ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • Борис Сидорук Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН,

Ключові слова:

аграрне виробництво, аграрні формування, еколого-економічна ефективність, земельно-ресурсний потенціал, комплексна оцінка

Анотація

Вступ. Для подальшого розвитку сільського господарства і збільшення виробництва аграрної продукції велике значення має високоефективне використання землі та покращення її екологічного стану і продуктивності. Тому, прийняття ефективних управлінських рішень, що стосуються раціонального та екобезпечного землекористування, повинне базуватися на показниках системи комплексної еколого- економічної оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного та рядів динаміки – з метою оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарськими товаровиробниками; абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання висновків. Результати. Здійснено еколого-економічний аналіз системи землекористування на регіональному рівні. Встановлено, що сучасне використання земельних ресурсів Тернопільської області не відповідає вимогам раціонального екологоорієнтованого землекористування, оскільки присутнє порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь і багаторічних насаджень, що негативно впливає на стійкість природних ландшафтів до техногенного навантаження. Загалом, прослідковується стійка тенденція до покращення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських угідь Тернопільської області. Проте, інтенсивність і структура природокористування на даний час має бути обмежена і узгоджена з природоохоронними принципами і нормами діяльності на певних територіях. Перспективи. Проведена оцінка повинна стати одним з важелів нового економічного механізму, який буде забезпечувати збалансоване використання та відтворення земельних ресурсів на регіональному рівні. Науково обґрунтоване вивчення та практичне дослідження ефективності землекористування можуть стати надійною базою для розробки землеохоронних заходів, які б уповільнили негативний вплив на землекористування.

Біографія автора

Борис Сидорук, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

к.е.н., с.н.с.

Посилання

Horbach, L.M., & Vyshnevska, N.V. (2008). Pryrodno-resursnyi ta ekonomichnyi potentsial rehionu: poniattia ta osoblyvosti [Natural resource and economic potential of the region: the concept and features]. The financial system of Ukraine. Collection of scientific papers, 10, 3, 88–95.

Hryshchuk, T.M. (Ed.). (2015). Dovkillia Ternopilshchyny za 2014 rik: statystychnyi zbirnyk [Environment of Ternopil region for 2014: Statistical Yearbook]. Ternopil: HUS v Ternop. obl.

Hryshchuk, T.M. (Ed.). (2016). Ekonomichni rezultaty silskohospodarskoho vyrobnytstva u 2015 rotsi (poperedni dani): ekspres-vypusk [The economic results of agricultural production in 2015 (preliminary data): rapid edition]. Ternopil: HUS v Ternop. obl.

Savchuk, V.I. (Ed.). (2016). Zbir urozhaiu silskohospodarskykh kultur, plodiv, yahid ta vynohradu za 2015 rik: : statystychnyi biuleten [Harvesting of agricultural crops, fruits, berries and grapes for 2015:: Statistical Bulletin]. Ternopil: HUS v Ternop. obl.

Kropyvko, M.F. (2014). Orhanizatsiia ta planuvannia komp¬leksnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobny¬tstva i silskykh terytorii v umovakh detsentrali¬zatsii vladnykh povnovazhen [Organization and planning of comprehensive development of agricultural production and rural areas in conditions of decentralization of powers]. Ekonomika APK, 7, 109–121.

Melnyk, L.H. (2006). Ekolohichna ekonomika [Ecological economics]. Sumy : VTD «Universytetska knyha».

Morozov, V.V., Lysohorov, K.S., & Shaporynska, N.M. (2007). Heoinformatsiini systemy v ahrosferi: Navch. posibnyk [Geoinformation systems in the agricultural sphere: Manual]. Kherson: Vyd-vo KhDU.

Rudenko, V.P. (2007). Geograficheskoye raznoobraziye prirodno-resursnogo potentsiala regionov Ukrainy : monografiya [The geographical diversity of natural-resource potential of the regions of Ukraine: Monograph]. Krasnoyarsk, Russia: KGTEI.

Kyrych, V.H. (Ed.). (2015). Silske hospodarstvo Ternopilskoi oblasti za 2014 rik. Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ternopil region in 2014. Statistical Yearbook]. Ternopil: HUS v Ternop. obl.

Sydoruk, B.O. (2015). Optymizatsiia chastky enerhomistkykh silskohospodarskykh kultur v strukturi posivnykh ploshch rehionu [Оptimizing the structure of energy-intensive agricultural cropping at the regional level]. Innovative economy, 1 (56), 114–120.

Tarariko, O.H., Syrotenko, O.V., Ilienko, T.V., & Kuchma, T.L. (2015). Zbalansovane upravlinnia pryrodno-resursnym potentsialom ahrosfery Ukrainy za pryntsypamy konventsii Rio [Sustainable management of natural resource potential of agrosphere of Ukraine on the principles of the Rio Conventions]. Agroecological magazine, 1, 21–38.

Hryshchuk, T.M. (Ed.). (2016). Ternopilshchyna-2015: statystychnyi biuleten [Ternopil 2015: Statistical Bulletin]. Ternopil: HUS v Ternop. obl.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Сидорук, Б. (2016). ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Економічний дискурс, (4), 91–99. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124445

Номер

Розділ

Статті