БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Шушкова Львівський національний університет імені Івана Франка,

Ключові слова:

бюджетно-податкові інструменти, конкурентоспроможність, сектор малого та середнього підприємництва, державна політика, стратегічні пріоритети

Анотація

Вступ. З огляду на особливо важливі функції малого та середнього підприємництва на сучасному етапі розвитку економіки, підтримка цього сегменту підприємництва є одним з головних пріоритетів економічної політики більшості країн світу. Серед інструментів державного регулювання економічних процесів, у тому числі й у розвитку малого та середнього бізнесу, значної ролі набувають бюджетно- податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва. Розвиток сучасного вітчизняного малого і середнього бізнесу свідчить про недостатність використання таких інструментів і необхідність їхнього вдосконалення. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту, системного та порівняльного аналізу. Результати. Аргументовано, що розвиток малого та середнього підприємництва здійснює значний внесок у соціально-економічний розвиток держави, зокрема, забезпечує збільшення обсягів валового регіонального продукту та відрахувань до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості, а також посилення інноваційного складника конкурентоспроможності національної економіки. Водночас, на сьогоднішній день в Україні не забезпечені основні компоненти сприятливого економічного середовища для успішного розвитку малого і середнього підприємництва. Зокрема, йде мова про неефективну бюджетно-податкову політику стимулювання підприємницької активності. Виходячи з актуальності досліджуваної теми, визначено цільові орієнтири удосконалення державної політики щодо підтримки конкурентоспроможності сектору малого і середнього підприємництва, зокрема, розроблено ряд заходів регіональним органам державного управління в частині бюджетно-податкової політики, спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємств сектора МСП. Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на дослідженні передового світового досвіду застосування бюджетно-податкових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу з метою його використання в українських реаліях.

Біографія автора

Юлія Шушкова, Львівський національний університет імені Івана Франка

к.е.н., доцент

Посилання

Dichek, O. Reiderstvo v Ukraini: realii rynkovoi ekonomiky abo ekonomichnyi teroryzm? [Raiding in Ukraine: realities of the market economy or economic terrorism?]. Retrieved from http://www.uspp.org.ua/interview/30. reyderstvo-v-ukraini-realii-rinkovoi-ekonomiki-abo-ekonomichniy-terorizm.htm.

“Antyreiderskyi zakon” ne bude efektyvnym – yuryst. Holos stolytsi. 11.10.2013. [Antiraider law will not be effective – a lawyer. The voice of capital. 11.10.2013.]. Retrieved from http://newsradio.com.ua/2013_10_11/Antirejderskij-zakon-ne-bude-efektivnim-jurist.

The Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of the National Program of small and medium enterprises in 2014-2024. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80.

Kavtysh, O., & Kolisna, T. Analiz diialnosti pidpryiemstv maloho biznesu ta shliakhy pidvyshchennia yikh prybutkovosti [Analysis of activity of small business enterprises and ways to improve their profitability]. Elektronne naukove fakhove vydannia “Efektyvna ekonomika”. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2028.

Bariery, shcho pereshkodzhaiut DPP v Ukraini [Hindering barriers PPP in Ukraine]. Retrieved from http://www.ibser.org.ua/UserFiles /File/Normatyvni%20 Akty%20New/PP/Analisys%20of%20Legisl%20DPP_ukr.pdf.

Vlada ne zatsikavlena u skasuvanni ofshornykh skhem [The government is not interested in the abolition of offshore schemes]. Retrieved from http://newsradio.com.ua/2013_06_06/Vlada-ne-zac-kavlena-u-skasuvannofshornih- shem-Moskal.

Borotba z ofshoramy: postrazhdaiut vsi, krim oliharkhiv? [The fight against offshore, all will suffer, besides the oligarchs]. Retrieved from http://corruptua.org/2013/11/borotba-z-ofshorami-postrazhdayut-vsi-krim-oligarhiv.

Report of the Supervisory Board on the program of modernization of the State Tax Service of Ukraine. Retrieved from http:// http://minrd.gov.ua.

Lysiak, L., & Taranenko, V. (2013). Podatkovi instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti [Tax instruments of state regulation of entrepreneurial activity]. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii, 3, 66-71.

Moldovan, O. Shchodo udoskonalennia podatkovykh instrumentiv pidtrymky maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Concerning the improvement of tax instruments to support small business in Ukraine]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1621/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Шушкова, Ю. (2016). БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (4), 137–144. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/124452

Номер

Розділ

Статті