СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Алла Чикуркова

Анотація


Вступ. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської діяльності залежить від формування “ринкової психології” на підприємстві, тобто розвитку виробничого підприємництва. Тому важливо в сучасних умовах визначити концептуальні підходи до виробничого підприємництва, зокрема, мотиваційної моделі, ділового циклу формування та використання ресурсно-виробничого потенціалу фірми, підприємництва, економічні механізми їх функціонування. Особливе місце в економічній системі відводиться малому підприємництву, яке відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників. Методи. При написанні статті були застосовані такі методи економічних досліджень, як: монографічний – для теоретичного узагальнення передового досвіду функціонування підприємницьких структур, метод системного аналізу – вивчення сукупності факторів впливу на розвиток підприємницької діяльності, статистичний – аналізу статистичних даних, графічний і табличний методи подання інформації. Результати. Стаття присвячена дослідженню наявності та ефективності функціонування малих підприємницьких структур в Хмельницькій області, виявлення основних тенденцій в їх розвитку та обґрунтування пропозицій с приводу формування стратегій їх розвитку на перспективу. Перспективи. Подальший розвиток малих підприємств потребує формування сприятливого підприємницького середовища, дієвої державної підтримки, вдосконалення нормативно-правової бази, розвитку системи фінансової підтримки малого підприємництва, покращення режимів кредитування підприємців, впровадження регіональних програм підтримки малого підприємництва, розробки та реалізації заходів щодо інформаційного, консультативного та кадрового забезпечення, розвитку інфраструктури підприємництва, формування позитивної громадської думки щодо підприємництва, що має враховуватися при розробці регіональних програм і стратегій розвитку малих підприємницьких структур.

Ключові слова


підприємництво; малі підприємства; малий бізнес; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilous, H. (2000). Rozvytok maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini [Development of small еntrepreneurship in Ukraine]. Ukraine economy, 2, 34-46.

Varnaliy, Z.S. (2004). Male pidpryyemnytstvo Ukrayiny yak сhynnyk rehionalʹnoho rozvytku: stan ta perspektyvy [Small entrepreneurship of Ukraine as a factor of regional development: state and prospects]. Recent problems of the economy, 4, 64-73.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2013). The Law of Ukraine " About development and state support of small and medium entrepreneurship in Ukraine". Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, 23.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003). Commercial Code of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo.

Malik, M.Y. (2000). Osnovy ahrarnoho pidpryyemnytstva [Basics of the agrarian entrepreneurship]. Kyiv : Instytut ahrarnoyi ekonomiky.

Department of Statistics in Khmelnytsky region. Retrieved from http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm_2016.pdf

Reverchuk, S.K. (1996). Malyi biznes: metodolohiia, teoriia i praktyka [The Small Business: methodology, theory and practice] Kyiv : IZMN.

Chykurkova, A.D., & Horikhovskyi, M.V. (2016). The development of business education for farmers. Proceding of 10th international scientific and practical Conference. Problems and prospects of entrepreneurship. Kharkiv, 276-278.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет