КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Ніна Борисова Одеський національний економічний університет,
  • Наталія Тарасевич Одеський національний економічний університет,

Ключові слова:

реорганізація банку, концентрація в банківському секторі, консолідація капіталу, злиття та поглинання, кластерна політика, ринок M&A, продаж банку

Анотація

Вступ. Автором розглянуто проблему актуальності такого явища, як злиття та поглинання банків, в умовах кризового стану економіки, коли банківська система України терміново потребує якісного очищення. Методи. У процесі дослідження використано метод аналізу та синтезу; історичний і логічний методи. Результати. У даний час ринок злиттів і поглинань проходить етап політичної дестабільності та уповільнення цих процесів, але вимоги НБУ щодо нарощення капіталу спонукають слабкі банки до злиття, в іншому разі вони вимушені піти з ринку. Реорганізаційні процеси окрім підвищення надійності та стійкості банківської системи призводять до виникнення банківських монополій.. Перспективи. Отримані в роботі результати показують, що на даному етапі процес злиття і поглинання в банківській сфері набирає більших обертів через неспроможність багатьох банків вистояти перед скрутними часами. Доречно відмітити, що НБУ зі свого боку тільки сприяє процесам об’єднання банків. Доказом цього слугує нова форма банківського нагляду, згідно якого всі банки поділені на відповідні кластери.

Біографії авторів

Ніна Борисова, Одеський національний економічний університет

магістрант

Наталія Тарасевич, Одеський національний економічний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Volkov, V. (2005). Osnovi slijanija i poglosheniy [Fundamentals of mergers and acquisitions]. Financial Manager, 9, 90–95.

Gorbatjuk, L. A. (2014). Rinok zlittiv i poglinan’ v bankivs’komu sektori Ukraїni: suchasniy stan i perspektivi rozvitku [Market mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine: current state and development prospects]. BusinessInform, 5, 352-357.

Donald, D. (2007). Slijanija, pogloshenija i drugie sposobi restrukturizacii kompanii [Mergers, acquisitions and other ways to restructure the company]. Moscow, Russia: Olympus Business.

The Law of Ukraine "On Banks and Banking" on December 7, 2000. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2121-14.

Official site of M & A in Ukraine. Retrieved from http://mergers.com.ua/ua/m-and-aanalysis/ news/banking/fidobank-eurobank-adarich.

Official site of the National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=123380&cat_id=12323.

Pirogov, A. (2001). Slijanija i pogloshenija kompaniy: zarubezhnaja i rossiyskaja teorija i praktika [Mergers and acquisitions: foreign and Russian theory and practice]. Management in Russia and abroad (Rus.), 5, 11–16.

Resolution of the National Bank of Ukraine number 189 of 27.06.2008 On Approval of "On peculiarities of reorganization of the bank by the decision of its owners". Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0845-08/page.

Pravdina, M. Mergers and acquisitions in the Russian retail trade: the types of transactions for their implementation and periodization. Retrieved from http://new.hse.ru/sites/ecsoclab/docs/Pravdi na_28.11.doc.

Rouz, P. S. (1995). Bankovskiy menedzhment [Bank management]. Moscow, Russia: A business.

Stepanenko, B. (2010). Internazionalisazija bankivs’kogo sektoru Ukraїni: cina i metodi zlittja i poglinan’ [The internationalization of the banking sector in Ukraine: the price and methods of mergers and acquisitions]. Economist, 1, 12–16.

Tarasevich, N. V., Mazurenko, K. E. (2016). Ocinka vplivu inozemnogo kapitalu na funkcionuvannja bankivskoї sistemi v Ukraїni [Assessing the impact of foreign capital in the banking system of Ukraine]. Regional economy and management. East Scientific journal of the Institute of Economics and Management, 3 (10), 74–77.

Tarasevich, N. V. (2013). Problemi kapitalizaciї bankiv v Ukraїni [Problems capitalization of banks in Ukraine]. Journal of Social and Economic Research. Collected Works, 1 (48), 295–299.

Trigub, O. V., Chernishov, A. S. (2016). Efektivnist’ reorganizaciї bankivs’kogo sektoru Ukraїni [The effectiveness of the reorganization of the banking sector Ukraine]. Young scientist, 4, 212–215.

Filonova, I. B. (2010). Metodi zlittja i poglinannja vitchiznjanich bankiv inozemnimi investorami [Methods of mergers and acquisitions of domestic banks by foreign investors]. Investment: Practice and Experience, 23, 14–17.

Shpigoc’ka, N. O. (2013). Shljachi pidvishennja efektivnisti ugod zlittja ta poglinannja v bankivs’komu sektori Ukraїni [Ways to improve the efficiency of mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine]. Economy. Problems of economic formation, 1, 69–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Борисова, Н., & Тарасевич, Н. (2016). КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економічний дискурс, (4), 120–128. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124450

Номер

Розділ

Статті