування рамкових угод для централізованих процедур. Перспективи. Співставлення норм рамкових угод законодавства України з директивами в сфері державних закупівель ЄС засвідчило гармонізацію положень процедур їх проведення. Запропоновано інформаційний інструментарій процедур рамкових угод. Подальші дослідження в цій сфері спрямовані на аналітичні оцінки доцільності використання рамкових угод із застосуванням електронної системи державних закупівель.

Біографія автора

Марія Письменна, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент

Посилання

Ovsianiuk-Berdadina, O.F. (2007). Systemnyi analiz mekhanizmu orhanizatsii i provedennia derzhavnykh zakupivel posluh [Systemic analysis of the mechanism organization and conduct of public procurement of services]. Regional collection of research papers on economics, 3 (24), 380–386.

Vlialko, I.V. (2007). Doktrynalni pidkhody do pravovoi rehlamentatsii sfery derzhavnykh zakupivel v YeS [Doctrinal approaches to the legal regulation of public procurement in EU]. Legal Ukraine. Legal Monthly magazine., 12, 86–92.

About the public procurement; Law from 25.12.2015 number 922-VIII. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/.

Directive 2004/18/EU of the European Parliament and of the Council of 31.03.2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. (2004). Official Journal of the European Union, 114.

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine number 602 of 4 July 2012 "On approval of Procedure definition of general customers and interact clients with the general customer for the framework contracts." Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/602-2012-%D0%BF

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine number 603 of 4 July 2012 "On peculiarities of implementation of framework agreements". Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/603-2012-%D0%BF

Order of the Ministry of Economic Development and Trade number 503 of 24 April 2012 "On approving the list of goods and services which may be procured under framework agreements". Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0785-12

Order of the Ministry of Economic Development and Trade number 504 of 24 April 2012 "On peculiarities of framework agreements". Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1059-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Як цитувати

Письменна, М. (2016). ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ РАМКОВИХ УГОД В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДИРЕКТИВАМИ. Економічний дискурс, (4), 38–43. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124438

Номер

Розділ

Статті