CОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Zoriana Lutsyshyn Київський національний університет імені Т. Шевченка,
  • Iryna Ivashchuk Тернопільський національний економічний університет,

Ключові слова:

глобалізація, глобальні трансформації, Європа-2020, європейський економічний простір, Європейський Союз, соціальні нерівності, соціальна справедливість, світова економічна криза

Анотація

Актуальність. В умовах посилення глобальних економічних трансформацій зростають як зовнішні, так і внутрішні виклики для економічного простору Європейського Союзу. У даному контексті поглиблюються соціальні нерівності між країнами-членами ЄС, що потребує пошуку нових методів та підходів до подолання соціальних дисбалансів, тобто охарактеризувати соціальні орієнтири Європейського Союзу та оцінити стан соціальної нерівності між країнами-членами, виявити можливі ризики її поглиблення та шляхи зменшення негативних наслідків для економіки ЄС і національних економік. Методи. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження використано абстрактно-логічний та історичний методи, методи системного аналізу і теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу та порівняння. Результати. Встановлено, що світова економічна криза стала каталізатором соціально-економічних реформ в країнах ЄС та посилила соціальну стратифікацію. Розкрито основи правового регламентування європейської концепції соціальної справедливості. Підтверджено існування соціальних нерівностей європейського економічного простору та поляризацію країн за рівнем соціальної справедливості. Обґрунтовано, що європейська соціальна модель під впливом розширення ЄС, глобальних трансформацій та кризових явищ значно послабилася. Визначено основні заходи для подолання соціальної нерівності в європейському економічному просторі, зокрема: впровадження інноваційних підходів до процесів соціальної координації та згуртованості країн, посилення соціальної відповідальності бізнесу, реалізація державних програм зайнятості, розвиток інклюзивних програм соціального забезпечення, міжінституційне партнерство, координація національних міграційних програм в межах ЄС та ін. Перспективи. Запропоновані заходи дадуть можливість Європейському Союзу та його країнам-членам досягти соціальної інтеграції та єдності, впровадити результативні реформи, які б зменшили розриви в соціально-економічному розвитку країн та були спрямовані на досягнення соціальної справедливості.

Біографії авторів

Zoriana Lutsyshyn, Київський національний університет імені Т. Шевченка

д.е.н., професор

Iryna Ivashchuk, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., професор

Посилання

Taking Stock of the Global Partnership for Development. Report 2015. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Gap_2015_E_web.pdf. (дата звернення 07.01.2017).

Sustainable development goals. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment- goals/. (дата звернення 07.01.2017).

World Economic Outlook: Gaining Momentum? April 2017. URL: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017#. (дата звернення 10.01.2017).

Гальчинський А.С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. Київ : Знання України, 2002. 180 с.

Болотіна Н.Б., Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна. Юридична наука. 2011. № 3. С. 36-47.

Treaty of Maastricht on European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0026 (дата звернення 10.01.2017).

Treaty on European Union. URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_en.pdf (дата звернення 20.01.2017).

Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version). URL: http://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT

Lisbon Strategy evaluation document. URL: ec.europa.eu/europe2020/.../lisbon_strategy_evaluation_en....

The Lisbon Review 2010. Towards a More Competitive Europe? URL: www3.weforum.org/.../WEF_LisbonReview_Report_2010.p.

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investing-in-research-european-commission-europe-2020-2010.pdf (дата звернення 10.02.2017).

Murph Kevin. The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. URL: https://sspp.proquest.com/the-social-pillar-of-sustainable-development-a-literature-review-andframework- for-policy-analysis-2bec2d6c051 (дата звернення 11.02.2017).

Social Justice in the EU – Index Report 2016. Social Inclusion Monitor Europe. URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/.../BSt/.../Studie_NW_Social-Justice-Index_2016. pdf (дата звернення 20.03.2017).

Euro area unemployment rate at 11,7% EU27 at 10,7% URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/ 3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF (дата звернення 24.02.2017).

Employment statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Employment_statistics (дата звернення 05.02.2017).

Clements Benedict. Older and Smaller / Benedict Clements, Kamil Dybczak, and Mauricio Soto. Finance & Development. March. 2016. Vol. 53, No. 1. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/clements.htm

Educational expenditure statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Educational_expenditure_statistics (дата звернення 11.02.2017).

Health in the European Union – facts and figures. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Health_in_the_European_Union_%E2%80%93_facts_and_figures (дата звернення 27.01.2017)

Human Development Report 2016. URL: hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (дата звернення 12.02.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-05

Як цитувати

Lutsyshyn, Z., & Ivashchuk, I. (2017). CОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економічний дискурс, (2), 59–68. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126068

Номер

Розділ

Статті