МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Віта Стільник

Анотація


Вступ. Кооперація сприяє виникненню великих високотоварних сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань, які будуть здатними до впровадження сучасних наукових досягнень у генетиці і селекції, інноваційних технологій та забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції на ринку. Чітко уявити позицію сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на ринку, їх конкурентний статус та можливий конкурентний потенціал можна через оцінку стану їх формування та ефективності діяльності. Методи. Використано широкий спектр загальнонаукових і специфічних методів, серед яких: теоретичного узагальнення і порівняння; діалектичний і абстрактно-логічний; історичний; аналізу і синтезу; економіко-математичний. Результати. Розмір економічного результату діяльності кооперативу слід аналізувати безпосередньо і опосередковано, через вплив наданих кооперативом послуг на ефективність функціонування членів кооперативних формувань завдяки їх активності в кооперації. Інтегрованими показниками результативності діяльності обслуговуючих кооперативів можуть бути собівартість одиниці наданих послуг відповідно до виду діяльності та ресурсовіддача. На ці показники впливає велика кількість факторів, взаємодія яких зумовлює синергетичний ефект. Перспективи. Існує імовірність подальшого розвитку загальних методичних підходів до розробки моделей кооперативного об’єднання аграрних підприємств, включаючи фермерські та особисті селянські господарства.

Ключові слова


кооперація; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; моделі кооперативного об’єднання аграрних підприємств; оцінка формування; ефективність функціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Mochernyi S.V. (Ed.). (2001). Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. Kyiv : Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Topikha, I.N. (2004). Teoretychni i metodolohichni osnovy intensyvnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological bases of intensive development of agricultural production]. Herald of Agrarian Science of Black Sea region, 3 (27), 13–16.

Potyshniak, O.M. (2008). Pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti funktsionuvannia rynku nasinnia soniashnyku ta produktiv yoho pererobky v rehioni [Increasing economic efficiency of functioning the market of sunflower seeds and its products in the region] (Unpublished candidat dissertation). Mykolayiv State Agrarian University. Mykolayiv.

Lunkina, T.I. (2011). Pidvyshchennia ekonomichnoi stiikosti silskohospodarskykh pidpryiemstv na osnovi intensyfikatsii vyrobnytstva [Increasing of economic stability of the agricultural enterprises on the basis of intensification of production] (Unpublished candidat dissertation). Mykolayiv State Agrarian University. Mykolayiv.

Radova, O.V. (2011). Aktyvizatsiia rozvytku ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh kooperatyviv [Revitalization of the development and competitiveness of agricultural cooperatives] (Unpublished candidat dissertation). Mykolayiv State Agrarian University. Mykolayiv.

Blok, R., Honcharenko, V.V., & Ivanova N.A. (2001). Silskohospodarski obsluhovuiuchi kooperatyvy: praktychnyi posibnyk [Agricultural service cooperatives: a practical manual]. Kyiv.

Kiblik K.V., & Tanasiuk I.M. (2012, October). Economy of enterprise: current problems of theory and practice. Factors and ways of strengthening the competitiveness and efficiency of companies in the branches of the economy of Ukraine, Odesa: Atlant.

Babenko, S.H. (2003). Transformatsiia kooperatyvnykh system u perekhidnii ekonomitsi: monohrafiia [Transformation of cooperative systems in transition economies: monograph]. Kyiv : «Naukova dumka».

Hataulin, A.M., Gavrilov, G.V., & Sorokina, T.M. (1990). Matematicheskoye modelirovaniye ekonomicheskikh protsessov v sel'skom khozyaystve [Mathematical modeling of economic processes in agriculture]. Moscow, Russia: Agropromizdat.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет