ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тарас Васильців Львівський торговельно-економічний університет,
  • Ростислав Білик ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”,

Ключові слова:

конкурентоспроможність, регіони, конкурентні переваги, економічна безпека держави, механізми

Анотація

Вступ. Формування та посилення конкурентних переваг регіонів може виступати передумовою забезпечення стійкого економічного зростання держави. Більше того, динамізм конкурентних переваг регіонів здійснює певний вплив на економічну безпеку держави та її основні компоненти. Оскільки одним із завдань системи економічної безпеки держави є забезпечення конкурентоспроможності економіки у світовій системі господарювання, виявлення та науково-методологічне обґрунтування механізму впливу конкурентних переваг регіону на економічну безпеку України є актуальним та затребуваним, зокрема в аспекті прагнення держави інтегруватися в європейський соціально-економічний простір. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи системного аналізу та теоретичного узагальнення, економічного аналізу і економіко-статистичний метод, метод структурно-логічного аналізу. Результати. Досліджено теоретико-прикладні аспекти та уточнено визначення змісту поняття “конкурентні переваги регіону”, зокрема, розмежовано поняття конкурентоспроможності та конкурентних переваг регіону. Враховуючи чинники впливу на формування конкурентних переваг регіонів, здійснено класифікацію конкурентних переваг регіону за основними компонентами: фінансово-економічна, соціальна, зовнішньоекономічна, інноваційно-інвестиційна, організаційно-інституційна, що надає можливість більш чітко окреслити механізм впливу на економічну безпеку, а також охарактеризувати регіони України відповідно до конкурентних переваг. Обґрунтовано механізм впливу конкурентних переваг регіону на економічну безпеку України задля формування ефективних заходів підвищення конкурентоспроможності регіону в аспекті забезпечення економічної безпеки держави. Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на оцінюванні взаємозв’язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону.

Біографії авторів

Тарас Васильців, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., професор

Ростислав Білик, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”

к.е.н., доцент, докторант

Посилання

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.

Borysova, S. (2006). Konkurentni perevahy rehioniv Ukrainy v konteksti yii intehratsii do svitovoho rynku kapitalu [Competitive advantages of regions of Ukraine in the context of its integration into the global capital market]. Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.05.01; Donets. nats. un-t.

Bielienkyi, P., Mikula N., & Matveiev Ye. (2005). Konkurentnist na transkordonnykh rynkakh [Competitiveness on cross-border markets]. IRD NANU.

Kovalska, L. (2007). Otsinka konkurentospromozhnosti rehionu ta mekhanizmy yii pidvyshchennia [Evaluation of the competitiveness of the region and mechanisms to improve it]. Lutsk: Nadstyria.

Mikula, N. (2004). Mizhterytorialne ta transkordonne spivrobitnytstvo [Inter-territorial and cross-border cooperation]. Lviv: IRD NAN Ukrainy.

Bezuhla, V. (2006). Osnovy formuvannia konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy (na prykladi Poltavskoho rehionu) [Fundamentals of formation of regional competitiveness in Ukraine (for example, Poltava region)]: avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.10.01 “Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika”; Khark. nats. akad. misk. h-va.

Herasymchuk, Z., & Kovalska L. (2008) Konkurentospromozhnist rehionu: teoriia, metodolohiia, praktyka [The competitiveness of the region: the theory, methodology, practice]. Lutsk: Nadstyria.

Kovalska, L. (2008) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm pidvyshchennia konkurentospromozhnosti rehionu [Organizational-economic mechanism of increasing regional competitiveness]: avtoref... dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.05; In-t rehion. doslidzh. NAN Ukrainy.

Horniak, O., & Puhachova I. (2012). Vyiavlennia ta posylennia konkurentnykh perevah Odeskoho rehionu [Identifying and increasing the competitiveness of Odessa region]. Visnyk ONU imeni I. Mechnykova, 3-4, 17, 7-15.

Dynina, K. (2009). Stratehiia formuvannia konkurentnykh perevah [The strategy of formation of competitive advantages]. Personal, 1, 78-83.

Krugman, P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign Affairs, 17, 73(2), 28-44.

Lyskova, S. (2011). Vyiavlennia ta posylennia konkurentnykh perevah Luhanskoi oblasti [Identifying and increasing the competitiveness of Luhansk region]. Visnyk Berdianskoho Universytetu Menedzhemntu i Biznesu, 1 (13), 72-77.

Fylobokova, L. (2011). Kompleksnaia otsenka konkurentosposobnosty rehyona [Complex evaluation of competitiveness of the region] Rehyonalnaia Еkonomyka y Upravlenye, 2 (26) Retrieved from http://www.marketing.spb.ru/lib-special/regions/competitiveness_of_ region.htm.

Tymofiieva, S. (2016). Konkurentni perevahy rehionu ta vplyv na nykh parametriv rehionalnoi infrastruktury [Competitive advantages of the region and the impact of the parameters of regional infrastructure on them]. Hlobalni ta Natsionalni Problemy Ekonomiky, 9, 512-515.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Васильців, Т., & Білик, Р. (2016). ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (4), 100–110. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124447

Номер

Розділ

Статті