СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Павло Сенищ

Анотація


Вступ. Банківський сектор є каталізатором економічного зростання в країні та посідає провідне місце у її фінансовій системі не лише за розміром активів, а й за інтенсивністю перерозподілу грошових коштів між різними групами населення Незважаючи на значні здобутки в аналізі особливостей регуляторної політики у галузі банківництва, дотепер не уніфіковано підходи до формування антикризової політики держави у банківському секторі національної економіки. Методи. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті сутності антикризового регулювання, узагальненні та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для обґрунтування сутнісних характеристик банківського сектора та стратегії його антикризового регулювання); системного аналізу та теоретичного узагальнення (для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення інституціональних передумов державного регулювання банківського сектора національної економіки); логічного узагальнення (для обґрунтування підходів та пропозицій щодо підвищення ефективності антикризової політики держави у банківському секторі). Результати. За результатами проведеного дослідження систематизовано домінуючі напрями дослідження сутності дефініції «антикризове регулювання». Окреслено шляхи та напрями перспективного розвитку імплементації заходів регуляторного антикризового характеру у банківський сектор економіки України. Перспективи. Вбачаються у формуванні державної антикризової стратегії розвитку банківського сектора із імплементацією заходів регуляторного впливу.

Ключові слова


банківський сектор; економіка; антикризове регулювання; антикризове управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasnova, I. V., & Master, A. V. (2013). Antykryzove upravlinnja v bankivs'kyh ustanovah [Crisis management in banks]. Bulletin Zhytomyr State Technological University, 2 (64), 247-251.

Glukhov, A. Y. Rozrobka zahodiv finansovogo ozdorovlennja pidpryjemstv v umovah kryzy [Development measures of financial recovery of companies in crisis]. Retrieved from http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=13648.

Kotenko, О. О. (2010). Naprjamky vprovadzhennja elementiv antykryzovogo upravlinnja v komercijnyh bankah Ukrai'ny [Directions introduction of elements of crisis management in commercial banks of Ukraine]. Seventh National Scientific Internet Conference «Modern socio-cultural space 2010» Retrieved from http://intkonf.org/kotenkooo- napryamki-vprovadzhennya-antikrizovogo-upravlinnya-v-komertsiynih-bankah-ukrayini.

Zhalilo, J. A., Pokryshka, D. S., Belinska, Y. V., & Berezhniy, Y. V., (2011). Pisljakryzovyj rozvytok ekonomiky Ukrai'ny : zasady strategii' modernizacii'and others [Ukraine post-crisis economy: Principles of Modernisation Strategy]. Kyiv, Ukraine: NISD.

Zveruk, L. A. (2013). Reguljatyvni zahody derzhavy v zabezpechenni stijkosti bankivs'kogo sektoru [State regulatory measures to ensure the stability of the banking sector]. Problems efficiency infrastructure, 37, 44-50.

Kompleksna programa rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny na 2003-2005 roky [Comprehensive program of the banking system of Ukraine for 2003-2005], (2003). Kyiv, Ukraine: National Bank of Ukraine, 25.

Strategija rozvytku finansovogo sektora Ukrai'ny do 2015 roku (proekt) [Financial Sector Development Strategy of Ukraine till 2015 (draft)]. Retrieved from http://www.ufin.com.ua/ koncepcia/002.doc.

Programa ekonomichnyh reform na 2010–2014 roky «Zamozhne suspil'stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava» [The program of economic reforms for 2010-2014 "Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State"] (2010). Committee on Economic Reforms under the President of Ukraine : Kyiv, Ukraine, 88.

V Nacional'nomu banku Ukrai'ny stvoreno Departament strategii' ta reformuvannja bankivs'koi' systemy [The National Bank of Ukraine established the Department of Strategy and reform of the banking system]. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6763725.

Kornylyuk, R. TOP-10 reform bankivs'koi' systemy do 2020 roku [Top 10 reforms of the banking system by 2020]. Retrieved fromhttp://bankografo.com/reformi-bankivskoyi-sistemi-ochima-kliyentiv.html.

Zakon Ukrai'ny «Pro NBU» [Law of Ukraine "On National Bank"]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14/print1405953268152141.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет